28.10.17

ΖΗΤΩ Η 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940!

77 χρόνια ἔχουν περάσει ἀπό τό ἡρωϊκό Ἔπος τοῦ ΄40. Ὑπάρχουν ἀκόμη κάποιοι ἐπιζόντες, ἀμούστακα τότε παιδιά καί νεαρές κοπελίτσες, πού μαζί μέ τούς ἧρωες, πού ἔχουν περάσει στήν ἀθανασία, ἔγραψαν ἐκεῖνες τίς λαμπρές σελίδες τῆς ἔνδοξης ἱστορίας τῆς Πατρίδος μας. Σελίδες δόξης, ἡρωϊσμοῦ, γενναιότητος, παλληκαριᾶς, ἀνδρείας, θυσίας, ἀλλά καί σελίδες γεμάτες ἐθνική ἑνότητα, ὁμοψυχία, ἀγάπη πρός τήν Πατρίδα, πίστη στόν Θεό, πόθο γιά τήν ἐλευθερία.
Ζοῦν ἀνάμεσά μας. Κάποιοι μαζί μας. Μοιραζόμαστε ἴσως τήν ἴδια στέγη. Ζοῦν τό παρόν καί ἀναπολοῦν τό ἔνδοξο παρελθόν. Νοσταλγοῦν ἴσως ἐκεῖνα τά δύσκολα χρόνια, κατά τά ὁποῖα ὅμως, οἱ Ἕλληνες ὁμονοοῦντες, μέ ὑψηλό φρόνημα καί ἀκράδαντη πίστη στόν Θεό καί τήν Ὑπέρμαχο Στρατηγό, κατάφεραν νά ταπεινώσουν τούς ἐπίδοξους κατακτητές καί νά προκαλέσουν τόν παγκόσμιο θαυμασμό.
Ὁ ἀγώνας ἄνισος! Ὁ ἐξοπλισμός μας πενιχρός. Ὁ ἐχθρός πολυπληθής καί ὁ ὁπλικός του ἐξοπλισμός σύγχρονος καί ἄφθονος. Πῶς, λοιπόν, κατατροπώσαμε τόν ἐχθρό; Τί συνετέλεσε ὥστε ὅλος ὁ τότε κόσμος νά μιλᾶ γιά τά ἡρωϊκά κατορθώματα μιᾶς δράκας Ἑλλήνων; Πῶς ἔφθασαν στό σημεῖο νά ὁμολογοῦν «πώς οἱ ἥρωες πολεμοῦν σάν Ἕλληνες»;
Οἱ Ἕλληνες, πού ἔγραψαν τό ἀνεπανάληπτο Ἔπος τοῦ 1940, ἤξεραν ὅτι ὁ Θεός ἦταν μέ τό μέρος τους.  Ἤξεραν ὅτι ὁ ἀγῶνας τους «ὑπέρ βωμῶν καί ἐστιῶν» ἦταν δίκαιος. Ἤξεραν ὅτι Ἀρχιστράτηγός τους ἦταν ἡ πληγωμένη Παναγία τῆς Τήνου. Γι’ αὐτό ἦταν ἀτρόμητοι! Γι’ αὐτό μεγαλούργησαν! Γιατί πίστευαν στόν Θεό! Γιατί σέβονταν τόν Θεό!
Σήμερα, ἐμεῖς οἱ νεοέλληνες -ἀπόγονοι τῶν ἀθανάτων ἡρώων τοῦ 1940- ὀφείλουμε «τοῖς κείνων ρήμασι πειθόμενοι»,
-νά διαφυλάξουμε ὅ,τι ἀπέμεινε ἀπό τό ὑπέρτατο ἀγαθό τῆς ἐλευθερίας καί ἀπό τά ἱερά καί τά ὅσια τῆς φυλῆς μας.
-νά ὁμονοήσουμε, παραμερίζοντας τά πάθη καί τίς μικροψυχίες μας, γιά νά ἀντιμετωπίσουμε τίς σύγχρονες «Δυνάμεις τοῦ Ἄξονα», οἱ ὁποῖες βρίσκονται ἐκτός καί ἐντός τῶν πυλῶν.
-νά ξυπνήσουμε ἀπό τόν λίθαργο καί νά σταματήσουμε νά παίρνουμε τό ἀφιόνι μέ τό ὁποῖο μᾶς ποτίζουν.
-νά στραφοῦμε ταπεινά πρός τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο καί νά ζητήσουμε νά ἡγηθεῖ τοῦ Ἔθνους μας γιά νά τό ὁδηγήσει ἀκόμη μιά φορά σέ λαμπρή νίκη.
-νά ἐκζητήσουμε τό ἔλεος καί τήν εὐσπλαγχνία τοῦ Θεοῦ, δείχνοντας ἔμπρακτα τήν μετάνοιά μας γιά τήν προδοσία μας.
Ὁ «Ἀννίβας πρό τῶν πυλῶν»!
Τί λέμε; Δέν ἔμεινε «λίθος ἐπί λίθον»! Καί συνεχῶς κατηφορίζουμε!...
Ἀδέλφια, «ὅσοι πιστοί», ὅλοι στά γόνατα! Νά καθικετεύσουμε τήν Κυρία Θεοτόκο, τήν Ὑπέρμαχο Στρατηγό τοῦ Γένους μας, νά μήν μᾶς ἀφήσει! Νά μήν μᾶς ἐγκαταλείψει! Νά ἀνορθώσει καί πάλι τόν εὐλογημένο Ἑλληνικό λαό εἰς πείσμα ὅλων ὅσων μισοῦν τήν Πατρίδα μας καί τόν ἑλληνορθόδοξο πλοῦτο της. Τό τίμιο αἷμα τῶν προγόνων μας, οἱ ὁποῖοι ἄφησαν στά κακοτράχαλα βουνά τῆς Πίνδου καί τῆς Βορείου Ἡπείρου τά κόκκαλά τους, ἄς μήν γίνει ποτάμι, πού θά μᾶς καταπνίξει γιατί θά ἔχουμε φανεῖ ἀντάξιοι τῆς παρακαταθήκης τους. Ἡ θυσία τους ἄς μήν πάει χαμένη!
Καλή Λευτεριά!

Blogger

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου