22.3.17

ΕΦΥΓΕ ΕΝΑΣ ΑΓΙΟΣ ΚΛΗΡΙΚΟΣ...

Ἐξεδήμησε πρός Κύριον ὁ ἀρχιμανδρίτης π. Ἀμβρόσιος Κυρατζῆς. Ὁ π. Ἀμβρόσιος ὑπηρέτησε τήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ καί τόν ἄνθρωπο μέ ἔνθεο ζῆλο καί αὐταπάρνηση. Ἵδρυσε τήν φιλανθρωπική γυναικεία Ἀδελφότητα «Πελεκάν» καί δημιοῦργησε δύο οἰκοτροφεῖα ἀρρένων καί θηλέων βοηθῶντας πολλά παιδιά, οἰκονομικῶς ἀδύναμα, νά σπουδάσουν καί νά τραφοῦν μέ τά νάματα τῆς πίστεώς μας.
Κληρικός ἀκέραιος, ἀγωνιστής, τίμησε τό ράσο του, πίστεψε στήν κλήση του καί ἀφιέρωσε ὅλη του τήν ζωή στόν Κύριο καί στόν πιστό λαό τοῦ Θεοῦ. Κατηχητής, ἱεροκήρυκας, πνευματικός, συγγραφέας, ἐργάστηκε ποικιλοτρόπως στόν ἀμπελῶνα τοῦ Κυρίου μέ σκοπό νά τονώσει τήν πίστη τῶν ἀνθρώπων, νά μεταφέρει τίς αἰώνιες ἀλήθεις τοῦ Εὐαγγελίου καί νά ὁδηγήσει ἀθάνατες ψυχές στόν δρόμο τῆς σωτηρίας.
Φίλος ἀδελφικός τοῦ π. Θεοφίλου, ἀνάστημα τοῦ θρυλικοῦ Αὐγουστίνου Καντιώτη, ἄνθρωπος φωτισμένος, χαριτωμένος, μέ μεγάλη καρδιά καί πηγαῖο χιούμορ.
Ἄς ἔχουμε τήν εὐχή του!

Blogger

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου