16.6.17

ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ

Σπάστε, ἀδελφοί μου, τά δεσμά τῆς ἀμφισβητήσεως καί ἀμφιβολίας. Ἀφῆστε ἐλεύθερη τήν ψυχή σας καί ἐμπιστευθῆτε τόν ἑαυτό σας στόν Κύριό μας, στόν Χριστό μας. Σ’ Αὐτόν τά πάντα νά δώσουμε, γιατί Αὐτός θά μᾶς δώση τό ἕνα καί μέγιστο, πού εἶναι ἡ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν, τῆς ὁποίας εἴθε ὅλοι οἱ ἄνθρωποι νά ἀξιωθοῦμε.

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου