3.5.18

ΤΕΡΜΑ ΣΤΟ ΚΑΚΟ


Ἀδέλφια μου, κανείς, ἀσφαλῶς, δέν ἀμφιβάλλει γιά τήν ἁμαρτωλότητά του. Τό σφάλλειν εἶναι ἀνθρώπινο, τό ἁμαρτάνεις εἶναι ἀνθρώπινο, τό ἐμμένειν εἰς τήν πτῶσιν εἶναι σατανικό, τό ἀνίστασθαι εἶναι θεϊκό. Ὡς ἄνθρωποι ἁμαρτάνουμε, ἀλλά νά μήν παραμένουμε στήν πτῶσι μας.
Σήμερα νά πάρουμε τήν ἀπόφασι οἱ παράλυτες δυνάμεις τῆς ψυχῆς μας, οἱ δυνάμεις τοῦ πνεύματος νά ἀποκτήσουν τήν ἰσχύ, ὥστε νά τερματίσουμε κάθε εἴδους παραλυσία πού ἔχουμε καί νά ἀποφασίσουμε νά περπατήσουμε σύμφωνα μέ τόν νόμο καί μέ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ. Τέρμα στό κακό, τέρμα στήν ἁμαρτία, τέρμα στούς ἁμαρτωλούς δεσμούς. Καινούργια ζωή. Ἀναστημένοι, ὄρθιοι μέ τά λάβαρα τῆς πίστεως, μέ τά λάβαρα τῆς ἀγάπης, μέ τά λάβαρα τῆς ἀλήθειας νά προχωροῦμε στόν ἀγῶνα τῆς ζωῆς...
Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου