16.7.13

ΟΙ ΕΝΟΧΟΙ......Ἔνοχοι εἶναι ὅλοι ἐκεῖνοι πού τάχθηκαν νά φρουροῦν καί νά ὑπερασπίζωνται τούς νόμους.... Ἡ Ἑλλάς μεταβάλλεται σέ ἀπέραντο γηροκομεῖο. Ὁ μαρασμός τῆς φυλῆς μας καλπάζει. Ἡ ὑπογεννητικότης λαμβάνει ἐπικίνδυνες διαστάσεις, τήν ὥρα μάλιστα πού οἱ γειρονικές μας χῶρες παρουσιάζουν αὔξηση τῶν γεννήσεων...Ἔνοχοι καί οἱ ἰατροί πού σπούδασαν τήν ὡραιοτέρα ἐπιστήμη, τήν ἰατρική, καί ἔταξαν ἑαυτούς στήν ὑπηρεσία τοῦ ἀνθρώπου... Ἔνοχοι ὁ πατέρας καί ἡ μάνα, πού ἀπό κοινοῦ ἀποφασίζουν νά προβοῦν στήν ἄμβλωσι...
Ἀφήνοντας ὅλους τούς ἄλλους, πού ἀναφέραμε παραπάνω, νά ἀναλάβη ὁ καθένας τίς εὐθύνες του, ἀπευθυνόμεθα σέ σένα ἑλληνίδα γυναίκα, πού στά σπλάχνα σου κρατᾶς μιά καινούργια ὕπαρξι, ἕνα καινούργιο βλαστάρι. Αὐτό τό παιδί ἄν μποροῦσε νά σέ μιλήση, θά σοῦ ἔλεγε δυνατά «Μάνα, γλυκειά μου μάνα. Τί σκέπτεσαι νά κάνης; Τούς μητρικούς σου κόλπους θά τούς μεταβάλης σέ σέ Νεκροταφεῖο; Μάνα ζωοδότρα, γιατί θέλεις νά γίνης δολοφόνος; Ἐγώ εἶμαι τό σπλάχνο σου, εἶμαι τό παιδί σου. Ἐγώ εἶμαι ἡ σάρκα ἐκ τῆς σαρκός σου. Μή μέ σκοτώσης. Θέλω καί γώ νά ζήσω. Δέν μέ λυπᾶσαι; Σκέψου, ἄν καί ἡ δική σου μάνα ἔκανε τό ἴδιο, ἐσύ δέν θά ζοῦσες σήμερα. Μητέρα, σέ ἱκετεύω. Ἄφησέ με νά ζήσω ἀνάμεσα στά ἄλλα τά παιδιά σου. Μητέρα μου, μή μέ δολοφονήσης.
Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος, ἱεροκήρυκας

1 σχόλιο:

  1. Χρόνια πολλά....εύχομαι η αγία Μαρίνα, να είναι βοηθός και προστάτης στον αγώνα σας!
    Καλό απόγευμα :)

    ΑπάντησηΔιαγραφή