6.1.18

ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ

Ἡ ἑορτή πού ἑορτάζουμε, ἀδελφοί μου, σήμερα, τά Ἅγια Θεοφάνεια, λέγεται καί Φῶτα. Εἶναι ἡ ἑορτή πού ἐπιβάλλει σέ ὅλους μας ἕνα χρέος, νά γίνουμε παιδιά τοῦ φωτός, νά βγοῦμε ἀπό τό πνευματικό σκοτάδι. «Ὡς τέκνα φωτός περιπατεῖτε», γράφει ὁ ἀπόστολος Παῦλος στούς Ἐφεσίους. Ναί! πρέπει ὡς τέκνα φωτός νά περπατοῦμε. Ἔχοντες τό φῶς στά χέρια μας, σ’ ὅλη τήν ζωή μας, στήν δουλειά μας, στό σπίτι μας, πρέπει νά μποροῦμε νά λέμε «εἴδομεν τό φῶς τό ἀληθινόν, ἐλάβομεν Πνεῦμα ἐπουράνιον».

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου