13.3.18

ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ


...Ἄν σήμερα ζοῦμε τό ἄγχος. Ἄν σήμερα πλουτίσαμε καί αὐξήσαμε τίς νευρολογικές κλινικές καί τά ψυχιατρεῖα, αὐτό ὀφείλεται στήν ἔλληψι ἐμπιστοσύνης στήν Πρόνοια τοῦ Θεοῦ. Νομίζουμε ὅτι ὅλα τά κάνουμε. Ἄνθρωπος πού δέν ἔμαθε νά ἐμπιστεύεται τά θέματά του, τά προβλήματά του, τά βάσανά του, τίς θλίψεις του, τίς στενοχώριες του, στά χέρια τοῦ Θεοῦ, ὁ ἄνθρωπος αὐτός θά γεμίζη ἀπό ἄγχος καί θά ζῆ τήν κόλασι πρίν ἀπό τήν κόλασι...
Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου