21.5.18

ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΤΟΝ ΘΕΟ


Ἀδελφοί μου, τό μήνυμα πού στέλνει ἡ Ἐκκλησία μας πρός ὅλους εἶναι αὐτό: Νά προσφέρουμε πνευματική λατρεία στόν Θεό. Ὄχι μόνον τυπικά θρησκευτικά καθήκοντα, ἀλλά νά ἔχουμε οὐσιαστική ἐπαφή καί ἐπικοινωνία μέ τόν Κύριο. Νά ἀνυψώνουμε τήν κεραία τῆς ψυχῆς μας. Καί, ἐνῶ πατοῦμε κάτω στήν γῆ, νά βρισκόμαστε ἐπάνω στόν οὐρανό, περιτριγυρίζοντες τόν Θρόνο τῆς τρισηλίου Θεότητος. Καί ἐκεῖ νά ἐναποθέτουμε τίς εὐχαριστίες μας, τίς δοξολογίες μας, τά βάσανά μας, τίς στενοχώριες μας, τίς θλίψεις μας, τά αἰτήματά μας.
Καί νά εἴμαστε βέβαιοι, ἀδελφοί μου, πώς ἀπό ἐκείνη τήν ὥρα θά νοιώθουμε μιά ξεκούρασι, θά νοιώθουμε ἕνα ξαλάφρωμα, μιά γαλήνη, καί ἀγαλλίασι ψυχική. Γιατί; Διότι στά χέρια τοῦ Θεοῦ ἐμπιστευόμαστε τόν ἑαυτό μας, τήν ζωή μας, τήν οἰκογένειά μας, τά πάντα.
Καί τότε ὅλοι μαζί θά ψάλλουμε καί θά ὑμνοῦμε τόν Κύριό μας, τό ἅγιο ὄνομά Του εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.
Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου