4.7.13

ΚΡΙΣΙΣ

...Ἀδελφοί μου, ἡ κρίσις τήν ὁποία περνᾶ ὁ ἄνθρωπος σήμερα, εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς κρίσεως τῶν σχέσεών του μέ τόν Θεό. Οἱ σχέσεις πού ἔχει ὁ ἄνθρωπος μέ τόν Θεό εἶναι ἐχθρικές. Ἡ αἰτία αὐτῆς τῆς δεινῆς θέσεως τοῦ ἀνθρώπου ὀφείλεται στήν διακοπή τῶν σχέσεων πλάσματος καί Πλάστου, ἀνθρώπου καί Θεοῦ. Ὁ ἄνθρωπος στήν ἐποχή μας ὑψώνει τό ἀνάστημά του καί κάτω ἀπό τό ὑπερήφανο πέλμα του ποδοπατεῖ τόν νόμο τοῦ Θεοῦ. Καί ἡ κρίσις τοῦ ἀνθρώπου γίνεται περισσότερο δεινή ὅσο ὁ χρόνος μακραίνει καί ὁ ἄνθρωπος δέν παίρνει πάραυτα τήν ἡρωϊκή ἀπόφασι νά ἐπιστρέψη εἰς τόν Θεόν. Εἶναι βέβαιον ὅτι ὁ ἄνθρωπος θά ξεπεράση τήν κρίσι του, ἄν θέση σέ ἐφαρμογή τό «ἀναστάς πορεύσομαι πρός τόν πατέρα μου».

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος, ἱεροκήρυκας 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου