21.4.18

ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΜΕ!

Κάθε προσπάθεια πού γίνεται, ὅσο μικρή κι ἄν εἶναι, ἐφ’ ὅσον στόχο ἔχει νά ἀντιστέκεται στό κακό, πολεμεῖται. Διά μέσου τῶν αἰώνων ἀκούγεται ἡ φωνή τοῦ ἱεροῦ Ψαλμωδοῦ: «Διήλθομεν διὰ πυρὸς καὶ ὕδατος, καὶ ἐξήγαγες ἡμᾶς εἰς ἀναψυχήν».
«Νεφύδριον» ἦταν καί παρῆλθε. Μέ τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ καί ὕστερα ἀπό ἀρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, ἐπανερχόμαστε. Ἡ χαρά μας εἶναι μεγάλη. Εὐχαριστοῦμε γιά τήν ἀνταπόκριση, στήριξη καί προσευχή πού παρέχετε στούς δημιουργούς καί «συντηρητές» αὐτοῦ τοῦ ἰστολογίου, πού παρά τίς ἀδυναμίες τους, ἀγωνίζονται γιά μιά καθαρή ἑλληνορθόδοξη ἀγωνιστική παρουσία στόν χῶρο τοῦ διαδικτύου, πρός δόξαν Θεοῦ. 
Blogger

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου