8.7.17

ΧΑΣΑΜΕ ΤΟΝ ΘΕΟ ΜΑΣ

Ἄχ, ἀδελφοί μου, ἄν πιστεύαμε ὅτι ὁ Χριστός εἶναι ὁ Θεός, ὅτι ὁ Χριστός εἶναι παντοδύναμος, ὅτι ὅσα θέλει μπορεῖ νά τά κάνη, ὅτι ὅταν Τοῦ ζητοῦμε κάτι, ὁ Κύριος μᾶς τό δίνει! «Αἰτεῖτε καί δοθήσεται ὑμῖν, ζητεῖτε καί εὑρήσετε, κρούετε, καί ἀνοιγήσεται ὑμῖν», μᾶς εἶπε. Δέν πιστεύουμε, δυστυχῶς. Μᾶς ροκάνισε ὁ κόσμος. Μᾶς διέφθειρε ἡ παλιοκοινωνία τοῦ δυτικοῦ κόσμου, τῆς ἀθεΐας, τῆς ἀπιστίας.
Ποιός; Ποιός εἶναι αὐτός πού ἐκπόρνευσε ὁλόκληρη τήν οἰκουμένη, ὁλόκληρη τήν ἀνθρωπότητα; Ποιός ἀποκτήνωσε τόν ἄνθρωπο; Ποιός μᾶς ἔρριξε στά βάραθρα τῆς ἁμαρτίας, καί ἡ κοινωνία μας κατέστη μία ζούγκλα, ὥστε νά μήν μποροῦμε νά συνεννοηθοῦμε καί νά ἐπικοινωνήσουμε μεταξύ μας; Χάσαμε τόν προσανατολισμό μας, χάσαμε τόν Θεό μας...
Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου