22.6.17

ΕΝΑΣ ΘΕΡΜΟΣ ΥΠΗΡΕΤΗΣ ΤΗΣ ΘΕΜΙΔΟΣ...

Δημοσιεύουμε παρακάτω ἕνα σχόλιο πού εἶχε κάνει ὁ ἀείμνηστος π. Θεόφιλος γιά τόν ἔντιμο Δικηγόρο, πρ. εἰσαγγελέα κ. Κωνσταντῖνο Λογοθέτη, ὁ ὁποῖος συνεχίζει νά μᾶς διδάσκει, νά μᾶς μορφώνει καί νά ξυπνάει συνειδήσεις μέσα ἀπό τήν ἐκπομπή του «Σημεία τῶν καιρῶν» τῆς 4Ε.
Παρακολουθοῦμε μέ ἰδιαιτέρα χαρά τό Ἐκκλησιαστικό κανάλι 4Ε καί αἰσθανόμεθα τήν ἀνάγκη νά ἐκφράσουμε τόν θαυμασμό μας στόν κ. Λογοθέτη, τόσο γιά τό περιεχόμενο τῶν ἐκπομπῶν, ὅσο καί γιά τήν ἐντιμότητά του καί τήν ἀκρίβεια τοῦ λόγου του. Θερμός ὑπηρέτης τῆς Θέμιδος, καταθέτει στίς ἐκπομπές του τήν εὐρυμάθειά του καί τίς ἐγκυκλοπαιδικές του γνώσεις. Ὑπηρετεῖ τήν ἀλήθεια μέ σθένος καί ἀντικειμενικότητα καί ὑποστηρίζει τό ὀρθό καί τό δίκαιο, μακρυά ἀπό πάθη καί ἀδυναμίες. Ἡ πληθώρα τῶν τηλεθεατῶν του ἀποδεικνύει τοῦ λόγου τό ἀληθές.
Ὁ κ. Λογοθέτης δέν ἔχει ἀνάγκη ἀπό τά δικά μας καλά λόγια. Ἡ ὅλη πορεία τῆς ζωῆς του τόν καταξιώνει ὡς λειτουργό τῆς δικαιοσύνης. Οἱ ἀγῶνες του ἐναντίον τοῦ κακοῦ καί τῆς ἀνομίας καί ὑπέρ τῆς ἐπικρατήσεως τοῦ δικαίου τόν καταξιώνουν.

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου