13.7.13

ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΝΑΡΧΙΣΜΟΥ!

Ἀναρχικοί τῆς Ἰταλίας δηλώνουν ὅτι «πῆραν μάστερ στήν Ἑλλάδα»!
Ἡ σκέψις μας ἀσφαλῶς πηγαίνει σέ μάστερ κάποιας ἐπιστήμης γιατί ἡ Ἑλλάδα ἦταν ἡ χώρα τῶν ἐπιστημῶν. Καί ἴσως συνεχίζει νά εἶναι. Ὡς ἐκ τούτου δέν θά ἔπρεπε νά μᾶς ξενίζη ἡ δήλωσις τῶν νεαρῶν ἰταλῶν.
Δυστυχῶς, τό μάστερ, γιά τό ὁποῖο γίνεται λόγος ἔχει ἄλλη ἑρμηνεία, πού βεβαίως δέν τιμᾶ τήν πατρίδα μας. Ποιά εἶναι ἡ ἑρμηνεία αὐτή; Μάστερ ἀναρχισμοῦ. Καλά τό διαβάσατε! Οἱ ἰταλοί φοιτητές μαθήτευσαν παρά τούς πόδας ἑλλήνων ἀναρχικῶν, σπούδασαν ὅτι «τό ἀντάρτικο πόλεων εἶναι τέχνη πού βασίζεται στήν ὁργάνωσι... Ἕλληνες μᾶς ἔμαθαν νά τά σπᾶμε»!
Τί λυπηρό! Ἡ Ἑλλάδα τοῦ Περικλέους, τοῦ Σωκράτους, τοῦ Δημοκρίτου, τοῦ Ἱπποκράτους, ἡ Ἑλλάδα τοῦ Παρθενῶνος, ἡ Ἑλλάδα ἡ κοιτίδα τοῦ πολιτισμοῦ,  τῆς Δημοκρατίας, τῶν τεχνῶν καί τῶν ἐπιστημῶν, νά διδάσκη σήμερα τήν τέχνη τῆς... ἀναρχίας!

Ὁ Θεός νά μᾶς ἐλεήση!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου