28.3.17

ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ

Συγκίνηση, ἐνθουσιασμός καί ἐθνική ὑπερηφάνεια κατέκλυσαν ὅλη μας τήν ὕπαρξη παρακολουθῶντας τήν μεγάλη παρέλαση τῶν Ἑλλήνων τῆς Ἀμερικῆς στήν Νέα Ὑόρκη, ἀπό τόν Ἐκκλη­σιαστικό Σταθμό 4Ε, κατά τόν ἑορτασμό τῆς ἐπετείου τῆς Παλιγγενεσίας τοῦ 1821. Ἀξίζουν θερμά συγχαρητήρια τόσο στήν διεύθυνση τοῦ Σταθμοῦ ὅσο καί στό τεχνικό προσωπικό, μέ ἐπί κεφαλῆς τόν τεχνικό προϊστάμενο Βασίλη Καναρίδη, γι’ αὐτή τους τήν πρωτοβουλία.
Χειροκροτήσαμε τούς λεβέντες μας, τούς Εὔζωνες, οἱ ὁποίοι μετά τήν ἐντυπωσιακή τους ἐμφάνιση στήν μεγαλειώδη παρέλαση τῆς Ἀθήνας, ἔδωσαν τό παρών καί στήν παρέλαση τῆς 5ης Λεωφόρου, σείοντας τήν ἀμερικανική μεγαλούπολη. Καμαρώ­σαμε τούς Ἕλληνες τῆς Ὁμογένειας πρώτης, δεύτερης καί τρίτης γενιᾶς, οἱ ὁποίοι κρατοῦν τήν παράδοση, τά ἤθη καί τά ἔθιμα τῆς Πατρίδος, ἀλλά καί τήν ἑλληνική γλῶσσα, γιά τήν διατήρηση τῆς ὁποίας, ὅπως ἀναφέρθηκε ἀπό τήν δημοσιογράφο τοῦ NGTV, «κάνει πολλά ἡ Ἐκκλησία». Ἀκούσαμε τόν κ. Κούτρα, Γενικό Πρόξενο τῆς Ἑλλάδος στήν Νέα Ὑόρκη, νά δηλώνει πώς «ἡ καρδιά τῶν Ἑλλήνων τῆς Νέας Ὑόρκης χτυπᾶ καί χτυπᾶ ἑλληνικά!» καί νά εὔχεται κλείνοντας τήν σύντομή του συνέντευξη «εὐχή καί στόχος μας εἶναι νά φέρουμε τήν Ἑλλάδα ἐκεῖ πού τῆς ἀξίζει»!
Τόν Ἕλληνα ἀπό δύο πράγματα δέν μπορεῖς νά τόν ἀποκόψης: ἀπό τήν πίστη του στόν Θεό καί ἀπό τήν ἀγάπη του στήν Πατρίδα! Κι αὐτό τό ἀπέδειξαν περίτρανα οἱ ἀδελφοί μας Ἕλληνες ὁμογενεῖς μέ τήν ἀθρόα συμμετοχή τους στήν παρέλαση. Ἐνο­ρίες, Κοινότητες, Σχολεῖα, Σύλλογοι, Ὁργανισμοί, ὅλοι μαζί ἑνωμένοι, μικροί καί μεγά­λοι, ἄνδρες καί γυναῖκες, ντυμένοι μέ τίς παραδο­σιακές φορεσιές τοῦ ἰδιαίτερου τόπου καταγω­γῆς τους, κρατῶντας τά λάβαρα καί τήν γαλανό­λευκη ἑόρτασαν τήν ἐπέτειο τῆς 25ης Μαρτίου τοῦ 1821 καί ἔστειλαν στά πέρατα τῆς οἰκουμένης ἕνα μήνυμα ἑνότητος μέ τήν Μητέρα Πατρίδα.
Παρών ὅπως ἦταν φυσικό καί ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς κ. Δημήτριος, ὁ ὁποῖος μᾶς ἀνέφερε πώς σέ συνάντηση πού εἶχε πρό ἡμερῶν μέ τόν νέο Πρόεδρο τῶν Η.Π.Α. κ. Τράμπ τοῦ εἶχε πεῖ μεταξύ ἄλλων καί τά ἑξῆς: «Προσευχόμαστε καί πι­στεύου­με˙ προσευχόμαστε καί ἐλπίζουμε˙ προσευχόμαστε καί εὐγνωμόνως ἀναμέ­νουμε τήν πρωτοβουλία σας», στά δίκαια αἰτήματα τοῦ Ἑλληνισμοῦ στήν Κύπρο, στά Βαλκάνια, στό Οἰκουμενικό μας Πατριαρχεῖο. Ὁ Σεβασμιώτατος ἀναφέρθηκε στόν διπλό ἑορτασμό τῆς 25ης Μαρτίου: τοῦ Εὐαγγε­λισμοῦ, πού σήμανε τήν ἐλευθερία τοῦ κόσμου καί τοῦ 1821, πού σήμανε τήν ἐλευθερία τῶν προγόνων μας ἀπό τόν ὀθωμανικό ζυγό. Καί κάλεσε ὅλους τούς «δυνάμενους νά φέρουν ὅπλα» νά συστρα­τευθοῦν ὥστε «νά βγεῖ ἡ Ἑλλάδα ἀπό ἐκεῖ πού βρίσκεται». Καί τόνισε πώς «δέν ζητοῦμε ἐλεημοσύνη! 6000 χρόνια δέν ἐπιβιώσαμε ἁπλῶς, ἀλλά παράγαμε πολιτισμό, παράγαμε ἔργο», ἑπομέ­νως ἑνωμένοι νά διεκδικήσουμε τά δίκαια αἴτήματα τοῦ Ἔθνους μας.
Πόσο σοφά μίλησε ὁ Σεβασμιώτατος! Ἡ Ἑλλάδα εἶναι ἡ φωτοδότρα τοῦ πολιτισμοῦ! Κι ἄς θέλουν νά τό λησμονοῦν ξένοι καί δυστυχῶς καί κάποιοι ἡμέτεροι. Ξέχασαν οἱ σημερινοί Εὐρωπαῖοι πώς τούς δώσαμε τά φῶτα, τούς διδάξαμε πολιτισμό, τέχνες, ἐπιστῆμες. Καί τώρα αὐτόν τόν περήφανο Ἑλληνικό λαό, πού εὐεργέτησε ὁλόκληρη τήν ἀνθρωπότητα τόν καταδυνα­στεύουν καί τόν ἔχουν ὁδηγήσει στήν ἐξαθλίωση. Αὐτοί εἶναι οἱ ἑταίροι μας! Ἄς θυμόμαστε ὅμως πάντα πώς «μόνον ὁ Θεός σώζοι τήν Ἑλλάδα» καί πάντοτε οἱ μοναδικοί πιστοί μας σύμμαχοι ἦταν ἡ Ὑπέρμαχος Στρατηγός καί ὁ Μονογενής Υἱός Της. Ἄς ἐπαναφέρουμε, λοιπόν, στήν ζωή μας τόν Θεό κι Ἐκεῖνος δέν θά μᾶς ἀφήσει καί τότε «γνῶτε ἔθνη καί ἡττᾶσθε ὅτι μεθ’ ἡμῶν ὁ Θεός»!

Blogger

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου