17.5.11

ΠΙΣΤΗ

...Ἀδελφοί μου, ἡ πίστις εἶναι ἡ ἐμπιστοσύνη πού ἔχουμε πρός τόν Θεό. Καί ἐνῶ εἴμαστε Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, καί πιστεύουμε στόν Ἕνα Τριαδικό Θεό, καί πιστεύουμε ὅ,τι κηρύττει ἡ Ἐκκλησία μας, πολιτευόμεθα ὡς εἰδωλολάτραι. Ἐνῶ εἴμαστε Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, πορευόμεθα στήν ζωή σάν νά εἴμαστε ὑλισταί. Ἐνῶ εἴμαστε Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί καί πιστεύουμε στήν Αἰωνιότητα, στήν καθημερινή μας ζωή τό ἀντίθετο ἐφαρμόζουμε, σάν νά μήν πιστεύουμε στούς λόγους τοῦ Χριστοῦ. Καί ὅταν ἡ πίστις μας κλονίζεται, καί ὅταν ὁ Θεός κρυβῆ ἀπό τήν ζωή μας ἤ τήν κοινωνία μας, τότε ἡ ζωή μας γίνεται κόλασις, τότε ἡ κοινωνία μας γίνεται ζούγκλα ἀγρίων θηρίων ἀλληλοσπαρασσομένων. Γιατί, ὅπου δέν ὑπάρχει ὁ Θεός, ἐκεῖ εἶναι ἡ κόλασις καί ὅπου ὑπάρχει ὁ Θεός ἐκεῖ εἶναι ὁ Παράδεισος...
Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος, ἱεροκήρυκας
«Ἀνέστη ὁ Κύριος»
Ἐκδόσεις ΛΥΔΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου