8.1.18

ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΗΝ 4Ε

Μία εὐχάριστη ἔκπληξη μᾶς ἐπεφύλαξαν οἱ συντελεστές τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Ραδιοτηλεοπτικοῦ Σταθμοῦ 4Ε τήν ἡμέρα τῶν Θεοφανείων. Προέβαλαν στιγμιότυπα ἀπό τήν τελετή τοῦ καθαγιασμοῦ τῶν ὑδάτων ἀπό διάφορες περιοχές τῆς Ἑλλάδας, ἀλλά καί ἀπό τό σεπτό κέντρο τῆς Ὀρθοδοξίας, τήν κατάδυση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στόν Κεράτιο Κόλπο, στήν Κωνσταντινούπολη.
Ἀπ’ ἄκρου εἰς ἄκρον τῆς Πατρίδος μας καμαρώσαμε τούς τολμηρούς, κυρίως νεόυς, πού βούτηξαν σέ θάλασσες, ποτάμια, λίμνες, κανάλια, σέ ὅποιον ὑδάτινο χῶρο ἡ ἑλληνική ψυχή ἐκδηλώνει τήν πίστη καί τήν εὐσέβεια στόν Τριαδικό Θεό μας, τήν ἀγάπη στά ἔθιμα τοῦ τόπου μας.
Εὔγε σέ ὅσους εἶχαν τήν ἰδέα νά μᾶς ταξιδέψουν σέ ὅλες αὐτές τίς περιοχές καί τό κατάφεραν! Ἐνδυναμωθήκαμε, ἐνθουσιαστήκαμε, καμαρώσαμε, συγκινηθήκαμε, δακρύσαμε... καί εἴπαμε, «τό πᾶν δέν ἀπωλέσθη!», ὅπως θά ἔλεγε καί ὁ πολυφίλητος π. Θεόφιλος. Αὐτό τό πλῆθος πού προσῆλθε τήν ἡμέρα τῶν Θεοφανείων στούς Ἱερούς μας Ναούς, ἀλλά καί καθ’ ὅλη τήν διάρκεια τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου, αὐτά τά παιδιά πού συμμετεῖχαν στίς καταδύσεις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, δίνουν ἐλπίδα!... Ἑλληνισμός καί Ὀρθοδοξία εἶναι μέσα στό πετσί τοῦ Ἕλληνα καί ὅσο κι ἄν κάποιοι (παρα)φρονοῦν καί θέλουν τό ἀντίθετο «εἰς μάτην» κοπιάζουν...
Τά παιδιά ἀπό τήν Πάτρα διατράνωσαν καί φώναξαν τό «ζήτω ἡ Ὀρθοδοξία!» κι ὁ Δεσπότης τῆς ἡρωϊκῆς Δράμας, ἕνας ἄξιος διάδοχος τοῦ Ἐθνοϊερομάρτυρα Ἁγ. Χρυσοστόμου, ἔκρουσε τόν κώδωνα τοῦ κινδύνου: «...ὅποιος προδώσει τούς προγόνους μας πού ἔδωσαν τό αἷμα τους γιά τήν πατρίδα μας, τό αἷμα θά πέσει κατάρα στά κεφάλια τους!...».
Ἐν τέλει αὐτό μόνο μᾶς χρειάζεται: Πίστη στόν Θεό καί ἀγάπη στήν Πατρίδα! Κι ὁ καλός Θεός δέν θά μᾶς ἀφήσει! Ἡ Ὑπέρμαχος Στρατηγός τοῦ Γένους μας θά σκεπάσει καί πάλι τήν πατρίδα μας, ἀρκεῖ ἐμεῖς νά μήν ἀπεμπολίσουμε τά ὅσια καί τά ἱερά τῆς φυλῆς μας ἀπό μόνοι μας! Νά προσκοληθοῦμε σάν τά στρείδια στόν Σταυρό τοῦ Χριστοῦ καί τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ δέν θά μᾶς ἐγκαταλείψει. Ἀμήν.

Blogger

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου