23.5.17

ΠΙΣΤΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΥΣ

...Θά κληθοῦμε κι ἐμεῖς νά δώσουμε τήν μαρτυρία, ὅπως τήν ἔδωσε καί ὁ τυφλός. Ἄς εἴμαστε ἕτοιμοι. Ὡς πιστοί στρατιῶτες, ἀκόλουθοι τοῦ Χριστοῦ, νά μείνουμε ἑδραῖοι στίς θέσεις μας, στό πιστεύω μας, στόν Χριστό μας, καί κανένας δέν θά μπορέση νά μᾶς χωρίση ἀπό τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ.
Πιστοί μέχρι τέλους! Καί ἡ τελευταία μας ἀναπνοή νά εἶναι: «Κύριε, πιστεύω σέ Σένα πού εἶσαι ὁ Θεός μου, εἶσαι ὁ Σωτήρας μου καί ὁ Λυτρωτής μου».
Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου