7.7.13

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Μοναδικός ἀκλόνητος θεσμός ἀνεδείχθη ἡ οἰκογένεια, σέ πρόσφατη δημο­σκό­πησι, καί σ’ αὐτήν στρέφονται κατά συντριπτική πλειοψηφία οἱ Ἕλληνες, ὅταν ἀντιμετωπίζουν κάποιο σοβαρό πρόβλημα. Αὐτή εἶναι ἡ μία εἴδησις. Ἡ ἄλλη, μᾶς ἔρχεται ἀπό τό ἑλληνικό Κοινοβούλιο. Διαμαρτύρονται κάποιες κυρίες ὅτι «τό σύμφωνο ἐλεύθερης συμβίωσης» ἀπέκλεισε στούς ὁμοφυλοφίλους δικαιώματα καί ὡς ἐκ τούτου συνιστᾶ διάκρισι!

Εὐτυχῶς πού ὁ Ἑλληνικός λαός δέν ἀπεμπόλισε ἀκόμη τίς ἀξίες τῆς φυλῆς μας καί εἶναι ἱκανός νά θέση φραγμό στίς προσπάθειες ὁλίγων φαύλων, πού ἀπεργάζονται τόν ἐκμαυλισμό καί τήν διάλυσι τῆς ἑλληνικῆς οἰκογενείας. Ἀπαιτεῖται ἀντίστασι καί ἀντίδρασι σέ κάθε ἀνεπαίσχυντο νόμο πού δυναμιτίζει τά θεμέλια καί τινάζει στόν ἀέρα τόν ἤδη διάτρητο καί βαρειά πληγωμένο θεσμό τῆς οἰκογενείας. Φύλακες γρηγορεῖτε!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου