22.10.17

ΔΥΟ ΚΟΣΜΟΙ

...Ὅλοι μας ἔχουμε μέσα μας εὐτούς τούς δύο κόσμους, οἱ ὁποῖοι κατά καιρούς καί διαστήματα συγκρούονται. Ποιός θά νικήση; Θά ἐξαρτηθῆ ἀπό τήν δική μας θέλησι. Ἐάν βάλουμε τήν δική μας θέλησι καί τήν ἐνισχύσουμε μέ τήν Χάρι καί μέ τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ, κατορθώνουμε νά κυριαρχήση ὁ Ἄγγελος. Κι ἀπ’ ὅπου λείπει ἡ δική μας ἡ θέλησις, κι ὅπου ἀπουσιάζει ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ, ἐκεῖ κυριαρχεῖ τό κτῆνος, ὁ ληστής πού κάνει τόν ἄνθρωπο νά εἶναι χειρότερος καί ἀπό τά ἄλογα ζῶα. «Καί ἄνθρωπος ἐν τιμῇ ὤν οὐ συνῆκε, παρασυνεβλήθη τοῖς κτήνεσι τοῖς ἀνοήτοις καί ὡμοιώθη αὐτοῖς», διαβάζουμε στούς ψαλμούς τοῦ Δαβίδ (Ψαλμ. 48, 13).
Καί, ἔτσι, φθάσαμε στό σημεῖο νά πραγματοποιοῦνται καί πάλιν τά σοφά λόγια τοῦ ἱεροῦ ψαλμωδοῦ: «Πάντες ἐξέκλιναν, ἅμα ἠχρειώθησαν, οὐκ ἔστι ποιῶν χρηστότητα, οὐκ ἔστιν ἕως ἑνός» (Ψαλμ. 13, 3). Ὅλοι οἱ ἄνθρωποι δεφθάρησαν, δέν ἔμεινε κανένας ἄτρωτος ἀπό τήν ἁμαρτία... Μπορεῖτε νά βρῆτε κανέναν σωστό ἄνθρωπο σήμερα; Ὅλοι μας εἴμαστε λειψοί, ὅλοι μας εἴμαστε ἐλλιπεῖς, μᾶς κουτσούρεψε ὁ διάβολος, μᾶς παρέσυρε τό κακό καί ἡ ἁμαρτία, γι’ αὐτό λιγόστεψαν οἱ ἄνθρωποι. Οἱ ἄνρωποι μέ ἀνθρώπινα αἰσθήματα, μέ ἀνθρώπινη καρδιά, μέ ὑψηλά φρονήματα, μέ ψυχικές ἀνατάσεις...

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου