29.5.17

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ

...Ἀνάμεσα στόν οὐράνιο Πατέρα καί στόν φυσικό πατέρα πού ὅλοι μας ἔχουμε, ὑπάρχουν καί οἱ πατέρες οἱ πνευματικοί. Καί σ’ αὐτούς τούς πατέρες ἀναφέρεται τήν Κυριακή τῶν Ἁγίων Πατέρων ἡ Ἐκκλησία μας.
Ποιοί εἶναι αὐτοί; Εἶναι οἱ ἄνθρωποι πού ἀφοσιώθηκαν στόν Θεό, ἐβίωσαν τήν ἀλήθεια τοῦ θείου κηρύγματος τοῦ Εὐαγγελίου κατά τρόπο ἐνάρετο καί ἅγιο, ἔζησαν τήν χάρι τοῦ Θεοῦ καί ἀξιώθηκαν νά ἐπιτελέσουν τό ἔργο, τό ὁποῖο ἐνεπιστεύθη ὁ Κύριος στούς Ἀποστόλους καί στήν συνέχεια οἱ Ἀπόστολοι σ’ αὐτούς. Εἶναι αὐτοί πού ἀναγεννοῦν τίς ψυχές μας. Εἶναι αὐτοί πού ἀποτελοῦν τά φωτεινά μετέωρα, τά πρότυπα καί τά ἰνδάλματα ὅλων μας. Εἶναι αὐτοί πού μᾶς κατηχοῦν καί μᾶς διδάσκουν. Εἶναι αὐτοί πού μᾶς τρέφουν πνευματικά. Εἶναι αὐτοί πού μέ τό παράδειγμά τους καί μέ τόν ἅγιό τους βίο μᾶς στηρίζουν, μᾶς φωτίζουν καί μᾶς ὁδηγοῦν στήν ὁδό τῆς σωτηρίας.

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου