4.1.18

Ο ΛΥΤΡΩΤΗΣ ΜΑΣ

Ὁ ἀπόστολος Παῦλος, ἀδελφοί μου, γράφει: «Θεός ἐφανερώθη ἐν σαρκί, ἐδικαιώθη ἐν Πνεύματι, ὤφθη ἀγγέλοις, ἐκηρύχθη ἐν ἔθνεσιν, ἐπιστεύθη ἐν κόσμῳ, ἀνελήφθη ἐν δόξῃ». Λοιπόν, ἀπεκαλύφθη ὁ Θεός στόν καθένα ἀπό ἐμᾶς; Τόν βρήκαμε στόν δρόμο τῆς ζωῆς μας; Τόν γνωρίσαμε, Τόν ἀγαπήσαμε, Τόν ἀκολουθήσαμε;
Ἀλλά ἐκεῖνο πού μετράει εἶναι πόσο αὐτή ἡ γνωριμία μᾶς ἐπηρεάζει στήν καθημερινή μας ζωή. Θυμηθῆτε ἐκεῖνα τά λόγια τοῦ ἱεροῦ Αὐγουστίνου πού βρίσκουμε στό Κεκραγάριο: «Κύριε, ἄναψε μέσα μου τόν πόθο νά Σέ ἀναζητήσω, καί ἀφοῦ Σέ ἀναζητήσω, νά Σέ βρῶ, καί ἀφοῦ Σέ βρῶ νά Σέ ἀγαπήσω, καί ἀφοῦ Σέ ἀγαπήσω νά ἀπαλλαγῶ ἀπό τά πάθη καί τά φίδια πού μέ περιζώνουν». Καί ἐφ’ ὅσον ἀπεκαλύφθη καί σ’ ἐμᾶς καί εἴδαμε τό μεγαλεῖο τῆς θεανδρικῆς Του προσωπικότητος, Τόν γνωρίσαμε σέ ὅλο τό βάθος καί τό πλάτος τῆς σοφίας καί τῆς ἁγιότητός Του. Ἑπομένως, δέν μᾶς εἶναι ἄγνωστος, μᾶς εἶναι γνωστός. Εἶναι ὁδηγός μας, εἶναι φίλος μας, εἶναι προστάτης μας, εἶναι ὁ Πατέρας μας, εἶναι ο Σωτήρας μας, εἶναι ὁ Λυτρωτής μας.

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου