23.7.13

Η ΕΙΡΗΝΗ... Ἀδελφέ μου,
Ἡ εἰρήνη στόν κόσμο δέν θά ἐπικρατήση, ἄν δέν βασιλεύση ἡ εἰρήνη στίς δικές μας καρδιές. Γιά τήν εἰρήνη τῆς καρδιᾶς μας ὑπάρχει μία λύσις: Ἡ συμφιλίωσίς μας μέ τόν Θεό. Ἄν ἡ ἁμαρτία, πού εἶναι πάντα μιά ἐπανάστασις, δέν χάση τά σκῆπτρα στήν δική μας καρδιά, ἡ εἰρήνη ποτέ δέν θά μείνη μαζί μας. Τήν εἰρήνη χαρίζει στίς καρδιές τῶν ἀνθρώπων μόνον ὁ Ἄρχων τῆς εἰρήνης, ὁ Χριστός.
Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος, ἱεροκήρυκας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου