19.6.17

ΠΟΙΟΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΙ, κ. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΕ;

Σέ μία συνέντευξη πού παραχώρησε ὁ κ. Ἀλέξης Τσίπρας τοῦ ζητήθηκε νά στείλει ἕνα μήνυμα πρός τήν ΛΟΑΤΚΙ (Λεσβιακά, Ὁμοφυλόφιλα, Ἀμφισεξουαλικά, Τρανσεξουα­λικά, Κουήρ, Ἴντερσεξ ἄτομα), καί ὁ Πρωθυπουργός τῆς Πατρίδος μας ἀπάντησε ὡς ἑξῆς:
«Να είστε υπερήφανοι και υπερήφανες γι’ αυτό που είστε. Και να στέλνετε παντού, με επιμονή κι αποφασιστικότητα, το μήνυμα πως η αγάπη είναι αγάπη, ανεξάρτητα από το φύλο, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, τη φυλετική καταγωγή, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις. Και να καλείτε διαρκώς ολόκληρη την ελληνική κοινωνία να στηρίζει την προσπάθεια των ανθρώπων, που είναι δίπλα μας, να μην κρύβονται και να μην ντρέπονται για τις επιλογές τους. Έτσι, μπορεί να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι κι η κοινωνία μας πιο αληθινή και πιο ανθρώπινη...»
Ὁμολογοῦμε, βεβαίως, ὅτι λίγες φορές παρακολουθοῦμε τίς συνεντεύξεις τοῦ κ. Πρω­θυπουργοῦ, ὅμως διαβάζοντας τά παραπάνω λόγια του, μᾶς δημιουργήθηκε ἡ ἑξῆς ἀπορία:
Ἀπεκάλεσε ποτέ ὁ κ. Τσίπρας τούς λεβέντες στρατιῶτες πού φυλάγουν μέρα-νύχτα, ὅλες τίς ἡμέρες τοῦ χρόνου, τά σύνορά μας σέ στεριά, θάλασσα καί ἀέρα ὑπερήφανους ; Μήπως τούς ἄνδρες, ἐθελοντές ἤ μή, πού ἐπιχειροῦν στό δύσκολο ἔργο τῆς κατάσβεσης πυρκαϊῶν; Θυμήθηκε ἔστω τά μέλη τῶν Σωμάτων Ἀσφαλείας, τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας ἤ τούς εἰδικούς Φρουρούς, οἱ ὁποίοι μέ καθημερινό κίνδυνο τῆς ζωῆς τους προσπαθοῦν νά φυλάξουν τούς πολίτες αὐτῆς τῆς χώρας;
Εἶπε ποτέ «νά εἶστε ὑπερήφανοι» στούς πολυτέκνους, πού αἱμοδοτοῦν τήν Πατρίδα μας, ἡ ὁποία γηράσκει καί σβήνει καί χάνεται καί ἐν πολλοῖς ὑπόλογος εἶναι ὁ ἴδιος ὁ κ. Πρωθυπουργός μέ τούς νόμους πού ψηφίζει;
Εἶπε ποτέ «νά εἶστε ὑπερήφανοι» σέ μαθητές, νέους, φοιτητές, ἐπιστήμονες, οἱ ὁποίοι προοδεύουν, ἀριστεύουν σέ τέχνες, σέ γράμματα, σέ ἀρετή;
Εἶπε ποτέ «νά εἶστε ὑπερήφανοι» στούς ἀθλητές μας, οἱ ὁποίοι ἀγωνίζονται μέ πενιχρή ἤ ἀνύπαρκτη τήν στήριξη τῆς πολιτείας καί σηκώνουν τήν σημαία τῆς Πατρίδος μας ψηλά καί ἀκούγεται ὁ Ἐθνικός μας Ὕμνος στά πέρατα τῆς οἰκουμένης, κάνοντάς μας πραγματικά ὑπερήφανους; (Ναί, αὐτήν τήν σημαία πού κάποιοι ἀπό τό περιβάλλον τοῦ κ. Πρωθυπουργοῦ ἀπεκάλεσαν «πανί»).
Εἶπε ποτέ «νά εἶστε ὑπερήφανοι» στούς ἐκπαιδευτικούς, στούς δασκάλους, στούς καθηγητές, οἱ ὁποίοι «σμιλεύουν» ψυχές; (Ὑπάρχουν ἀκόμη ἥρωες πού ἐπιτελοῦν στό ἔπακρο τό καθῆκον τους).
Εἶπε ποτέ «νά εἶστε ὑπερήφανοι» στούς ἰατρούς, στό νοσηλευτικό προσωπικό πού ἀγωνίζονται καθημερινά νά σώσουν ἀνθρώπινες ζωές μέ σοβαρές ἐλλείψεις ἰατροφαρμακευτικοῦ ὑλικοῦ; (Ὑπάρχουν ἀκόμη πολλοί πού δέν παίρνουν «φακελλάκι»).
Εἶπε ποτέ «νά εἶστε ὑπερήφανοι» στά ὄντως περήφανα γηρατειά, πού κράτησαν καί μετελαμπάδεψαν τά ἤθη, τίς παραδόσεις, τά ἔθιμα καί τίς ἀξίες τῆς ἑλληνορθοδόξου φυλῆς μας στίς νεώτερες γενιές;
Εἶπε ποτέ «νά εἶστε ὑπερήφανοι» στούς Ἕλληνες; Σ’ αὐτόν τόν προδομένο ἑλληνικό λαό, πού τόν κατήντησαν οἱ ἡγέτες του, ἐν οἷς καί ὁ κ. Πρωθυπουργός, ζήτουλα τῆς οἰκουμένης;
Ἐπιτέλους, ὑπάρχει μέτρο σ’ αὐτήν τήν χώρα; Ὑπάρχει διάκριση; Ὑπάρχουν φραγμοί; Ὑπάρχουν φρένα;
Καί θά γίνει ἡ «κοινωνία μας πιό ἀληθινή καί πιό ἀνθρώπινη» ὅπως ἰσχυρίζεται ὁ κ. Τσίπρας, ἄν καταπατοῦμε τόν Νόμο τοῦ Θεοῦ καί καταργοῦμε τούς νόμους τῆς φύσεως;
Ἔλεος!

Blogger

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου