19.11.19

ΓΙΑΤΙ ΕΝΟΧΛΕΙ;

Ἱστότοπος ἐκπαιδευτικῶν, ἀναφερόμε­νος στή διανομή προσκλήσεων γιά τό Κατη­χητικό Σχολεῖο, δημοσίευσε φανε­ρά ἐνοχλημένος: «Σέ ἄγρα μαθητῶν ἔξω ἀπό Δη­μο­τικά σχολεῖα τῆς χώρας, σέ πλατεῖες καί ὅπου συχνάζουν μικρά παιδιά, ἔχουν ἐπιδοθεῖ τό τελευταῖο διάστημα ὁ­ρισμένοι ἱερεῖς ἀλλά καί πιστοί, ἐνόψει ἔναρξης τῆς νέας περιόδου τῶν Κατηχητικῶν» (βλ. alfavita.gr).
Καταρχήν ἐμεῖς νά συγχαροῦμε τούς ἱερεῖς καί τούς πιστούς πού προσέφεραν τόν προσωπικό τους χρόνο καί κόπο γιά νά κα­λέ­σουν τά παιδιά στό Κατηχητικό, ὅπου μπο­ροῦν νά γνωρίσουν τήν ἀλήθεια καί νά γευτοῦν τή χαρά καί τήν ἐλευθερία, γνωρίζοντας τόν Χριστό, τήν πηγή τῆς ἀληθινῆς ζω­ῆς.
Καί κατά δεύτερον νά ἐκφράσουμε τήν εὔλογη ἀπορία: Δέν ἀσχολήθηκε   κανείς ποτέ μέ τό τί μοιράζουν στά παιδιά ἔξω ἀπό τά σχολεῖα καί ὅπου ἀλλοῦ τά κόμματα, οἱ αἱρέσεις ἀκόμη καί ἀποκρυφιστικά κέντρα, γιόγκα κτλ. Γιατί ἡ ὄψιμη αὐτή ἀνησυχία γιά τήν «ἄγρα» τῶν παιδιῶν ἀπό τήν Ἐκκλησία; Γιατί ἐνοχλεῖ τό­σο ὁ Χριστός καί καθετί δικό του;
www.apolytrosis.gr

9.11.19

ΣΚΕΨΕΙΣ...ΓΡΗΓΟΡΕΣ!

Κυρίαρχος τῆς ἐποχῆς μας εἶναι ὁ ... Γρηγόρης!
Γρήγορο φαγητό.
Γρήγορες ὑπηρεσίες, βλ. ἑταιρίες μιᾶς στάσης.
Γρήγορη εἴδηση καί μάλιστα ἀπό τούς πρωταγωνιστές της, χάρη στά κοινωνικά δίκτυα (social media).
Γρήγορη δημοσιότητα, λόγω τῶν ὁλιγόλεπτων video πού ἔγιναν, σέ χρόνο μηδέν, δημοφιλή (viral)...
Τό ἐρώτημα εἶναι κατά πόσο ἡ ταχύτητα ἐπιδρᾶ ἀρνητικά στήν ποιότητα...
Blogger

4.11.19

ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΕΣ ΜΑΣ ΡΙΖΕΣ

Ὁ Δήμαρχος Φεράρας τῆς Ἱταλίας, φρόντισε νά παραγγείλει καί νά τοποθετήσει 385 Ἐσταυρωμένους σέ ὅσες σχολικές αἴθουσες δέν ὑπῆρχε. Χωρίς νά εἶναι, κατά δήλωσή του «φανατικός πιστός», πιστεύει πώς «ἐκτός ἀπό θρησκευτικό σύμβολο, ἀποτελεῖ κι ἕναν συμβολισμό ἱστορικό, πολιτιστικό τῆς εἰρήνης καί τῆς ἀγάπης, πού εἶναι ἀνοικτός πρός ὅλους καί συνάμα εἶναι συνδεδεμένος μέ τίς χριστιανικές ρίζες μας καί μέ τόν σεβασμό στίς παραδόσεις μας».
Βεβαίως ὁ Ἐσταυρωμένος Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός εἶναι αὐτή ἡ ἴδια ἡ Ἀγάπη καί ἡ Εἰρήνη. Εἶναι ὁ Λυτρωτής μας καί ὁ Θεός μας. Καί πολύ ὀρθά ὁ κ. Δήμαρχος Φεράρας, μέ σεβασμό στίς ρίζες τῶν συμπατριωτῶν του Ἰταλῶν, προέβη σ’ αὐτήν τήν πρωτοβουλία. Καί εἶναι κατά πάντα ἐπαινετή ἀλλά καί ἀποστομωτική σέ ὅσους ἡμέτερους ψευδοπροοδευτικούς σκόπιμα ἐπιμένουν νά λησμονοῦν καί τίς δικές μας ἑλληνορθόδοξες ρίζες καί παραδόσεις.
Μή ντρέπεστε κύριοι! Γεννηθήκαμε Ἕλληνες, Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί! Εἶναι αἰτία καυχήσεως. Ἀποβάλετε συστολές καί σύνδρομα κατωτερότητος καί ἀφῆστε ἐλεύθερη τήν ψυχή σας νά στραφεῖ πρός τό Θεῖο καί νά ἐκφράσει ὅλα τά ὡραία συναισθήματα πού Ἐκεῖνος ἐνεφύσησε μέσα μας!
Blogger

31.10.19

ΟΥΚ ΕΝ ΤΩ ΠΟΛΛΩ ΤΟ ΕΥ


Ζοῦμε σέ μιά ἐποχή ὅπου οἱ ἀριθμοί παίζουν σπουδαῖο ρόλο στήν ζωή μας. Λαμβάνουμε Ἀριθμό Δημοτολογίου σχεδόν μόλις γεννιόμαστε, Ἀριθμό Δελτίου Ταυτότητος μόλις ἐνηλικιωνόμαστε, Ἀριθμό Φορολογικοῦ Μητρώου ἀμέσως μετά κ.ο.κ.
Ἀκόμη οἱ ἀριθμοί ρυθμίζουν συχνά τήν ζωή μας. Εἰσοδήματα, μισθοί, σντάξεις,  ΑΕΠ, πρωτογενές πλεόνασμα, ἔλλειμμα, δάνεια,.... διακατέχουν τήν ζωή μας καί προβάλουν τήν ἀδυσώπητη πραγματικότητα.
Ἀλλά καί στίς διάφορες ἀνθρώπινες σχέσεις, οἱ ἀριθμοί προσδιορίζουν πολλές φορές τίς ἐνέργειές μας... ἐκλογές μελῶν ὁμάδων, κομμάτων, συλλόγων, σωματείων, κινημάτων, κλπ. 
Οἱ ἀριθμοί, τέλος, κατέχουν σημαντική θέση καί στήν ζωή τῶν χριστιανῶν, τῶν ἀνθρώπων τῆς Ἐκκλησίας, ἀκόμη καί τῶν... πιστῶν. Μεριμνοῦν κάποιοι καί τυρβάζουν περί πολλά... φιέστες, ἄνθη, χρυσοποίκιλτα... ἀλλά πολλές φορές λησμονεῖται ἡ οὐσία καί ἐμπορευματοποιοῦνται ἱερά καί ὅσια.
Ἄλλοι, νεόκοποι συνήθως, περιάγουν «θάλασσαν καί ξηράν ποιήσαι ἕναν προσήλυτον» καί μοναδική τους μέριμνα τείνει νά γίνει ἡ αὔξηση τῆς λίστας τῶν προσκολλημένων σ’ αὐτούς πνευματικῶν τέκνων, ὀπαδῶν, μελῶν κ.τ.τ.
Ἐν τούτοις «οὐκ ἐν τῷ πολλῷ τό εὖ». Ἄς μήν παρασυρόμαστε ἀπό τά μεγέθη τῶν ἀριθμῶν καί χάνουμε τήν πεμπτουσία τῶν πραγμάτων.
Blogger

28.10.19

ΤΙΜΟΥΜΕ ΤΟ «ΟΧΙ»;

Τιμοῦμε σήμερα τό «ΟΧΙ» τοῦ Μεταξᾶ καί ὅλων τῶν Ἑλλήνων.
Τιμοῦμε σήμερα τήν Ἐποποιΐα τοῦ 1940-1941.
Τιμοῦμε σήμερα τήν «νίκη τῶν μικρῶν ἐναντίον τῶν μεγάλων» (Ραδιοφωνικός Σταθμός Μόσχας)
Τιμοῦμε σήμερα αὐτούς πού «ἐπολέμησαν μὲ παράτολμον θάρρος καὶ ὑψίστην περιφρόνησιν πρὸς τὸν θάνατον» (Ἀδόλφος Χίτλερ).
Τιμοῦμε σήμερα ἐκείνους πού «...ὅταν ὅλος ὁ κόσμος εἶχε χάσει κάθε ἐλπίδα, ἐτόλμησαν νὰ ἀμφισβητήσουν τὸ ἀήττητόν του γερμανικοῦ τέρατος ἀντιτάσσοντας τὸ ὑπερήφανον πνεῦμα τῆς ἐλευθερίας» (Φραγκλίνος Ροῦσβελτ).
Τιμοῦμε σήμερα...
Τιμοῦμε, ἀδέλφια, τούς ΠΡΟΓΟΝΟΥΣ ΜΑΣ! Αὐτούς πού εἶχαν τό ἴδιο DNA μέ ΕΜΑΣ!
Γιατί δέν τούς μιμούμαστε;
Γιατί δέν ἀντιστεκόμαστε;
Γιατί μεταλλαχτήκαμε;
Ἄς ξυπνήσουμε ἀδέλφια Συνέλληνες καί ἄς πράξουμε, ὅπως ΕΚΕΙΝΟΙ τό ΧΡΕΟΣ ΜΑΣ, ἔναντι τοῦ Ἔθνους μας, τῆς Πατρίδος μας, τῶν παιδιῶν μας, ὑπερασπιζόμενοι μέχρις ἐσχάτων τά ἑλληνοχριστιανικά ἰδανικά τῆς φυλῆς μας κι ἄς παρακαλέσουμε τήν Ὑπέρμαχο Στρατηγό ἡ ΕΛΛΑΔΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΘΑΝΕΙ ΠΟΤΕ.
ΖΗΤΩ ΤΟ «ΟΧΙ»!
Blogger

27.10.19

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣ ΜΙΜΗΣΗ

«Ο Άγιος Δημήτριος, με το μαρτύριο του, μας δίνει το παράδειγμα για το πώς πρέπει, ως λαός και ως Έθνος, να υπερασπιζόμαστε, έναντι πάντων, τα Εθνικά μας Θέματα και τα Εθνικά μας Δίκαια», δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος, αμέσως μετά την επίσημη δοξολογία που τελέστηκε στον ιερό ναό του Αγίου Δημητρίου.
«Ο Πολιούχος της Θεσσαλονίκης, ο Άγιος Δημήτριος, με το Μαρτύριό του κατά την διάρκεια του βάρβαρου διωγμού των Χριστιανών επί Διοκλητιανού και Γαλερίου, έχει καταστεί διαχρονικό υπόδειγμα Πίστης και θάρρους», είπε ο κ. Παυλόπουλος.
«Πριν απ’ όλα υπόδειγμα Πίστης, διότι υπέστη το Μαρτύριό του αρνούμενος ν’ αποκηρύξει την πολλαπλώς έμπρακτη προσήλωσή του στην Χριστιανική Θρησκεία. Με τον τρόπο αυτόν όμως ανέδειξε, όπως άλλωστε του ταιριάζει, τον Χριστιανισμό όχι ως φανατική θρησκευτική προσήλωση, αλλά ως παράδειγμα έκφρασης της Θρησκευτικής Ελευθερίας», επισήμανε και πρόσθεσε: «Ο Άγιος Δημήτριος, όμως, και με το Μαρτύριό του αλλά και με την ενθάρρυνση προς τον Νέστορα όταν κατανίκησε τον Λυαίο, ανέδειξε την υπεροχή του αγνού Θάρρους απέναντι σε κάθε μορφής κατεστημένη δύναμη και εξουσία. Και κατά τούτο αποτελεί για εμάς, τους Έλληνες, παράδειγμα για το πώς πρέπει, ως λαός και ως Έθνος, να υπερασπιζόμαστε, έναντι πάντων, τα Εθνικά μας Θέματα και τα Εθνικά μας Δίκαια, πέρα και έξω από το ποια είναι η ισχύς εκείνων που τα απειλούν, με στήριγμα το αδάμαστο φρόνημα, το οποίο μας εμπνέει η Ιστορία μας και η Κληρονομιά των Προγόνων μας. Χρόνια πολλά».
https://www.vimaorthodoxias.gr

24.10.19

«ΟΥΠΣ»!...


Πρόσφατα οἱ Διευθύνσεις δευτεροβάθμιας ἐκπαιδεύσεως ἔλαβαν ἕνα ἔγγραφο ἀπό τό Ὑπουργεῖο Παιδείας σχετικά μέ ἕναν ἐγκριθέντα πανελλήνιο μαθητικό διαγωνισμό δημιουργικῆς γραφῆς μέ θέμα: «Οὔπς! ἀλλάζω φύλο γιά μία μέρα» (!) γιά μαθητές καί μαθήτριες τῶν Γυμνασίων καί τῶν Λυκείων τῆς Πατρίδος μας.
Σκοπός τοῦ διαγωνισμοῦ, σύμφωνα μέ τούς διοργατωτές, εἶναι μεταξύ ἄλλων οἱ συμμετέχοντες νά «εκφραστούν δημιουργικά», «να συνειδητοποιήσουν με άμεσο τρόπο ότι μέσω της λογοτεχνικής γραφής, και γενικά της καλλιτεχνικής έκφρασης, τα άτομα δεν περιγράφουν απλώς το περιβάλλον τους, αλλά παρεμβαίνουν δυναμικά σε αυτό και το αναδημιουργούν».
Στῶμεν καλῶς κυρίες καί κύριοι τοῦ Ὑπουργείου! Γιατί προκαλεῖτε τόν Θεό διά μέσου τῶν παιδιῶν; Ποιός δύναται νά «ἀναδημιουργήσει» τό περιβάλλον; Χάθηκαν τά θέματα, σοφές κεφαλές, γιά νά «ἐκφραστοῦν δημιουργικά» οἱ μαθητές καί τό μυαλό σας συνεχῶς τριγυρνᾶ περί τήν ἀνωμαλία; Ἔλεος πιά!
Blogger
ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΤΗΣ ΙΘΑΚΗΣ       24-10-2019

6.10.19

ΑΛΟΙΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΠΡΩΤΙΕΣ ΜΑΣ...

Εἴμαστε ἴσως ἡ μοναδική χώρα ὅπου...
-ἡ ἀγάπη πρός τήν Πατρίδα καλεῖται ἐθνικισμός,
-ἡ φύλαξη τῶν συνόρων θεωρεῖται ξονοφοβία,
-ἡ ἀνησυχία τῶν πολιτῶν γιά τήν εἰσβολή τῶν «λάθρο» λέγεται ρατσισμός,
-οἱ προδοτικές συμφωνίες βαπτίζονται ἐθνικά ἐπωφελεῖς,
-ἡ κατοχή καί ἡ σκλαβιά ἀποκαλοῦνται εὐημερία,
-ἡ Ἱστορία ξαναγράφεται,
-ἡ Γλώσσα κατακρεουργεῖται,
-ἡ Πίστη χλευάζεται,
-ἡ Οἰκογένεια πολεμεῖται...
Ἄραγε... εἴμαστε ἀκόμη χώρα;...
Blogger

30.9.19

ΑΠΟΡΟΥΜΕ...

Ὅλοι μας ἀκούσαμε ἤ διαβάσαμε τήν εἴδηση: «Κυκλοφόρησαν καί ἐξαντλήθηκαν τά iPhone 11 στήν Ἑλλάδα, ἀπό τήν πρώτη κιόλας ἡμέρα πού ἀνέβηκαν στά ράφια τῶν καταστημάτων. Πηγή: www.lifo.gr».
Δέν νιώθουμε μειονεκτικά πού δέν τό ἀποκτήσαμε, οὔτε τρέφουμε κάποια ἐχθρότητα πρός τούς «τυχερούς» πού ἀπέκτησαν τήν νέα τηλεφωνική συσκευή.
Ἀναρωτιόμαστε ἁπλῶς, πῶς στήν Ἑλλάδα τῆς κρίσης ἔχουμε τήν δυνατότητα νά ξοδέψουμε σέ μία μόλις ἡμέρα συνολικά 10 ἑκατομμύρια εὐρώ (κοστίζει τό ἕνα ἀπό 870-1.800 εὐρώ) γιά ἕνα... τηλέφωνο καί ἄν ὅλοι οἱ νέοι κάτοχοι τοῦ iPhone 11 εἶναι σέ θέση νά αἰτιολογήσουν τό «πόθεν ἔσχες» τους. Καί εἰδικά τό «πόθεν».
Ἁπλή ἀπορία...
Blogger

14.9.19

16ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΕΒΑΣΕ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ ΣΤΑ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ


Ένα νέο παιδί ,16 ετών, κατέβασε την τουρκική σημαία από ιστό σχολείου κατά την επίσκεψη Ελληνοκυπρίων προσκυνητών στο χωριό Λύση στην Αμμόχωστο. Πήγαν για να εορτάσουν το Γενέθλιο της Θεοτόκου.
Τί ήταν να συμβεί;
Δημιουργήθηκε μέγα θέμα! Λες και έγινε κάποιο έγκλημα.
Το χωριό αυτό να σημειωθεί ότι είναι η γενέτειρα του Γρηγόρη Αυξεντίου.
Ακούω σχολιαστή σήμερα στην τηλεόραση να λέει για το θέμα αυτό:
Η ενέργεια του 16χρονου να κατεβάσει την Τουρκική σημαία στο κατεχόμενο χωριό Λύση …»ίσως καθυστερήσει τις συνομιλίες» !!! ….
Και διαβάζω δήλωση του Ελληνο(;;)κύπριου Δημάρχου που ήταν μαζί με όλους τους εκδρομείς ότι….. «μια απερίσκεπτη ενέργεια δεν μπορεί να σβήσει τό τσουνάμι αγάπης…..κτλ κτλ….»!!!!!!
Βρε είναι δυνατόν;
Είστε με τα καλά σας και τα λέτε όλα αυτά;
Είναι δυνατόν να θεωρείτε την πράξη του παιδιού αυτού που μεγάλωσε με τον πόνο της σκλαβωμένης πατρίδας ότι ήταν λάθος; Μπορεί να ήταν παρακινδυνευμένη αλλά η Παναγία τον βοήθησε και τον κράτησε γερό ως το τέλος.
Είπαμε ότι το χωριό αυτό είναι η γενέτειρα του Γρηγόρη Αυξεντίου…
Μόνο οι 16χρονοι, που ευτυχώς τον θυμούνται θα σώσουν τον λαβωμένο και στραπατσαρισμένο πατριωτισμό μας!...
ΣΩΤΗΡΗΣ ΤΖΟΥΜΑΣ - https://www.exapsalmos.gr
Ἦχος β'
Σύ μου σκέπη κραταιὰ ὑπάρχεις, ὁ τριμερὴς Σταυρὸς τοῦ Χριστοῦ,
ἁγίασόν με τῇ δυνάμει σου, ἵνα πίστει καὶ πόθῳ προσκυνῶ καὶ δοξάζω σε.
ΤΡΟΠΑΡΙΟΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ ΤΗΣ ΛΗΤΗΣ
ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

10.9.19

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΚΟΜΗ ΛΕΒΕΝΤΕΣ!"Η Μακεδονία είναι Ελληνική" μέσα στο Κοινοβούλιο από τον Έφηβο Βουλευτή Πέτρο Σιγκούδη!

4.9.19

ΣΥΝΕΤΟΣ


Δημόκριτος λεγε συχνά καί συνετά, ὅτι στόν κόλπο τς Δικαιοσύνης ταν δυό θεοί, οἱ ὁποοι κυβερνοσαν τά πάντα, ἡ Τιμωρία καί τό Βραβεο.
Πράγματι, ἐάν μένουν τιμώρητα τά σφάλματα, ποιός θά κοιμται τήν νύχτα σφαλς; Ἤ ποιά μέρα μπορενά περνᾶ, χωρίς κάτι κακό νά συμβῆ;
Καί άν δέν παινται τό καλό, πς θά αξηθῆ ὁ ἀριθμός ατν πού τό κάνουν;
συνετός, λοιπόν, γνωρίζει πότε νά προσφέρη τήν τιμωρία καί πότε τόν παινο καί τό βραβεο.
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΛΥΔΙΑ-2009

24.8.19

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ


Δὲν εὑρίσκεται τόπος ὁποὺ νὰ λείπη ὁ Θεός. Πρέπει καὶ ἡμεῖς οἱ εὐσεβεῖς χριστιανοί, ὅταν θέλωμεν νὰ κάμωμεν καμμίαν ἁμαρτίαν, νὰ στοχαζώμεθα ὅτι ὁ Θεὸς εἶνε μέσα εἰς τὴν καρδίαν μας, εἶνε πανταχοῦ παρὼν καὶ μᾶς βλέπει· νὰ ἐντρεπώμεθα τοὺς Ἀγγέλους, τοὺς Ἁγίους, καὶ μάλιστα τὸν ἄγγελον, τὸν φύλακα τῆς ψυχῆς μας, ὁποὺ μᾶς βλέπει. Ἀπὸ ἕνα μικρὸν παιδίον ἐντρεπόμεθα, ὅταν θὰ κάμωμεν τὴν ἁμαρτίαν, καὶ πῶς νὰ μὴν ἐντρεπώμεθα ἀπὸ τόσους Ἁγίους καὶ Ἀγγέλους;

ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ
www.nektarios.gr

18.8.19

Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΤΟΥ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΗΓΕΤΗ...

H διαχρονική αδυναμία του εκάστοτε ηγέτη να αντιληφθεί τα επερχόμενα
Γράφει ο Χρήστος Α. Αποστολίδης, Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω

Είναι πράγματι γλυκιά η καρέκλα της εξουσίας. Η αίσθηση της υπεροχής που αυτή συνεπάγεται σε συνδυασμό με την ευρύτητα δράσεων και επιδραστικών παρεμβάσεων που προσδίδει στον κάτοχό της δημιουργούν μια ακλόνητη ψευδαίσθηση δικαιωματικής μονιμότητας που άπαντες υποχρεούνται να σέβονται και κανείς δεν δύναται να διανοηθεί να θέσει υπό αμφισβήτηση. Όταν μάλιστα η εξουσία έχει κατακτηθεί με συστηματική προσπάθεια άοκνης υπομονής, εύστροφες κινήσεις και αρκούντως πρωτότυπα και ευρηματικά αφηγήματα που πείθουν και σαγηνεύουν τους πολίτες έχει ιστορικά παρατηρηθεί ότι δύσκολα ο φορέας της μπορεί να συμβιβαστεί με το ενδεχόμενο της απώλειάς της.
Η βαθιά αντίληψη της κοινωνικής πραγματικότητας και η προσέγγιση της ενδόμυχα αληθινής βούλησης των «υπηκόων», εν τέλει καταλήγει να μην αποτελεί δεδομένη κατάκτηση για έναν ηγέτη, που επηρμένος από τις χαρισματικές σειρήνες της θέσης του αδυνατεί εν τοις πράγμασι να αντιληφθεί το επερχόμενο τέλος και την αναπόφευκτη εναλλαγή ρόλων, με έναν άλλον φαινομενικά εκλεκτό που ήρθε η σειρά του να ακολουθήσει το δικό του «υψηλό» πεπρωμένο, αισθανόμενος ευλογημένος και ακλόνητος.
Ο εκάστοτε ηγέτης οφείλει να εμπεδώσει εκ των προτέρων μέσα του την αντίληψη της προσωρινότητας και του δικαιολογημένα παροδικού μιας ιδιότητας που του επέτρεψαν κάποιοι άλλοι να βιώσει. Οφείλει να προετοιμάσει τον εαυτό του και το οικογενειακό του περιβάλλον για επιστροφή σε μια κανονική και συνηθισμένη ζωή, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, που είναι θέμα χρόνου κάποια στιγμή να σβήσουν και να απομακρυνθούν αναζητώντας το επόμενο «θύμα» τους.
Διαφορετικά τον κατακλύζει ο φόβος και η διάχυτη ανασφάλεια μπροστά στα δυσάρεστα επερχόμενα με κίνδυνο να διαγραφούν τα όποια θετικά και ωφέλιμα της μικρής ή μεγάλης θητείας του και μοιραία να μετατραπεί σε μια τυπική υποσημείωση που αναγκαστικά πρέπει να καταγράψει ο ιστορικός του μέλλοντος.
https://thesstoday.gr

15.8.19

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΘΕΟΤΟΚΟΦΡΟΥΡΗΤΑ!


Ὦ Παρθένε θεία καὶ τώρα οὐρανία, πῶς νὰ περιγράψω ὅλα σου τὰ προσόντα; Πῶς νὰ σὲ δοξάσω, τὸ θησαυρὸ τῆς δόξας; Ἐσένα καὶ ἡ μνήμη μόνο ἁγιάζει αὐτὸν ποὺ τὴν χρησιμοποιεῖ.
Μετάδωσε πλούσια λοιπὸν τὰ χαρίσματά σου στὸ λαό σου, Δέσποινα, δῶσε τὴ λύση τῶν δεινῶν μας, μετάτρεψε ὅλα πρὸς τὸ καλύτερο μὲ τὴ δύναμή σου, δίδοντας τὴ χάρη σου γιὰ νὰ δοξάζουμε τὸ προαιώνιο Λόγο ποὺ σαρκώθηκε ἀπὸ σένα γιὰ μᾶς μαζὶ με τὸν ἄναρχο Πατέρα καὶ τὸ ζωοποιὸ Πνεῦμα, τώρα καὶ πάντοτε καὶ στοὺς ἀτελευτήτους αἰῶνες. Γένοιτο....

8.8.19

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ...


Ἄν διαβάζαμε τό Εὐαγγέλιο, θά εἶχε ἀλλάξει ὁ κόσμος, θά ἦταν διαφορετική ἡ πατρίδα μας, θά ἦταν διαφορετικές οἱ καρδιές μας, θά ἦταν ὁ χῶρος αὐτός πού λέγεται Ἑλλάς, θά ἦταν μιά γωνιά τοῦ Παραδείσου...
...Ἡ ψυχή μας, ἀδέλφια μου, ἔχει ἀνάγκη. Ὅταν πεινάη ἡ ψυχή μας, πρέπει νά τήν τρέφουμε. Ὅταν διψάη, πρέπει νά τήν δροσίζουμε. Ὅταν τραυματίζεται ἡ ψυχή μας, πρέπει νά τήν θεραπεύουμε. Ὅταν λερώνεται ἡ ψυχή μας, πρέπει νά τήν καθαρίζουμε. Καί ὅταν ἡ ψυχή μας χάση τόν Θεό της, τότε πρέπει νά τῆς Τόν δίνουμε.
π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

1.8.19

ΟΤΑΝ ΜΙΛΟΥΝ ΟΙ ΣΟΦΟΙ...

Διογένη! Αν μάθαινες να μην είσαι ανυπότακτος κι αν κολάκευες λιγάκι τον άρχοντα, δεν θα ήσουν αναγκασμένος… να τρως συνέχεια φακές».
Ο Διογένης σταμάτησε να τρώει, σήκωσε το βλέμμα και κοιτάζοντας στα μάτια τον πλούσιο συνομιλητή του αποκρίθηκε: «Φουκαρά αδερφέ μου! Αν μάθαινες να τρως λίγες φακές, δεν θα ήσουν αναγκασμένος να υπακούς και να κολακεύεις συνεχώς τον άρχοντα»!

29.7.19

ΑΝΤΙ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ...

Στὴν πρώτη σελίδα τῆς ἐφημερίδος τῆς Ἐφημερίδος τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Φθιώτιδος «Φθιωτικὴ Ἐκκλησιαστικὴ Φωνή» στὸ τεῦχος Μαΐου – Ἰουνίου  ἀρθρογραφεῖ ὁ ἀοίδιμος πλέον Μητροπολίτης κυρὸς Νικόλαος καὶ ἀναφέρεται στὸ Κυριακάτικο ἐκκλησίασμα, τὸ ὁποῖο σταδιακὰ μειώνεται καὶ μᾶς καλεῖ ὅλους νὰ ἀφυπνισθοῦμε καὶ νὰ ὀργανωθοῦμε, ὥστε νὰ μὴ συμβεῖ παράλληλα μὲ τὴν περιβαλλοντικὴ ἐρημοποίηση, ποὺ ἀπειλεῖ τὴν Ἑλλάδα, καὶ ἐκκλησιαστικὴ ἐρημοποίηση.

Ἡ εἰκόνα, ποὺ παρουσιάζουν οἱ ἐνορίες μας τὶς Κυριακές, σὲ σχέση μὲ παλαιότερες ἐποχές, εἶναι ἀπογοητευτική...Ὅσο φεύγουν οἱ μεγάλες ἡλικίες καὶ δὲν θὰ ἀντικαθίσταται μὲ τοὺς νεωτέρους ἢ  συρρίκνωση τοῦ ἐκκλησιάσματος εἶναι δεδομένη.
Ἡ ἀνάσχεση αὐτῆς τῆς πνευματικῆς κατολισθήσεως θέλει σχέδιο, κόπο καὶ γενικὴ ἀφύπνιση, γιατί δυστυχῶς θὰ πάθουμε καὶ στὴν Ὀρθόδοξη Ἑλλάδα, ὅ,τι συμβαίνει στὴ Δύση, ποὺ λόγῳ ἐλλείψεως πιστῶν κλείνουν καὶ πωλοῦνται οἱ Ἱεροὶ Ναοί.
Δὲν ὑπάρχει καμμιὰ ἀμφιβολία, ὅτι ἐδῶ καὶ χρόνια ἔχει τεθεῖ σὲ ἐφαρμογὴ σχέδιο περιορισμοῦ τοῦ ρόλου καὶ τῆς παρουσίας τῆς Ἐκκλησίας στὸν βίο τῶν νεοελλήνων. Τὰ τελευταῖα χρόνια τὸ σχέδιο αὐτὸ δικαιολογεῖται ὡς ἀνοχὴ καὶ παραδοχὴ τῆς διαφορετικότητος.
Ἡ πλύση ἐγκεφάλου μὲ κάθε τρόπο καὶ μέσο ἐπηρεάζει τὸν λαό, ὁ ὁποῖος δυστυχῶς μὲ εὐθύνη τῆς Ἐκκλησίας παραμένει ἀκατήχητος. Ἐὰν δὲν ἐργασθοῦμε πνευματικὰ στὸ λαό μας θὰ μείνουμε μόνοι μας στὶς Ἐκκλησίες μας μὲ τοὺς ὀλίγους, ἐνῶ οἱ χιλιάδες θὰ μένουν μακρυὰ ἀπὸ τὴν ἐκκλησιαστικὴ ζωή...
Ἐὰν δὲν ἀφυπνισθοῦμε, ἐὰν δὲν ὀργανωθοῦμε, ἐὰν δὲν ἐργασθοῦμε ὡς διοίκηση τῆς Ἐκκλησίας, ὡς Ἐνορίες, ὡς μεμονωμένοι Χριστιανοί, θὰ πάθουμε παραλληλα  μὲ τὴν περιβαλλοντικὴ ἐρημοποίηση, ποὺ ἀπειλεῖ τὴν Ἑλλάδα καὶ ἐκκλησιαστικὴ ἐρημοποίηση.
Ο ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ κυρός ΝΙΚΟΛΑΟΣ
christianvivliografia.wordpress.com

27.7.19

Απολυτίκιο Αγ. Παντελεήμονος του Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού - 27 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΟΙΚΤΙΡΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΗΜΩΝ Ο ΚΥΡΙΟΣ...

Εάν κάτι αποστρέφεται ο Θεός είναι η σκληρότητα. Εάν κάτι τον ευαρεστεί είναι η επιείκεια, η κατανόηση και η αγάπη. Σε όλη την Αγία Γραφή επιμένει να φανερώνεται ως « οικτίρμων, ελεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος». Αυτός είναι ο Θεός. 
http://plibyos.blogspot.com

20.7.19

ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ...


Μιά φορά κι ἕναν καιρό ἦταν  ἕνας βασιλιᾶς πού κυβερνοῦσε μία εὔφορη καί πλούσια ἀλλά μικρή σέ ἔκταση χώρα. Κυβερνοῦσε τίμια καί οἱ ὑπήκοοί του στήν πλειονότητα ἦταν εὐχαριστημένοι. Τούς ἔντιμους τούς ἐνίσχυε, τούς ἄξιους τούς προωθοῦσε καί τούς ἀντιδραστικούς τούς... ἔριχνε κόκαλα. Ἔτσι, ὅλοι ἦταν ἱκανοποιημένοι.
Κάποια μέρα φωτιά μεγάλη ξέσπασε στό βασίλειο. Κινδύνευε τό παλάτι, ἀλλά καί ἕνα μεγάλο μέρος τοῦ λιλιπούτειου βασιλείου. Ὁ βασιλιᾶς ἀπουσίαζε -ὅπως τό ἔκανε συχνά- σέ ἐθιμοτυπικές ἐπισκέψεις. Οἱ ὑπεύθυνοι κάλεσαν τούς πυροσβέστες. Ἐκείνοι ἀντιμετώπιζαν πρόβλημα μέ τίς παλαιές καί σέ ἀχρησίᾳ ἀντλίες τους καί ζήτησαν ἀπό τούς ὑπηκόους-ἰδιῶτες νά συνδράμουν μέ ἴδια μέσα. Οἱ ὑπήκοοι ἀποπιούνταν τῶν εὐθυνῶν τους, λέγοντας ὅτι ὁ βασιλιᾶς ὅρισε ὑπευθύνους-δοῦκες, οἱ ὁποίοι ὄφειλαν νά ἐπιληφθοῦν τῆς πυρκαγιᾶς. Καί τό βασίλειο καιγόταν καί κανείς δέν ἀνελάμβανε πρωτοβουλία νά τό σώσει... Ὁ λαός ἔλεγε ἄς τρέξουν οἱ δοῦκες. Οἱ δοῦκες ἱκέτευαν στόν Θεό νά βρέξει. Καί ὁ βασιλιᾶς ἦταν ὡς συνήθως ἀπῶν!
Ὡστόσο ἡ πύρηνη λαίλαπα συνέχιζε τό καταστροφικό της ἔργο καί ὅλοι σέ λίγο διάστημα ἔκλαιγαν ἁπλά πάνω ἀπό τά ἀποκαΐδια...
Ἄς μήν ἔχουμε κι ἐμεῖς παρόμοια νοοτροπία μέ τούς κατοίκους τοῦ μικροῦ βασιλείου τῆς ἱστορίας μας.
Ἀπό ὅποιο μετερίζι μᾶς ἔχει τοποθετήσει τό χέρι τοῦ Θεοῦ, ἄς ἀγωνιστοῦμε γιά τό γενικό καλό, τῆς οἰκογενείας μας, τῆς γειτονιᾶς μας, τῆς κοινότητάς μας, τοῦ δήμου μας, τῆς πόλης μας, τῆς Πατρίδος μας.
Ὄχι Πόντιοι Πιλᾶτοι!
Ὄχι ριψάσπιδες!
Θαρραλέοι ἀγωνιστές τοῦ καλοῦ, γενναῖοι φρουροί τῶν θησαυρῶν μας γιά νά γίνει ἡ κοινωνία μας -ἡ μικρή καί ἡ εὐρύτερη- μιά ζωγραφιά τοῦ Παραδείσου. Ἀμήν.
Blogger

17.7.19

ΤΟ ΨΕΜΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΘΕΟ


Θέλω νά σᾶς θυμίσω, ἀδελφοί μου, λίγα γιά τό ψέμα. Γιατί δέν βλέπω νά πολυφροντίζετε νά κρατᾶτε τή γλώσσα σας καί γι᾿ αὐτό εὔκολα παρασυρόμαστε σέ λάθη. Βλέπετε, ἀδελφοί μου, ὅτι γιά κάθε πράγμα, ὅπως πάντα σᾶς λέω, παίζει ρόλο ἡ συνήθεια καί στό καλό καί στό κακό. Χρειάζεται λοιπόν μεγάλη προσοχή καί ἄγρυπνη φροντίδα, γιά νά μήν μᾶς ξεγελάει τό ψέμα. Γιατί κανένας ἀπ᾿ αὐτούς πού λένε ψέματα δέν ἑνώθηκε μέ τό Θεό. Τό ψέμα δέν ἔχει καμιά σχέση μέ τό Θεό. Γιατί εἶναι γραμμένο: «Τό ψέμα πηγάζει ἀπό τόν πονηρό». Καί σ᾿ ἄλλο σημεῖο ἔχει γραφτεῖ ὅτι: «Ὁ διάβολος εἶναι ψεύτης καί πατέρας τοῦ ψεύδους». βλέπετε λέει τό διάβολο πατέρα τοῦ ψεύδους. Ἡ δέ ἀλήθεια εἶναι ὁ Θεός. Γιατί Αὐτός λέει: «Ἐγώ εἶμαι ἡ ὁδός καί ἡ ἀλήθεια καί ἡ ζωή». Καταλαβαίνετε λοιπόν ἀπό Ποιόν χωριζόμαστε καί μέ ποιόν δενόμαστε μέ τό ψέμα. Εἶναι ὁλοφάνερο ὅτι δενόμαστε μέ τό διάβολο. Ἄν πραγματικά θέλουμε νά σωθοῦμε, ἔχουμε ὑποχρέωση μέ ὅλη τή δύναμη καί μέ κάθε φροντίδα ν᾿ ἀγαπᾶμε τήν ἀλήθεια καί νά φυλαγόμαστε ἀπό κάθε εἴδους ψέμα, γιά νά μήν μᾶς χωρίσει ἀπό τήν ἀλήθεια καί τή ζωή.
«Ἀββᾶ Δωροθέου ἔργα ἀσκητικά» 


9.7.19

Στεκόμουν πάνω σ” ένα λόφο κι είδα το Παλιό να πλησιάζει,
μα ερχόταν σα Νέο.
Σέρνονταν πάνω σε καινούργια δεκανίκια που κανένας δεν είχε ξαναδεί και βρωμούσε νέες μυρουδιές σαπίλας που κανείς δεν είχε ξαναμυρίσει.
Μ.Μπρεχτ


6.7.19

ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΠΑΛΙ!


Καλούμαστε ακόμη μια φορά εντός του έτους να ασκήσουμε το εκλογικό μας δικαίωμα.
Δικαίωμα και υποχρέωση.
Δικαίωμα ως πολίτες μιας ευνομούμενης πολιτείας, όπου το κατ' επίφασιν μερικές φορές δημοκρατικό μας πολίτευμα, μας  δίνει το δικαίωμα να επιλέξουμε με την ψήφο μας τους άρχοντές μας.
Υποχρέωση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, αφού όλες οι εξουσίες πηγάζουν από τον λαό.
Κυρίαρχος ο λαός! Αυτός ο χιλιοπροδωμένος λαός που όλοι τον θυμούνται κατά την περίοδο της ψηφοθηρίας και τον αγνοούν προκλητικά όταν καλούνται να υπερασπιστούν τα συμφέροντά του!
Ας προσέλθουμε στις κάλπες κι ας επιλέξουμε αυτούς που η συνείδησή μας υπαγορεύει ως τους λιγότερο επιβλαβείς για την πατρίδα μας.
Δεν ξεχνούμε:
Το ξεπούλημα της Μακεδονίας.
Την διάλυση της παιδείας.
Το Όχι που το έκαναν Ναι.
Τα καταστροφικά από κάθε άποψη σύμφωνα.
Τους εγκληματικούς νόμους.
Την εκπόρνευση της Πατρίδας μας...
Blogger

3.7.19

ΑΓΑΠΗ=ΘΥΣΙΑ


...Δεν ανοίγουν τα λουλούδια μέσα στο χειμώνα και στο ξεροβόρι, ανοίγουν την άνοιξη μέσα στη ζέστη.
Δεν ανοίγει κάποιος την καρδία του μπροστά σε απειλές. Την ανοίγει μέσα στην αγάπη, εκεί που του έχει δημιουργηθεί κλίμα εμπιστοσύνης. Και η αγάπη δεν είναι συναισθηματισμός αλλά είναι θυσία.
Και οι Άγιοι αγαπούν και αποδεικνύουν ότι ο Θεός είναι πατέρας μας, και είναι αγάπη εκστατική.
ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΗΣ

ΧΑΜΟΓΕΛΑ!


29.6.19


Τὰ κα­τὰ πό­λιν δε­σμὰ καὶ τὰς θλί­ψεις σου, τίς δι­η­γή­σε­ται, ἔν­δο­ξε Ἀ­πό­στο­λε Παῦ­λε; τοὺς κό­πους, τοὺς μό­χθους, τὰς ἀ­γρυ­πνί­ας, τὰς ἐν λι­μῷ καὶ δί­ψει κα­κο­πα­θεί­ας, τὰς ἐν ψύ­χει καὶ γυ­μνό­τη­τι, τὴν σαρ­γά­νην, τοὺς ῥα­βδι­σμούς, τοὺς λι­θα­σμούς, τὴν πε­ρί­ο­δον, τὸν βυ­θόν, τὰ ναυ­ά­γι­α; Θέ­α­τρον ἐ­γέ­νου καὶ Ἀγ­γέ­λοις καὶ ἀν­θρώ­ποις. Πάν­τα οὖν ὑ­πέ­μει­νας ἐν τῷ ἐν­δυ­να­μοῦν­τί σε Χρι­στῷ, ἵ­να κό­σμον κερ­δή­σῃς, ἐν Χρι­στῷ Ἰ­η­σοῦ τῷ Κυ­ρί­ῳ σου. Δι­ὸ δυ­σω­ποῦ­μέν σε, οἱ τε­λοῦν­τες τὴν μνή­μην σου πι­στῶς, ἀ­δι­α­λεί­πτως ἱ­κέ­τευ­ε, τοῦ σω­θῆ­ναι τὰς ψυ­χὰς ἡ­μῶν.
ΑΠΟ ΤΑ ΑΠΟΣΤΙΧΑ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ 

26.6.19

ΑΝΟΗΤΕΣ ΜΕΓΑΛΟΣΤΟΜΙΕΣ


«Τί συνθήματα! Τί περιεχόμενο! Πόσο πλοῦτο παιδείας καί πολιτισμοῦ κρύβουν...»!!
Ἀνόητες μεγαλοστομίες, ἀθυροστομίες, ἄμυαλων νεαρῶν νεανίδων ἤ νεανίδων νεαρῶν, ἀλλ’ ἐν πάσει περιπτώσει διψύχων ὑπάρξεων ἄνευ σκοποῦ ὑπάρξεως...
Δυστυχῶς δρέπουμε τούς καρπούς τῶν μεταρρυθμίσεων στήν παιδεία, τῶν ἀπελευθερώσεων τῶν ἠθῶν, τῶν καταλύσεων καί καταργήσεων «ταμπού καί στερεοτύπων» καί γενικά τῆς ἰσοπεδώσεως τῶν ἀξιῶν καί ἰδανικῶν τοῦ Ἑλληνορθοδόξου Γένους μας.
Καμαρῶστε «κύριοι» πολιτικοί καί πολιτικάντηδες, μαριονέτες ἀνθελλήνων καί ἀντιχρίστων τά ἔργα τῶν χειρῶν σας!...
Κύριε, ἐλέησον!
Blogger

23.6.19

«Κι αν δεν μπορείς να κάμεις την ζωή σου όπως την θέλεις,
τούτο προσπάθησε τουλάχιστον όσο μπορείς μην την εξευτελίζεις»
Κ. Καβάφης
Gaypride, Θεσσαλονίκη, 2019. 
Περιφέρουν την δυστυχία τους, αυτοεξευτελιζόμενοι...

από το facebook


22.6.19

Ἡ ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἡ ὁποία ἄρχισε τὴν ἡμέρα
τῆς ἁγίας Πεντηκοστῆς, τελεῖται ἀκαταπαύστως στὴν Ἐκκλησία
διὰ τῆς ἀφάτου πληρότητος ὅλων τῶν θείων δωρεῶν
καὶ τῶν ζωοποιῶν δυνάμεων.
Τὰ πάντα στὴν Ἐκκλησία συμβαίνουν Πνεύματι Ἁγίῳ,
ἀπὸ τὸ πιὸ μικρὸ ἕως τὸ πιὸ μεγάλο……”
(Ἁγ. Ἰουστίνου Πόποβιτς).

16.6.19

Ο ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΣ


...Ὁ ἴδιος δὲ ὁ Κύριος ἔλεγε: «ὅποιος πιστεύει σὲ μένα, θὰ ρεύσουν ποτάμια ζωντανοῦ ὕδατος ἀπὸ τὴν κοιλιά του» τὸ ὁποῖο ἑρμηνεύοντας ὁ εὐαγγελιστής: «τοῦτο τὸ ἔλεγε περὶ τοῦ Πνεύματος ποὺ ἐπρόκειτο νὰ λαμβάνουν οἱ πιστεύοντες σ᾿ αὐτόν». (Ἰω. 17,39). Ἔλεγε ἐπίσης στοὺς μαθητές του: «ἐὰν μὲ ἀγαπᾶτε, θὰ τηρήσετε τὶς ἐντολές μου, κι᾿ ἐγὼ θὰ ζητήσω ἀπὸ τὸν Πατέρα νὰ σᾶς στείλει ἄλλο Παράκλητο, γιὰ νὰ μείνει μαζὶ σὰς αἰωνίως, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας» καὶ «ὁ δὲ Παράκλητος, τὸ ἅγιο Πνεῦμα, ποὺ θὰ στείλει ὁ Πατέρας στὸ ὄνομά μου, ἐκεῖνος θὰ σὰς διδάξει τὰ πάντα» καὶ «θὰ σὰς ὁδηγήσει σὲ ὅλη τὴν ἀλήθεια».  
Τώρα λοιπὸν ἐκπληρώθηκε ἡ ἐπαγγελία καὶ κατῆλθε τὸ ἅγιο Πνεῦμα, σταλμένο καὶ δοσμένο ἀπὸ τὸ Πατέρα καὶ τὸν Υἱὸ καὶ ἀφοῦ περιέλαμψε τοὺς ἁγίους μαθητὲς καὶ τοὺς ἄναψε θείως ὡς πραγματικὲς λαμπάδες καὶ τοὺς ἀνέδειξε σὲ φωστῆρες ὑπερκοσμίους καὶ παγκοσμίους. Ὅπως δέ, ἂν κανεὶς ἀνάψει ἀπὸ τὴ φωσφόρο λαμπάδα ἄλλη καὶ ἀπὸ ἐκείνη ἄλλη καὶ οὕτω καθεξῆς, κρατώντας τὸ μὲ τὴ διαδοχή, ἔχει πάντοτε τὸ φῶς μόνιμα, ἔτσι διὰ τῆς χειροτονίας τῶν Ἀποστόλων ἐπὶ τοὺς διαδόχους των διαδίδεται ἡ χάρη τοῦ θείου Πνεύματος δι᾿ ὅλων τῶν γενεῶν καὶ φωτίζει ὅλους τοὺς ὑπακούοντας στοὺς ποιμένες καὶ διδασκάλους.
Τὸ ἅγιο Πνεῦμα ποὺ δὲν ἀποστέλλεται μόνο, ἀλλὰ καὶ ἀποστέλλει τὸν ἀπὸ τὸν Πατέρα Υἱὸ πάνω στὴ γῆ καὶ μᾶς δίδαξε τὰ θαυμαστὰ καὶ μεγάλα. Διότι τὸ ἅγιο Πνεῦμα ἦταν πάντοτε καὶ συνυπῆρχε μὲ τὸν Υἱὸ στὸν Πατέρα, συνδημιουργώντας στὸν καιρό τους τὰ δημιουργηθέντα καὶ συνανακαινίζοντας τὰ φθαρέντα καὶ συγκρατώντας τὰ διαμένοντα, πανταχοῦ παρὸν καὶ τὰ πάντα πληροῦν καὶ διέπον καὶ ἐφορῶν. Ὄχι μόνο παντοῦ, ἀλλὰ καὶ πάνω ἀπὸ τὸ πᾶν, οὔτε σὲ ὅλο τὸν αἰώνα καὶ τὸ χρόνο μόνο, ἀλλὰ καὶ πρὶν ἀπὸ κάθε αἰώνα καὶ χρόνο».
Περὶ τῆς Ἁγίας Πεντηκοστῆς-Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ