28.5.18

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ...

Κύριε, Ἰησοῦ Χριστέ, στέκομαι πάλι μπροστά Σου... καί ζητῶ...! Ὄχι γιά μένα προσωπικά. Ἀπόψε θά ἤθελα νά Σέ παρακαλέσω γιά τήν δύσμοιρη τήν χώρα μου...
Γιά τήν Ἑλλάδα Χριστέ μου! Τήν Ἑλλάδα πού κάποτε ἦταν λίκνο τοῦ πολιτισμοῦ, κοιτίδα τῶν ἐπιστημῶν καί τῶν τεχνῶν, φωτοδότρα τῶν λαῶν.
Γιά τήν Ἑλλάδα Χριστέ μου! Τήν Ἑλλάδα πού ἐγκολπώθηκε πρώτη στήν Εὐρώπη τό σωτήριο μήνυμα τοῦ Εὐαγγελίου Σου καί τό μετέφερε, χάρη στήν γλώσσα της, στά πέρατα τῆς οἰκουμένης.
Γιά τήν Ἑλλάδα Χριστέ μου! Τήν Ἑλλάδα πού χάρισε σοφούς καί ἁγίους Πατέρες, οἱ ὁποῖοι ἔλαμψαν στό στερέωμα τῆς Ἐκκλησίας Σου καί τήν διαφύλαξαν καί τήν ἐκράτυναν.
Γιά τήν Ἑλλάδα Χριστέ μου! Τήν Ἑλλάδα, τήν χώρα τῶν Ἀποστόλων, Ἰσαποστόλων, Ἁγίων, Ὁσίων, Ὁμολογητῶν, Νεομαρτύρων, πού μαρτύρησαν γιά τήν πίστη τους στό Ἅγιο Ὄνομά Σου.
Γιά τήν Ἑλλάδα Χριστέ μου! Τήν Ἑλλάδα καί τόν προδομένο ἀπ’ ὅλους λαό της, ἀλλά ποτέ ἀπό τήν Παναγία Μητέρα Σου, πού πότισε μέ τό αἷμα του τό δέντρο τῆς πίστης καί τῆς λευτεριᾶς του.
Γιά τήν Ἑλλάδα Χριστέ μου! Τήν Ἑλλάδα πού Ἐσύ χιλιοευλόγησες καί ποτέ δέν ἐγκατέλιψες ὡς τώρα!
Βεβαίως, παρεκλίναμε, ἁμαρτήσαμε. Κάποιοι ἀπό μᾶς Σέ βγάλαμε ἀπό τήν ζωή μας, εἴπαμε πώς θά προχωρήσουμε χωρίς Ἐσένα, χωρίς τίς «δεσμεύσεις» Σου, χωρίς τόν ζυγό Σου!... Κάποιοι ἄλλοι, δέσμιοι τῶν παθῶν μας, μένουμε «πιστοί» μόνο κατ’ ὄνομα, ἐρμηνεύουμε τό Εὐαγγέλιό Σου κατά πώς μᾶς βολεύει καί μένουμε στούς τύπους καί ἀφήνουμε τήν οὐσία... 
Πόσο λαθέψαμε! Πόσο ἀδικήσαμε τόν ἑαυτό μας!
Ἐπιλέξαμε ἁπλά νά... αὐτοκτονήσουμε!...
Ὅμως κι ἄν Σέ ἀρνηθοῦμε, Ἐσύ πιστός μένεις! Δόξα τῇ μακροθυμίᾳ Σου! «Κατάπευσον τό Πνεῦμα Σου τό Ἅγιον...»... φώτισέ μας Χριστέ... νά μετανοήσουμε, νά ἀλλάξουμε ρότα, νά ἐπιστρέψουμε σέ Σένα καί στήν Ἁγία Σου Ἐκκλησία, ὥστε νά γίνει πάλι ἡ πατρίδα μου, ἡ λογική ποίμνη Σου, πού θά δίνει τήν μαρτυρία Σου στόν σύγχρονο κόσμο. Ἀμήν.
Blogger

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου