4.2.18

ΖΗΤΩ Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ!

«Ὅταν τό ράσο γίνεται σημαία τότε ἡ νίκη εἶναι βεβαία»!
«Ἑλλάδα σημαίνει Μακεδονία»!
«Ὁ μοναχισμός φύλακας φρουρός»!
«Λαός ἑνωμένος, ποτέ νικημένος»!
Αὐτά εἶναι κάποια ἀπό τά συνθήματα πού κυριάρχησαν στό μεγαλειῶδες συλλαλητήριο τῶν Ἀθηνῶν γιά τήν Μακεδονία. Συνθήματα πού ἔγιναν θούριος, παιάνας, θρίαμβος!
Θέριεψε ὁ λαός μας καί ὕψωσε ὐπερήφανα τό ἀνάστημά του σέ ὅλους ὅσοι ἐπιβουλεύονται τήν Πατρίδα μας.
Ποιός δέν δάκρυσε;
Ποιός δέν ἐνθουσιάστηκε;
Ποιός δέν συγκλονίστηκε;
Τίνος ἡ ψυχή δέν γέμισε ἀπό ἐθνική ὑπερηφάνεια;
Τίνος ἡ καρδιά δέν χτύπησε ἑλληνικά καί μακεδονικά;
Ρίγησε καί βούρκωσε σύμπας ὁ Ἑλληνισμός!
Γιγαντώθηκε ὁ πονεμένος, θλιμμένος, πικραμένος, λεηλατημένος, προδωμένος, ἀλλά λιονταρόψυχος Ἑλληνικός λαός καί διαμαρτυρήθηκε εἰρηνικά, δυναμικά, ζωντανά, μαχητικά καί γενναία γιά τά ἐθνικά του δίκαια.
Ἐνισχύθηκε ἡ πίστη, ὁ πατριωτισμός, τό ἡρωϊκό φρόνημα ὅλων μας, ἀπό τούς λόγους τῶν ὁμιλητῶν, ἀπό τόν παλμό τοῦ ἀδελφοῦ Συνέλληνα, κάθε ἡλικίας, ἀπό τήν μεγαλειώδη παρουσία του στό κάλεσμα... αὐτοῦ τοῦ ἰδίου τοῦ λαοῦ! Γιατί ὁ λαός ξεχύθηκε αὐθόρμητα στούς δρόμους μέ μιά ψυχή καί μιά καρδιά! Καί ὅσοι εἶχαν κάποιες ἐπιφυλάξεις, ἡ Θεσσαλονίκη διέλυσε κάθε ἀμφιβολία, κι αὐτό τό ἀπέδειξε ἡ Ἀθῆνα!
Ἐνδυναμωθήκαμε ἀπό τόν λόγο τῆς μάνας Ἐκκλησίας διά στόματος τοῦ ἀντιπροέδρου τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.
Ἀναζωογονηθήκαμε ἀπό τόν πύρινο, ἀφυπνιστικό καί καθάρια πατριωτικό λόγο τοῦ μεγάλου Μίκη Θεοδωράκη.
Ἀναπτερωθήκαμε ἀπό τήν ἔμπρακτη, προσευχητική παρουσία τῶν ὑψιπετῶν μοναχῶν τοῦ Ἄθωνα.
Ἐνημερωθήκαμε σφαιρικά καί ἀντικειμενικά ἀπό ἔγκριτους ἐπιστήμονες γιά τό πρόβλημα μέ τήν γείτονα χώρα.
Δόξα τῷ Θεῷ! Ὅλοι ἦταν ἐκεῖ. Σέ μιά λαμπρή ἀπό κάθε ἄποψη συγκέντρωση. Σέ μιά δυναμική παρουσία. Σέ μιά ὑπέροχη ἑνότητα!
Ὅλοι μαζί! Ἑνωμένοι, σάν μιά γροθιά! Κλῆρος καί λαός˙ Μικροί καί μεγάλοι˙ Πατριῶτες ἀπό κάθε γωνιά τῆς Ἑλλάδος, ἀλλά καί ἀπό τήν Κύπρο καί τήν Ὁμογένεια διετρανώσαμε μέ τόν πλέον ἔξοχο τρόπο ὅτι δέν διαπραγματευόμαστε τό ὄνομα τῆς Μακεδονίας μας, τό ὁποῖο μᾶς ἀνήκει καί δέν τό ξεπουλᾶμε καί δέν τό ἀνταλλάσσουμε μέ τίποτα!
Κι ἄς λυσσοῦν κάποια ἀνθρωπάρια ἐξουσίας καί ἀντεξουσίας. Κι ἄς προσπαθοῦν νά μειώσουν τήν δυναμικότητα καί τήν γιγαντιαία παρουσία τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ. Κι ἄς προσπαθοῦν νά μᾶς ἐκφοβίσουν. (Ἀλοίμονο, τόλμησαν νά ἀγγίξουν ἀκόμη καί τόν «δικό τους», ἀριστερό ἀλλά κατά πάντα ἀτρόμητο, ἁγνό καί μεγάλο κεφάλαιο τοῦ πολιτισμοῦ μας Μίκη Θεοδωράκη, πού φάνηκε ὅτι πράγματι διαλέγει συνειδητά τά δύσκολα!)
Ἕνα εἶναι σίγουρο. Ἡ λαμπρή νίκη ἀνήκει στόν εὐγενῆ καί γενναῖο Ἑλληνικό λαό, πού γιά ἄλλη μιά φορά παραμέρισε πάθη, ἀδυναμίες καί διαφορές καί ἑνώθηκε γιά τό καλό τῆς Πατρίδας. Ὁ Ἑλληνικός λαός ὅσο κι ἄν κάποιοι φραγκολεβαντίνοι προσπαθοῦν νά λυγίσουν, νά ταπεινώσουν, νά ἀφανίσουν, ἔχει σύμμαχο τόν Θεό καί μόνο σ’ Αὐτόν ξέρει νά γονατίζει! Ἄς μήν τό λησμονοῦν αὐτό οἱ ἡμέτεροι κι ἄς τό μάθουν οἱ ξένοι. Κι ἄς γνωρίζουν ὅτι δέν ἔχει κανείς τό δικαίωμα νά παραβλέψει αὐτά τά δύο ὀγκώδη καί λαμπρά ἀπό κάθε ἄποψη συλλαλητήρια γιατί ὁ λαός ξεχύθηκε σάν ποτάμι, πού ἄν τό περιφρονήσουν, θά στρέψει τά νερά καί θά τούς πνίξει!
ΖΗΤΩ Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ!
ΖΗΤΩ ΟΙ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ!
Blogger

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου