24.7.18

...Θάλασσα, ἀδελφοί μου, εἶναι καί ἡ ζωή τοῦ κάθε ἀνθρώπου. Καί ὅλοι μας μέ τό καραβάκι τῆς ψυχῆς μας ταξιδεύουμε μέσα στήν θάλασσα τῆς ζωῆς. Καί ἔχουμε καί ἐμεῖς νά ἀντιμετωπίσουμε κινδύνους. Ἔχουμε νά ἀντιμετωπίσουμε δυσκολίες καί προβλήματα, τά κύματα τῆς ζωῆς. Ἡ βαρκούλα τῆς ψυχῆς μας, πολλές φορές, κινδυνεύει νά ταφῆ μέσα στά κύματα καί νά γίνη γιά τόν καθένα μας ὁ ὑδάτινος τάφος.
Τί κι ἄν συναντᾶς προβλήματα, ἀδελφέ μου; Τί κι ἄν ἔχης δυσκολίες;...
Ἀδελφέ μου, κοντά σου εἶναι ὁ Χριστός. Ἀναζήτησέ Τον καί θά σπεύση νά σέ γλυτώση... «Εἰ ὁ Θεός ὑπέρ ἡμῶν, τίς καθ’ ἡμῶν;». «Μή ταρασσέσθω ὑμῶν ἡ καρδία». Κι ἄν τά κύματα, κι ἄν οἱ καταιγίδες, κι ἄν οἱ βροντές, κι ἄν οἱ ἀστραπές, κι ἄν οἱ σεισμοί, κι ἄν οἱ καταποντισμοί ξεσπάσουν στήν ζωή μας, ψηλά τό κεφάλι. Στό τιμόνι τοῦ καραβιοῦ μας στέκεται Ὁδηγός, Καπετάνιος ὁ Χριστός.
Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου