7.3.17

ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

...Ἡ Ὀρθοδοξία ἔχει νόημα, περιεχόμενο, ἐλπίδα, μηνύματα. Αὐτήν τήν Ὀρθοδοξία πρέπει νά τήν μεταδώσουμε σήμερα στούς Εὐρωπαίους, πού περνοῦν τήν πιό φοβερή πνευματική κρίσι. Ἔχουν ἐργοστάσια, ἔχουν μηχανήματα, ἀλλά δέν ἔχουν τόν θησαυρό τῆς πίστεως, τήν Ὀρθοδοξία, τόν πολιτισμό τόν ἑλληνικό, τόν ὁποῖον ἔχουμε ἐμεῖς. Γι’ αὐτό, τό μήνυμα τῆς σημερινῆς ἑορτῆς εἶναι: Ἕλληνες, μείνατε Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί Ἕλληνες χριστιανοί, ἄν θέλετε τό Ἔθνος μας νά μεγαλουργήση καί πάλι, καί ὁ λαός αὐτός νά πάη μπροστά. Ἄς γίνη καθημερινό μας αἴτημα, στήν προσευχή, νά μείνουμε ἀκλόνητοι καί ἑδραῖοι στήν πίστι μας, καί ὁ Θεός τῆς Ἀγάπης καί τῆς Εἰρήνης θά εἶναι μαζί μας. Ἀμήν.

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου