16.3.17

ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟ;

Καμαρώσαμε τόν Ὑπουργό Ναυτιλίας κ. Παναγιώτη Κουρουμπλῆ νά ἀπαγγέλλει ἐμμελῶς τήν εὐχή «Καί δός ἡμῖν Δέσποτα», κατά τήν Ἀκολουθία τῶν Χαιρετισμῶν σέ Ναό τῶν Ἀθηνῶν. Καί μάλιστα δέν πρέπει νά εἶναι ἄγνωστη στόν κ. Ὑπουργό, ἀφοῦ εἶχε μαζί του ἕνα τευχίδιο, ὅπου ἦταν σημειωμένη σέ γραφή Μπράϊγ καί τήν ἀπέδωσε ἐπιτυχῶς.
Βεβαίως, ὁ κ. Κουρουμπλῆς ἔχει κι ἄλλη φορά ἐκφράσει τήν πίστη του στόν Θεό καί στίς ἀξίες τοῦ Εὐαγγελίου καί συγκαταλέγεται στά μέλη τῆς Κυβερνήσεως, τά ὁποῖα ἔδωσαν θρησκευτικό ὅρκο κατά τήν ἀνάληψη τῶν καθηκόντων τους. Εἶναι δύσκολο νά ἀποκόψεις ἀπό τόν Ἕλληνα τήν πίστη του στόν Θεό καί τήν ἀγάπη του στήν Πατρίδα καί σίγουρα καί ὁ κ. Ὑπουργός, ἄν καί ἀνήκει στόν ἀριστερό χῶρο, δέν ἔχει ἀπεμπολήσει αὐτά τά ἰδανικά.

Θά τόν παρακαλούσαμε, λοιπόν, νά ἀποτελεῖ μία ἐξαίρεση στό κόμμα του καί τήν Κυβέρνησή του, νά συμβάλει μέ ὅλες του τίς δυνάμεις στό σταμάτημα τῆς ἀποδόμησης κάθε ἱεροῦ καί ὁσίου καί νά εἶναι μία τροχοπέδη σ’ αὐτόν τόν κατήφορο πού ἔχουν ὁδηγήσει τόν εὐγενέστερο λαό τοῦ κόσμου, τούς Ἕλληνες. 

Blogger

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου