10.2.18

ΑΛΗΤΕΙΑ

Ἐμφανίστηκαν ἐντόνως, τελευταία, κάποιες τακτικές ἀντιμετώπισης διαφόρων προσώπων καί καταστάσεων˙ κάποιες συμπεριφορές ἄθλιες, ὕπουλες, ἄνανδρες, ἐν πολλοῖς ἀλήτικες...
Ναί, ὅταν τό ναί τό λές ὄχι, εἶναι ἀλητεία.
Ὅταν τήν ἀλήθεια προσπαθεῖς νά τήν συγκαλύψεις μέ τό ψεῦδος εἶναι ἀλητεία.
Ὅταν τήν ἱκανότητα τοῦ ἄλλου προσπαθεῖς νά τήν μειώσεις μέ λάσπη, εἶναι ἀλητεία.
Ὅταν τά χαρίσματα τοῦ ἄλλου τά λοιδορεῖς, εἶναι ἀλητεία.
Ὅταν τήν ἐντιμότητα τοῦ ἄλλου τήν διαβάλεις, εἶναι ἀλητεία.
Ὅταν τήν νίκη τοῦ ἄλλου τήν χλευάζεις, εἶναι ἀλητεία.
Ὅταν τίς ἀρετές τοῦ ἄλλου τίς μειώνεις, εἶναι ἀλητεία.
Ὅταν τά προσόντα τοῦ ἄλλου τά περιγελᾶς, εἶναι ἀλητεία.
Ὅταν τήν ἀξιοπρέπεια τοῦ ἄλλου τήν ποδοπατεῖς, εἶναι ἀλητεία.
Ὅταν τήν ὑπόληψη τοῦ ἄλλου τήν ἐξευτελίζεις, εἶναι ἀλητεία.
Ὅταν τίς ἀξίες καί τά ἰδανικά τοῦ ἄλλου τά προσβάλλεις εἶναι ἀλητεία.
Ὅταν τόν ἁγνό πατριωτισμό τοῦ ἄλλου τόν ἀποκαλεῖς ἐθνικισμό, εἶναι ἀλητεία.
Ὅταν τήν ἀγάπη του πρός τόν Θεό τήν βαφτίζεις φονταμενταλισμό, εἶναι ἀλητεία.
Ὅταν... ὅταν...
Πόσο τῆς «μόδας» εἶναι σήμερα αὐτή ἡ πρακτική! Πόσο συχνά βρισκόμαστε ἀντιμέτωποι μέ τέτοιες μεθόδους!
Σέ ὅλους τούς χώρους, σέ ὅλα τά στρώματα, σέ ὅλες τίς ἡλικίες... παντοῦ!
Παντοῦ συναντοῦμε ἤ ἴσως καί βιώνουμε ἀλήτικες συμπεριφορές!


Ἀδελφός πρός ἀδελφό. Φίλος πρός φίλο. Συνάδελφος πρός συνάδελφο. Συνεργάτης πρός συνεργάτη. Προϊστάμενος πρός ὑφιστάμενο καί τανάπαλιν. Κυβερνῶντες πρός κυβερνωμένους -χωρίς συνήθως νά συμβαίνει τό ἀντίθετο! Δυστυχῶς ἔτι καί ἐν μέσῳ ἡμῶν τῶν χριστιανῶν...! Καί ὁ κατάλογος δέν ἔχει τελειωμό...
Ποιός θά ἀνακόψει καί αὐτόν τόν κατήφορο τῆς κοινωνίας μας;
Ποιός Ἡρακλῆς θά καθαρίσει ἀκόμη μία «κόπρο τοῦ Αὐγείου»;
Ποιός Ἀρχάγγελος Μιχαήλ θά πεῖ ἀκόμη μία φορά «στῶμεν καλῶς, στῶμεν μετά φόβου Θεοῦ»;         
Blogger

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου