8.2.17

ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ: ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ!

Ὅποιος πιστεύει στόν Θεό, ἔχει φῶς. Ὅμως, ὅταν ζῆ μέσα στά πάθη, μέσα στίς ἀδυναμίες, τυφλώνεται. Τυφλώνει ὁ ἐγωϊσμός. Τυφλώνει τό μῖσος. Τυφλώνει ἡ κακία. Τυφλώνει ἡ ὑπερηφάνεια. Τυφλώνει τό πάθος τῆς φιλαργυρίας. Δέν βλέπει κανέναν κοντά του, ζῆ στόν κόσμο του...
Τυφλώνεται ὁ ἄνθρωπος ὅταν χάση τόν Θεό. Τυφλώνεται ὅταν δέν ἔχη πνευματική ζωή. Εἶναι φοβερό νά εἶσαι τυφλωμένος πνευματικά...
Εἴμαστε φῶτα! Ἄν, βεβαίως, ζοῦμε ὡς Χριστιανοί. Ἄν πολιτευόμαστε ὡς Χριστιανοί, ὡς παιδιά τοῦ φωτός. Οἱ καιροί εἶναι δύσκολοι. Ζοῦμε σέ δύσκολες ἐποχές καί δέν ξέρουμε ποῦ θά ὁδηγηθοῦμε αὔριο...
Κρατᾶτε τήν ἐλπίδα! Μήν ἀπογοητεύεσθε. Ὄρθιοι θά πέσουμε στήν ζωή αὐτή, μαχόμενοι γιά τήν ἀλήθεια, γιά τό φῶς, γιά τήν δικαιοσύνη, γιά τήν ἀγάπη, γιά τήν ἰσότητα. Γιά μιά καλύτερη κοινωνία. Ἡ ἐλπίδα μας, τό στήριγμά μας, ἡ σιγουριά μας καί ἡ ἀσφάλειά μας εἶναι ὁ Θεός. 

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου