9.5.18

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ


«Μηδενί δίκην δικάσης, πρίν ἀμφοῖν μῦθον ἀκούσης». Μήν βγάλεις τελεσίδικη ἀπόφαση ἄν δέν ἀκούσεις καί τίς δύο ἀντιμαχόμενες πλευρές. Ὁ λόγος ἀποδίδεται σέ ἕναν ἀρχαῖο Ἕλληνα ποιητή ἀπό τήν Μίλητο, τόν Φωκυλίδη. Καί θά συμπληρώσει ἕνας ἔτερος ἀρχαῖος ποιητής, ὁ Μένανδρος: «Ἀνεξέταστον μή κόλαζε μηδένα». Χωρίς νά ἐξετάσεις τήν ὑπόθεση κάποιου, μήν βγάλεις καταδικαστική ἀπόφαση.
Πόσο ὡραία μᾶς τά λένε οἱ ἀρχαίοι μας πρόγονοι!
Κατά πόσο, ὡστόσο, τούς μοιάζουμε, ἐμεῖς οἱ σύγχρονοι νεοέλληνες;
Ἀπό τούς κυβερνῶντες μέχρι τόν πιό ἀσήμαντο κυβερνόμενο, ἀπό τούς ἀνώτατους πνευματικούς ἡγέτες μέχρι τόν τελευταῖο ὑποτακτικό, ἀπό τόν προϊστάμενο μέχρι τόν κατώτατο ὑπάλληλο, ἀπό τόν ἀρχηγό μιᾶς οἰκογενείας μέχρι τό μικρότερο μέλος της, ὅλοι..., ὅλοι μας, διακατεχόμαστε ἀπό ἕναν τσαρικό δεσποτισμό καί μιά τυραννική ἀπολυταρχία. Καί ὁδηγούμαστε σέ τελεσίδικες ἀποφάσεις, χωρίς νά ἀφήνουμε περιθώρια σέ κανέναν νά ἐκφραστεῖ ἐλεύθερα, νά ὑπερασπιστεῖ τό δίκαιό του, νά καταθέσει τίς ἀπόψεις του, νά ἐκφράσει τήν γνώμη του.
Βεβαίως, διαλαλοῦμε καθημερινά πώς ἀνήκουμε σέ μιά δημοκρατική χώρα, ὅπου οἱ πολίτες της ἀπολαμβάνουν ἐλευθερία, ἰσότητα, δικαιοσύνη. Πόσο ὡραία ἠχοῦν αὐτά στά αὐτιά μας καί πόσο, ἀλοίμονο, ἀπέχουν ἀπό τήν πραγματικότητα! Δυστυχῶς τό συμφέρον καί ἡ ἰδιοτέλεια μᾶς ὁδηγοῦν συχνά σέ παράβαση κανόνων, φίμωση τῆς ἀλήθειας, καταπάτηση κάθε ἔννοιας δικαίου, παραβίαση δικαιωμάτων καί ἐλευθεριῶν, στραγγαλισμό τῆς φωνῆς τῆς συνειδήσεώς μας.
Καί ὄχι μόνο δέν ἀκοῦμε «ἀμφοῖν μῦθον», ἀλλά μεροληπτικά τασσόμαστε καί à priori συντασσόμαστε συμφεροντολογικά μέ τήν μία πλευρά.
Τό ἐρώτημα, πού πλανᾶται εἶναι ποιός τελικά καί οὐσιαστικά εἶναι δέσμιος; Αὐτό, μέ λίγη αὐτοκριτική καί διάκριση, μποροῦμε νά τό ἀντιληφθοῦμε!
Καλόν ἀγώνα σέ ὅλους μας!
Blogger

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου