7.6.17

...ΔΙΚΑΙΟ ΠΑΡΑΠΟΝΟ...

...Τί κακό εἶδε αὐτή ἡ Πατρίδα ἀπό αὐτήν τήν Ἐκκλησίαν, πού κράτησε τό Ἔθνος στίς στιγμές τῆς δοκιμασίας; Τί κακό εἶδε αὐτή ἡ Πατρίδα ἀπό μίαν Ἐκκλησίαν, ἡ ὁποία θυσιάστηκε καί θυσιάζεται μέχρι σήμερα; Τί κακό εἶδε αὐτή ἡ Πατρίδα καί πρέπει νά στρέψει τήν πλάτην της εἰς τόν Χριστόν, σ’ Ἐκεῖνον ὁ ὁποῖος εἶναι τό καύχημα καί ἡ σωτηρία καί ἡ ἐλπίδα αὐτοῦ τοῦ τόπου;
Γι’ αὐτό, ἄς σεβόμεθα ὅλοι τόν Θεόν. Ἀπό τούς ἄρχοντας μέχρι τοῦ τελευταίου χριστιανοῦ κατοίκου αὐτῆς τῆς περιοχῆς...
Χρόνια πολλά στήν Ἀδελφότητα, αὐτό τό κόσμημα γιά τήν Ἐκκλησία μας, πού δίνει τόν δικό της ἀγώνα γιά νά κρατηθεῖ ὄρθια ἡ Πατρίδα. Μέ τό ραδιόφωνο, μέ τά βιβλία, μέ τήν τηλεόραση ἀκούγεται ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ, σέ μιά ἐποχή πού γέμισε ἀπό σκουπίδια κάθε εἴδους, τά ὁποῖα μολύνουν τίς ψυχές καί τίς ζωές μας. Ἡ Ἀδελφότητα ἀπό χρόνια πολλά, μέ τήν καθοδήγηση τοῦ ἀειμνήστου Γέροντος Θεοφίλου, δίδει τό φῶς τοῦ Χριστοῦ καί τῆς Ἑλλάδος καί στήν Ἑλλάδα καί σέ ὅλη τήν οἰκουμένη...»
Σεβ. Μητροπολίτης Σερρῶν καί Νιγρίτης κ. ΘΕΟΛΟΓΟΣ
Ἱερός Ναός Ἁγίας Λυδίας – Ἀσπροβάλτα, 20-5-2017

Περιοδικό «ΑΓΙΑ ΛΥΔΙΑ»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου