10.3.17

ΘΕΡΜΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ

Θερμός Χριστιανός εἶναι αὐτός πού ζῆ τήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ.
Θερμός Χριστιανός εἶναι αὐτός πού ἔχει συνάψει προσωπική γνωριμία μέ τόν Ἰησοῦ τόν Ναζωραῖο.
Θερμός Χριστιανός εἶναι αὐτός πού κάθε ἡμέρα ἐξετάζει καί ἐρευνᾶ τήν ζωή του καί τίς πράξεις του, ἀκόμα καί τούς λογισμούς του.
Θερμός Χριστιανός εἶναι αὐτός πού ἔχει προσωπική γνωριμία μέ τόν Ἰησοῦ τόν Ναζωραῖο, πού Τόν κατέστησε Βασιλιά καί Κυβερνήτη τῆς καρδιᾶς του, ὥστε τά πάντα νά ἐξουσιάζη Ἐκεῖνος, καί τά πάντα νά ρυθμίζονται μέ τό θέλημα Ἐκείνου καί μόνον.

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου