21.12.12

ΚΑΤΙ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ...

Τό μυστήριο τῆς κενώσεως τοῦ Θεοῦ εἶναι, πράγματι, μέγα καί βαθύ. «Διότι γίνεται θνητός ἄνθρωπος, χωρίς νά παύση νά εἶναι ὁ Θεός ὁ ἀθάνατος. Διότι λαμβάνει μορφήν δούλου, χωρίς, οὐδ’ ἐπί στιγμήν, νά παύση νά εἶναι ὁ Κύριος τῶν δούλων. Διότι “ὅλως ἦν ἐν τοῖς κάτω καί τῶν ἄνω οὐδόλως ἀπῆν ὁ ἀπερίγραπτος Λόγος”. Διότι παρουσιάζεται μέ τήν πτωχείαν καί ἀφάνειαν τοῦ δούλου, χωρίς νά ἀποβάλη τό μεγαλεῖον τῆς Θεότητός του».
Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος, ἱεροκήρυκας
(ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ "ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ" , ΕΚΔΟΣΙΣ ΛΥΔΙΑ)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου