12.4.17

ΤΩΝ ΑΡΕΤΩΝ ΥΨΗΛΟΤΕΡΑ...

Αὐτό λοιπόν, τό μήνυμα δίδεται ἀπόψε. Ἦταν μιά γυναίκα τῆς αἰσχρᾶς ἁμαρτίας. Εἶχε διαπράξει κάθε ἀνόμημα. Κατέβηκε ἡ γυναίκα αὐτή, πατέρες καί ἀδελφοί, ὅλα τά σκαλοπάτια τῆς ἠθικῆς, ἦταν στό αἴσχατο σημεῖο. Καί μπαίνει μέσα κλαίουσα καί καταβρέχει τά πόδια τοῦ Χριστοῦ μέ τά δάκρυά της καί ἐκχυλίζει τό μύρο τῆς ἀγάπης της καί πῶς τήν δέχεται ὁ Χριστός; Ἀφῆστε την, αὐτό πού ἔκαμε θά παραμείνει εἰς μνημόσυνον αἰώνιον. Ναί! Ὄχι γιά νά μνημονεύουμε τήν γυναίκα. Νά μνημονεύουμε τήν πράξη της. Εἶναι παράδειγμα μετανοίας ἡ γυναίκα ἀπόψε. Λέγει, λοιπόν, ὁ Ἅγιος Ἰσαάκ ὁ Σύρος καί τελειώνω «τήν θάλασσα τοῦ βίου τήν ὀζομένην οὐδείς δύναται περάσαι ἄνευ τοῦ πλοίου τῆς μετανοίας». Ὤ, τί νόημα! Τί ὑπέροχο νόημα! Ζοῦμε σέ μιά βρώμικη θάλασσα. Εἶναι μία θάλασσα τῆς ζωῆς ὀζομένη, πού ἀναδύει κακοσμία. Ὅπου κοιτάξουμε, ὅπου σταθοῦμε, εἴτε μέ τά μάτια, εἴτε μέ τά λόγια, εἴτε μέ τήν σκέψη μας, εἴτε μέ τά ἔργα μας, ἁμαρτάνουμε. Πῶς θά τήν περάσουμε         ; Ἄν τολμήσουμε μόνοι μας νά πᾶμε, θά πνιγοῦμε στήν θάλασσα. Πῶς λοιπόν, σωζώμαστε; «Τήν θάλασσα τοῦ βίου τήν ὀζομένην οὐδείς δύναται περάσαι ἄνευ τοῦ πλοίου τῆς μετανοίας». Τό πλοῖο εἶναι ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, τό πλοῖο τῆς μετανοίας. Αὐτό τό μήνυμα δίδει ἀπόψε ἡ Ἐκκλησία μας καί λέει ὁ Ἅγιος Ἰσαάκ ὁ Σύρος, κάπου ἀλλοῦ, «εἰ πάντες ἁμαρτωλοί ἐσμέν καί οὐδείς ὑπέρτερος τῶν πειρασμῶν», εἴμαστε ὅλοι ἁμαρτωλοί. Ὅποιος εἶναι ἀναμάρτητος νά σηκώσει τό χέρι. «Εἰ πάντες ἁμαρτωλοί ἐσμέν καί οὐδείς ὑπέρτερος τῶν πειρασμῶν οὐδεμία ἄρα τῶν ἀρετῶν ὑψηλοτέρα τῆς μετανοίας». Γένοιτο.
ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ, ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου