7.2.18

ΜΟΝΟΝ ΒΑΡΔΑΣΚΑ!

ΕΝΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ π.ΘΕΟΦΙΛΟΥ


Τό κρατίδιο τῆς Βαρδάσκα, ὅσο καί ἄν θέλουν οἱ μεγάλοι καί ἰσχυροί νά τό ἐξευγενίσουν καί νά τό βαπτίσουν Μακεδονία δέν τό ἐπέτυχαν, οὔτε θά τό ἐπιτύχουν, διότι αὐτό ἀποτελεῖ μιά κατάφωρο ἀδικία σέ βάρος τῆς Ἑλληνικῆς Μακεδονίας.
Δέν θά τό ἐπιτύχουν, διότι ἡ ἱστορία τούς ἀρνεῖται αὐτό τό δικαίωμα, ἡ ἀλήθεια δέν τούς τό ἐπιτρέπει, οἱ ἀπανταχοῦ τῆς γῆς Ἕλληνες ἀντιδροῦν μετά σφοδρότητος καί σύμπας ὁ ἐπιστημονικός κόσμος ἀρνεῖται νά ὑπηρετήση ἕνα ψέμμα καί μία ἀπάτη πού ζητεῖ νά καλυφθῆ μέ τήν ἐπιστημονική τήβεννο.
Τό εὐγενές ἔνδυμα τοῦ Μακεδόνος δέν τούς ἀνήκει, γιατί δέν εἶναι κομμένο στά μέτρα τους. Αὐτό πού τούς ἀνήκει εἶναι τό ὄνομα Βαρδάσκα, τό ὁποῖο πῆραν, ὅταν γιά πρώτη φορά συνεστήθη ὡς ἐπαρχιακή περιοχή ἀνήκουσα στήν μεγάλη Γιουγκοσλαβία.


Στούς πλαστογράφους τῆς ἱστορίας καί διεθνεῖς ἀπατεῶνας δέν ἀνήκουν ὀνόματα πού ἔχουν ἱστορία, πολιτισμό, ἀρχοντιά καί μεγαλεῖο.


Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου