26.3.18

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΕΣ

Παιδιά τῆς Ἑλλάδας!

Γεννήθηκα μετά τήν μεταπολίτευση. Ἔζησα τίς μεταρρυθμίσεις τῆς δεκαετίας τοῦ ΄80. Ἀνήκω στήν γενιά τῶν σαραντάρηδων. Κάποιοι ἀπό σᾶς θά μπορούσατε νά εἶστε παιδιά μου. Ὅμως δέν μπορῶ νά μιλήσω σάν γονιός. Ἡ ἐπιστολή αὐτή εἶναι γραμμένη ἀδελφικά, μέ πνεῦμα κατανόησης καί ἀγάπης.
Ζοῦμε σέ ἡμέρες ὁμολογουμένως δύσκολες. Ἡ πατρίδα μας διέρχεται μία μεγάλη οἰκονομική κρίση, ἀλλά καί μία κρίση πνευματική. Κρίση ἀξιῶν. Ἡ πατρίδα μας, ἀκόμη, ἀντιμετωπίζει σοβαρά ἐθνικά προβλήματα. Γείτονες ἀπό βορᾶ καί ἀνατολή ἐποφθαλμιοῦν ἐδάφη μας, τόν ὀρυκτό καί ὄχι μόνο πλοῦτο, τόν ἥλιο καί τήν θάλασσά μας! Θά τούς τά χαρίσουμε;
Πατρίδα! Τί θά πεῖ πατρίδα; Σέ μένα ἄρχισαν νά διδάσκουν καί σέ σᾶς ὁλοκλήρωσαν τήν ἄποψη πώς δέν χρειάζεται νά ἔχουμε πατρίδες. «Κάτω τά σύνορα»! «Ἡ γῆ ἀνήκει σέ ὅλους»! Μέ τέτοια βαρύγδουπα συνθήματα μεγαλώσατε...
Κρίση ἀξιῶν! Τί θά πεῖ ἀξία; Ἀνέφερα ὅτι ἔζησα τίς μεταρρυθμίσεις τοῦ ΄80... Ἦταν τότε πού ἄρχισε τό ξήλωμα στήν παιδεία, τό γκρέμισμα στήν κοινωνία, τό ξεθεμελίωμα στήν οἰκογένεια, ἡ ἀπαξίωση στήν Ἐκκλησία καί ὄχι μόνο! 
Καταργήθηκαν οἱ τόνοι, καταγρεουργήθηκε ἡ γλώσσα (κι ἐγώ γράφω μέ λάθη), στάλθηκαν στόν κάλαθο τῶν ἀχρήστων ὡραιότατα κείμενα, σπουδαίων συγγραφέων, μέ τά ὁποῖα μεγάλωσαν γενεές γενεῶν παιδιῶν στόν τόπο μας. Κείμενα πού μιλοῦσαν γιά τό παληκάρι τῆς Μακεδονίας τόν Μέγα Ἀλέξανδρο, γιά τό ἦθος τῶν προγόνων μας, γιά τήν πίστη τῶν πατέρων μας στόν Θεό, γιά τά ἡρωϊκά κατορθώματα τῶν ἀγωνιστῶν τοῦ 1821, γιά τήν γενναιότητα τῶν Ἑλλήνων τοῦ ἔπους τοῦ 1940 καί τῶν γυναικῶν τῆς Πίνδου. Κείμενα πού ξυπνούσαν τήν φαντασία, πού ἀκόνιζαν τό μυαλό, πού πρόσφεραν σωστή ἀγωγή καί μάθηση, πού ἔπλαθαν χαρακτῆρα, πού μάθαιναν νά ξεχωρίζουμε τό καλό ἀπό τό κακό, τό σωστό ἀπό τό λάθος, τήν ἀλήθεια ἀπό τό ψέμα, τήν Ἀρετή ἀπό τήν Κακία... Ὅλα αὐτά τά στερηθήκατε!
Ἀπαξιώθηκε ὁ ἀστυνομικός, ὁ στρατιωτικός, ὁ ἱερέας, ὁ δάσκαλος ἀκόμη κι αὐτός ὁ γονιός! «Ἐλευθερία»! «Κάτω τά ταμπού»! «Χειραφέτηση»! «Ἰσότητα τῶν δύο φύλων»!  Μ’ αὐτό τό ἀφιόνι σᾶς πότισαν! 
Καί προσπάθησαν νά κάνουν Ἑλληνόπουλα χωρίς ἀξία, χωρίς ἦθος, χωρίς πίστη, χωρίς πατρίδα, χωρίς κρίση, χωρίς ὄνειρα, χωρίς ἐλπίδα, χωρίς Ἑλλάδα! Τό κατάφεραν; Πιστεύω πώς ὄχι στό σημεῖο πού θά ἤθελαν. Ὑπάρχει ἀκόμη ἡ μαγιά! Ἄς μήν τούς κάνουμε τό χατήρι.
«Ἀγαπῶ τήν πατρίδα μου γιατί ἀγαπάει ὅλες τίς πατρίδες τοῦ κόσμου» εἶπε ὁ μεγάλος Μίκης Θεοδωράκης, μέ τά τραγούδια τοῦ ὁποίου μεγαλώσαμε καί μεγαλώσατε. Μήν ἀκοῦτε τά συστημικά ΜΜΕ πού διαστρεβλώνουν τήν ἀλήθεια καί ὑπηρετοῦν ἄλλα, ἀπάτριδα συμφέροντα.
Ἀντισταθεῖτε! Εἴστε ὑπέροχοι, ἔχετε καλή καρδιά, ἔχετε φιλότιμο, ἔχετε λεβεντιά! Αὐτά εἶναι χαρίσματα τοῦ Θεοῦ στήν φυλή μας. Φανεῖτε ἀντάξιοι τῶν προγόνων μας! Ἔχουμε καί ἔχετε τό ἴδιο DNA μέ τούς μάρτυρες καί τούς ἥρωες τῆς πίστεως καί τῆς πατρίδος μας. Δεῖξτε σέ ὅλους τούς ἐχθρούς τῆς Πατρίδας μας, μέ ὅποια μορφή κι ἄν τήν χτυπήσουν, πώς αὐτή ἐδῶ ἡ γωνιά τῆς γῆς κατοικεῖται ἀπό ὁλιγάριθμους, μά ἐκλεκτούς ἀνθρώπους, πραγματικά ἀντιστασιακούς καί ἀποφασισμένους νά ὑπερασπιστοῦν μέχρι τήν τελευταία ρανίδα τοῦ αἵματός τους τήν ἐλευθερία τους καί δέν γονατίζουν μπροστά σέ κανέναν, παρά μονάχα στόν Θεό!
 Ὁ Θεός τῆς Ἑλλάδας καί ἡ Ὑπέρμαχος Στρατηγός νά εἶναι πάντοτε μαζί σας!
Blogger

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου