14.4.17

ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ!

Τό φίδι ἔχει τό φαρμάκι του στό κεφάλι. Ὁ Χριστός συνέτριψε τήν κεφαλή τοῦ ὄφεως καί εἶναι ἀκίνδυνος πλέον. Ὁ Κύριός μας μέ τόν θάνατό Του ἀφήρεσε ἀπό μέσα τό κεντρί, τό φαρμάκι τοῦ θανάτου, καί ἔκτοτε ἐμεῖς οἱ Χριστιανοί ἔχουμε τόν ὄφι στά χέρια, τόν θάνατο στά χέρια, τόν περιπαίζουμε καί προχωροῦμε πρός αὐτόν μέ θάρρος, μέ παρρησία καί ἀποφασιστικότητα.
Καί ἐμεῖς εἴμαστε παιδιά τοῦ ἀναστημένου Χριστοῦ. Καί ἐμεῖς παιδιά τοῦ νικοποιοῦ Χριστοῦ. Καί ἐμεῖς παιδιά τοῦ νεκρεγέρτου Χριστοῦ, προχωροῦμε μέ θάρρος, μέ αἰσιοδοξία, μέ χαρά, μέ δύναμι στόν ἀγῶνα τῆς ζωῆς...
Χριστός Ἀνέστη! καί ὁ Κύριος μεθ’ ἡμῶν πάσας τάς ἡμέρας τῆς ζωῆς ἡμῶν. Ἀμήν.

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου