6.3.18

ΖΗΤΕΙΤΑΙ...!

Εἶναι πασιφανές ὅτι ὡς ἄνθρωποι, ὡς λαός, ὡς κοινωνία, ὡς Ἔθνος ἔχουμε φθάσει στό τέλμα! Ὁ διάβολος, τόν ὁποῖο δυστυχῶς πολλοί ἀπό μᾶς δέν ὑπολογίζουμε, κυβερνᾶ καί ἐξουσιάζει στόν τόπο μας κι ἔχει ἀλλοτριώσει τά πάντα...
Ὡστόσο, φθάνει ἕνας ἄνθρωπος, κατά τόν ἱερό Χρυσόστομο, «ζήλῳ πεπυρωμένος» γιά νά διορθώσει ὁλόκληρη πόλη! Ὑπάρχει; Δέν ὑπάρχει;...
Ζητεῖται κυβερνήτης φιλόπατρις, μέ νοῦ, σκέψη καί καρδιά ἑλληνική, πού δέν θά δώσει «γῆ καί ὕδωρ» μέ ἀντάλλαγμα ἕναν προεδρικό ἤ πρωθυπουργικό θῶκο.
Ζητεῖται πολιτικός εἰλικρινής καί ἀνυπόκριτος, μέ ἰσχυρή βούληση, πού θά ὁδηγήσει τόν λαό μας σέ πνευματική ἀφύπνιση καί ὄχι στήν ἠθική του ἐξαχρείωση.
Ζητεῖται ἐκκλησιαστικός ἡγέτης, μέ ἐπίγνωση τῆς ἱερῆς ἀποστολῆς του, πού θά τονώσει τόν λαό μας στήν πίστη καί στήν εὐσέβεια καί θά κατεβάσει τόν Οὐρανό κάτω στήν γῆ.
Ζητεῖται ἐπίσκοπος καί ὄχι δεσπότης, πού μέλημά του θά εἶναι ὄχι μόνο τά χρυσοποίκιλτα ἄμφια καί τά ἐγκόλπια στά στήθη του, ἀλλά νά «μορφωθῇ Χριστός» στίς καρδιές τῶν ἀνθρώπων.
Ζητεῖται κληρικός ἄμεμπτος, ἁγνός, γνήσιος, πού νά ἀφουγκράζεται τίς πραγματικές ἀνάγκες τοῦ ποιμνίου του καί νά ζωστεῖ τό λέντιο τῆς θυσίας καί τῆς ἀγάπης.
Ζητεῖται μοναχός προσευχόμενος ἐν τῷ κελλίῳ, μέ «ἐξαγνισμένο σῶμα, καθαρό στόμα, φωτισμένο νοῦ», πού νά εὔχεται νυχθημερόν «ὑπέρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς καί σωτηρίας» καί νά μήν ἀσχολεῖται μέ τά τοῦ κόσμου ματαιόδοξα γενόμενος ἐπιλήσμων τῆς ἀποστολῆς του.
Ζητεῖται ἱεροκήρυκας φλογερός, πού νά ταρακουνίσει ἄμβωνες καί συνειδήσεις, νά βροντοφωνάξει «μετανοεῖτε» καί «ἅγιοι γίνεσθε», καί νά ταράξει τά λιμνάζοντα νερά τῆς ἁμαρτίας.
Ζητεῖται Χριστιανός, «ἀπομίμηση Χριστοῦ», μέ νοῦ Χριστοῦ, καρδιά Χριστοῦ, λόγια Χριστοῦ, ζωή Χριστοῦ, ἀγάπη Χριστοῦ καί ὄχι περιφερόμενο σκάνδαλο καί καρικατούρα χριστιανοῦ, ὅπως εἴμαστε οἱ περισσότεροι.
Ζητεῖται στρατιωτικός ἀνδρεῖος, γενναῖος, πιστός, ἄξιος τῶν προγόνων του, πού νά διασφαλίσει τήν ἀκεραιότητα τῆς Ἑλληνικῆς γῆς καί νά ὁδηγήσει, ἄν χρειασθεῖ, τόν δαφνοστεφῆ Ἑλληνικό Στρατό σέ λαμπροφόρες νίκες.
Ζητεῖται δικαστικός ἔντιμος, ἀκέραιος, ἠθικός, πού νά ἐγγυᾶται ἀμερόληπτη καί δίκαιη ἀπονομή τῆς δικαιοσύνης.
Ζητεῖται παιδαγωγός, πού νά ἐμφορεῖται ἀπό ὑψηλά ἰδανικά γιά νά «σμιλέψει καρδιές», παιδικές καί νεανικές, καί νά τίς γαλουχήσει μέ τά ἑλληνοχριστιανικά ἰδεώδη.

Ζητεῖται ἰατρός κατηρτισμένος, τίμιος, πού νά μήν γίνει ποτέ ἐπίορκος καί νά δίνει καθημερινά τήν μάχη γιά τήν βελτίωση τῆς ποιότητος τῆς ζωῆς τῶν ἀνθρώπων.
Ζητεῖται μάνα ἑλληνίδα χριστιανή, μέ θερμή ἀγάπη στόν Χριστό καί τήν Παναγία, πού νά ἀφοσιωθεῖ στήν σωστή ἀνατροφή τῶν παιδιῶν της, ὥστε οἱ σύγχρονοι Λιβάνιοι νά ἀναφωνοῦν: «Βαβαί,  οἷαι παρά τοῖς χριστιανοῖς γυναῖκες εἰσιν»!
Ζητεῖται Ἕλληνας, γνώστης τῆς ἔνδοξης ἱστορίας του, τοῦ ἀπαράμιλλου πολιτισμοῦ του, τῆς πλουσιοτάτης γλώσσας του γιά νά κάνει τήν Ἑλλάδα πάλι λίκνο τῶν ἐπιστημῶν, τῶν τεχνῶν καί τοῦ πολιτισμοῦ. 
Ζητεῖται ἄνθρωπος, μέ συνείδηση, αὐτογνωσία καί εὐσυνειδησία, σάν κι αὐτόν πού ἔψαχνε ὁ μπαρμπα-Διογένης μέ τό φανάρι μέρα μεσημέρι στήν ἀρχαία Ἀθῆνα...
Ὑπάρχει; Ὑπάρχουν;
Ἔχει ὁ Θεός τούς ἐκλεκτούς Του σέ κάθε ἐποχή! Ἔχει τούς Ἁγίους Του! Ἀρκεῖ ἐμεῖς νά τούς ἀναζητήσουμε καί νά τούς ἐπιλέξουμε γιά ἡγέτες μας, ἡγεμόνες μας, πατέρες μας καί καθοδηγητές μας.
Κι ἄν ὁ φθόνος, ἡ φαυλότητα καί ἡ ἀδικία κάποιων μεθοδεύουν τά ἀντίθετα, γονυκλινεῖς ἄς προσευχόμαστε ὥστε ὁ παντεπόπτης καί δίκαιος Θεός νά τούς ἀναδείξει, γιά νά ὁδηγήσουν τόν χιλιοευλογημένο λαό Του «εἰς νομάς σωτηρίους» καί τήν πατρίδα μας στήν παλαιά της αἴγλη. Ἀμήν.
 Blogger

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου