28.7.18

ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ

...Ὅλοι μας ταξιδεύουμε στόν ὠκεανό, εἴτε ὡς ἄτομα, εἴτε ὡς οἰκογένεια, εἴτε ὡς κοινωνία, εἴτε ὡς Ἐκκλησία, εἴτε ὡς Ἔθνος. Στό ταξίδι αὐτό πού ὅλοι μας κάνουμε, νά μήν λησμονήσουμε νά πάρουμε μαζί μας τόν Χριστό. Ἐάν ἔχουμε μαζί μας τόν Χριστό, ἡ θάλασσα θά εἶναι γαλήνια. Καί ἄν τά κύματα σηκώνονται βουνά ὁλόκληρα μπροστά μας, τό καράβι μας δέν καταποντίζεται, γιατί εἶναι μέσα ὁ Χριστός, εἶναι κυβερνήτης ὁ Χριστός.
Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου