5.7.18

ΠΡΟΝΟΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ


...Ἄν σήμερα ἔχουμε ἕνα πλῆθος ψυχολογικῶν προβλημάτων, νά ξέρετε ὅτι αὐτό ὀφείλεται στό ὅτι δέν πιστεύουμε στήν πρόνοια τοῦ Θεοῦ. Δέν ἀκοῦτε τί ψάλλουμε κάθε Κυριακή στήν Θεία Λειτουργία; «Πᾶσαν τήν βιοτικήν ἀποθώμεθα μέριμναν». Νά ἐναποθέσουμε τίς μέριμνες, τίς φροντίδες, τό παρόν, τό μέλλον μας, τά πάντα, νά τά ἐναποθέσουμε στά χέρια τοῦ Θεοῦ. Μήν σᾶς πνίγουν οἱ φροντίδες. Ὁ Θεός δέν μᾶς ἐγκαταλείπει, ὁ Θεός μᾶς φροντίζει, ὁ Θεός μᾶς προφυλάσσει, ὁ Θεός μᾶς καθοδηγεῖ, ὁ Θεός μᾶς κατευθύνει, ὁ Θεός μᾶς προστατεύει. Νά Τοῦ ἔχουμε ἐμπιστοσύνη...
Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου