31.8.16

Ο ΘΕΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΑΖΙ ΜΑΣ!


Ἡ εὐσπλαγχνία τοῦ Θεοῦ, ἀδέλφια μου, εἶναι μεγάλη. Ἡ ἁμαρτία ὑπερεπερίσσευσε. Μήν ἀπογοητεύεσθε. Μήν ἀπελπίζεσθε. Μήν τά χάνετε. Ὁ Θεός τρέφει τά πετεινά τοῦ οὐρανοῦ. Ὁ Θεός προφυλάσσει τά ἄνθη τοῦ ἀγροῦ. Ἀλλά πολύ περισσότερο ἐμεῖς νά ἔχουμε ἐμπιστοσύνη στήν πρόνοια τοῦ Θεοῦ, στήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, στούς οἰκτιρμούς τοῦ Θεοῦ καί θά μᾶς προστατεύη. Καί κάθε φορά, πού θά περνοῦμε κρίσι, ὁ Θεός δέν θά μᾶς ἐγκαταλείψη, ἀλλά καί αὐτό τό λίγο πού θά ἔχουμε θά τό εὐλογῆ καί θά μᾶς τρέφη. Ὁ Θεός νά εἶναι μαζί μας προστάτης καί βοηθός! Ἀμήν.

 Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

28.8.16

Μ' ΑΚΟΥΕΙ Ο ΘΕΟΣ;


...Ὁ Θεός ἀκούει τήν προσευχή ἐκείνων πού θέλουν καί λαχταροῦν νά συνομιλοῦν μαζί Του... Ὅταν ἡ καρδιά μας στήν ὥρα τῆς προσευχῆς στέκεται ὄρθια καί συμμετέχη μέ ὅλες της τίς δυνάμεις στόν διάλογο μέ τόν Θεό, τότε ἠ φωνή τοῦ προσευχομένου ἀνθρώπου ἐγγίζει τόν θρόνο τῆς Τρισηλίου Θεότητος. Τότε ἡ προσευχή μας φθάνει στήν ἀκοή τοῦ Θεοῦ. Ἡ προσευχή πού βγαίνει ἀπό τά βάθη τῆς καρδιᾶς μας γίνεται εἰσακουστή ἀπό τόν Θεό...

 Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

25.8.16

ΜΑΚΑΡΙΕΣ ΨΥΧΕΣ

Μία νέα έχασε την υγεία της. Πριν ακόμα φτάσει ο εικοστός Μάιος αρρώστησε βαριά. Όγκο στη γλώσσα είπαν οι γιατροί. Γίνεται ιατρικό συμβούλιο και οι γιατροί αποφαίνονται: η μόνη λύση είναι η εγχείρηση. Οι γονείς και οι ασθενείς συγκατατίθενται. Οι γιατροί έτοιμοι στο χειρουργείο. Παιδί μου, λέει ο χειρούργος, πες τα τελευταία σου λόγια. Μετά από την εγχείρηση δεν θα μπορέσεις να ξαναμιλήσεις. Και η νέα; Τα τελευταία λόγια με τα οποία σφράγισε τη λαλιά της ήταν: « Ο Ιησούς Χριστός, ο λυτρωτής της καρδιά μου».

Μακάριες και ευλογημένες ψυχές, όσες πάνω και περισσότερο από όλους αγαπούν τον Κύριο.
ΑΡΧΙΜ. ΘΕΦΙΛΟΣ ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ

22.8.16

ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016

Πανηγύρισε καί φέτος ὁ λαός μας τήν μεγάλη ἑορτή τῆς Χριστιανοσύνης, τήν Κοίμηση τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. Χιλιάδες πιστῶν συνέρρευσε σέ μεγάλα καί μικρά ἱερά Προσκηνήματα, σέ σεβάσμιες ἱερές Μονές, σέ περικαλλεῖς ἐνοριακούς ἱερούς Ναούς, σέ ταπεινά ἱερά Ἐξωκκλήσια, πού εἶναι ἀφιερωμένα στήν χάρη Της. Δέν ὑπάρχει γωνιά τῆς Πατρίδας μας πού νά μήν ἐορτάζει τήν Μητέρα τοῦ Γένους μας, τήν Ὑπέρμαχο Στρατηγό, τήν γλυκειά μας Παναγιά.
Ἀπό τό Βέρμιο, τήν Μονή τῆς Παναγίας Σουμελᾶ, ὁ Πρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος μεταξύ ἄλλων δήλωσε: «...Καμία ἀπα­γό­ρευση, ἀπ’ ὁπουδήποτε κι ἄν προέρχεται δέν πρόκειται νά κάμψει τό θρησκευτικό φρόνημα τοῦ Ἔθνους τῶν Ἑλλήνων...».
Ἀπό τήν νήσο τῆς Τήνου, τό Προσκύνημα τῆς Μεγαλόχαρης, ὁ Σεβ. Μητρο­πολίτης Σύρου κ. Δωρόθεος σημείωσε: «...Ἄν ἡ Ἑλλάδα ἀποκοπεῖ ἀπό τίς Χριστιανικές ρίζες της θά εἶναι ἕνα βαθύ πλήγμα στήν καρδιά τοῦ Ἔθνους καί ἡ παρουσία αὐτῶν τῶν χιλιάδων ἀνθρώπων ἐπιβεβαιώνει ὅτι καί οἱ ἐπιθέσεις πού δέχεται καί ἡ Ἐκκλησία τόν τελευταῖο καιρό δέν ἀπομοιώνουν τό ἔργο της, δέν μποροῦν νά ἀπομακρύνουν τόν λαό ἀπό κοντά της, ὁ ὁποῖος σέ αὐτήν ἐλπίζει...».
Χιλιάδες οἱ προσκυνητές... Πονεμένοι, ἀπογοητευμένοι, κουρασμένοι ἄν­θρω­ποι κάθε ἡλικίας ὁδήγησαν τά βήματά τους στήν Παρηγορρήτρα, στήν Ἐλεούσα, στήν Ὁδηγήτρια, στήν Πάντων Χαρά, στήν... Μάνα Παναγιά.
Κι ἄς βρυχόνται λυσσωδῶς κατά τῆς ἀμωμήτου πίστεώς μας κάποιοι βαλσαμωμένοι ἄπιστοι.
Κι ἄς ὑψώνουν θρασύτατα κάποιοι τίς σοφές κεφαλές τους ἐναντίον τῆς Ἐκκλησίας μας.
Κι ἄς ἀπαξιώνονται καθημερινά οἱ ἀξίες καί τά ἑλληνοχριστιανικά ἰδεώδη ἀπό κάποιους πού καπηλεύθηκαν τίς ἐλπίδες τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ.
Ποιοί ἄφιλοι φίλοι(-δες) τολμοῦν νά πλήξουν  τά ἱερά καί τά ὅσια τῆς φυλῆς μας;

Ὁ λαός μας εἶναι βαθειά θρησκευόμενος, μέσα στό DNA του ρέει Αἷμα Χριστοῦ καί ὁποιοι προσπαθοῦν νά ἀποκόψουν αὐτόν τόν λαό ἀπό τίς ἑλληνορθόδοξες ρίζες του θά σπάσουν τά μούτρα τους. «Σκληρόν πρός κέντρα λακτίζειν».
Blogger
Πλήθη πιστών περνούν κάτω από το εικόνισμα της Παναγίας της Τήνου.


19.8.16

ΤΗΝΟΣ 15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

ΑΡΧΗΓΟΙ ΓΕΝ & ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΤΗΝΟΣ 2016
Καμαρώσαμε τούς Ἔνδοξους Ἀρχηγούς τοῦ Γενικοῦ Ἐπιτελείου Ναυτικοῦ καί τοῦ Λιμενικοῦ Σώματος, οἱ ὁποίοι ἐβάστασαν μέ εὐλάβεια στά χέρια τους τό ἱερό εἰκόνισμα τῆς Παναγίας τῆς Μεγαλόχαρης στήν Τῆνο καί τά πλοία καί τῶν δύο Σωμάτων ἀπέδοσαν τιμές στήν μεγάλη Ἑορτή της...
Ἄς πάψουν νά πιπιλίζουν τήν καραμελίτσα κάποιοι προοδευτικοί ψευδο­φιλελεύθεροι περί διαχωρισμοῦ Ἐκκλησίας καί Κράτους, περί διακριτῶν ρόλων, περί πολυπολιτισμικότητος καί θρησκευτικῶν ἐλευθεριῶν καί περί... «ἀνέμων καί ὑδάτων πολλῶν».
Οἱ περισσότεροι ἀνώτατοι καί ἀνώτεροι Ἀξιωματικοί, ὁπλίτες καί ναύτες πιστεύουν στόν Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστό καί εὐλαβοῦνται τήν Ὑπέρμαχο Στρατηγό. Γι’ αὐτούς καυχώμαστε καί σ' αὐτούς ἐμπιστευόμαστε τήν φύλαξη τῶν συνόρων μας, τήν διασφάλιση τῆς εἰρήνης καί τῆς ἐθνικῆς μας κυριαρχίας.
Ἡ Παναγία καί ὁ Ἅγιος Νικόλαος νά τούς χαρίζει δύναμη, ὑγεία καί γαλήνιες θάλασσες!
Blogger

16.8.16

ΑΞΙΟΙ!!!


ΑΝΝΑ ΚΟΡΑΚΑΚΗ«Νιώθω δέος που ακούστηκε ο εθνικός μας ύμνος και καμαρώσαμε τη σημαία της χώρας μας στον μεσαίο ιστό!"
(Καθ' οδόν για τη Δράμα, πολύ πιο πριν φτάσει στο σπίτι της,  η Άννα Κορακάκη σταμάτησε σε εκκλησάκι  της Θεσσαλονίκης για να εκπληρώσει το τάμα της)
ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥΝΙΑΣ: "«Ναι ρε φίλε, ναι ρε Ελλάδα! ... πάμε Ελλάδα, γιατί έχουμε την ψυχή να πάμε εκεί που μας αξίζει. Κι εδώ αυτό ήρθαμε να κάνουμε. Να ακουστεί ο Εθνικός ύμνος στο Ρίο... Ζήτησα τήν βοήθεια της Παναγιάς..." 
(Έκανε το σημείο του Σταυρού πριν ανέβει στους κρίκους) 
σ.σ. Από ποιούς θέλετε να ξεριζώσετε την πίστη στον Θεό κ.κ. νοσταλγοί των αθεϊστικών καθεστώτων;
Blogger

15.8.16

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ!


Στήν γλυκειά μας Παναγία τρέχουν οἱ βασανισμένοι νά ποῦν τά βάσανά τους, οἱ πονεμένοι νά ποῦν τόν πόνο τους, οἱ πληγωμένοι νά βροῦν τήν γιατρειά τους, οἱ ἔρημοι νά βροῦν τήν συντροφιά τους, οἱ θλιμμένοι νά βροῦν τήν χαρά τους, οἱ ναυαγοί νά βροῦν τήν σανίδα τῆς σωτηρίας, οἱ κουρασμένοι νά βροῦν τήν ἀνάπαυσί τους, οἱ θαλασσοδαρμένοι νά βροῦν τήν γαλήνη τῆς ψυχῆς τους.
Ἡ Παναγία μας εἶναι ἡ πρέσβειρα τῶν οὐρανῶν πού νυχθημερόν παρακαλεῖ γιά ὅλους τούς ἀνθρώπους. Καί θαρρεύουμε προσερχόμενοι σ’ Αὐτήν, διότι γνωρίζουμε ὅτι «πολλά ἰσχύει δέησις μητρός πρός εὐμένειαν δεσπότου».

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

12.8.16

ΙΝΑ ΠΑΝΤΕΣ ΕΝ ΩΣΙΝ

Ἀδελφοί μου,
Τό σημερινό Εὐαγγέλιο (σ.σ. τῆς Κυριακῆς) στέλνει πολλά μηνύματα σέ ὅλους μας. Ἐμπιστοσύνη στήν πρόνοια τοῦ Θεοῦ. Τίποτε χωρίς τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ, Οἰκονομία στά ἀγαθά τοῦ Θεοῦ, γιά νά μποροῦμε ἔτσι νά ἐπιβιώνουμε, χωρίς ἀδικίες, κλεψιές καί ἐκμετάλλευσι. Ὅλοι μας πρέπει νά ζήσουμε. Καί θά ζήσουμε, ὅταν ὅλοι μας ξέρουμε νά κάνουμε οἰκονομία.
Ὡς Χριστιανοί πρέπει νά σταθοῦμε ὄρθιοι, νά ἀκολουθήσουμε τά διδάγματα καί τά μηνύματα τοῦ Εὐαγγελίου, ἄν θέλουμε ἡ ζωή μας νά εἶναι ὄμορφη, νά εἶναι γλυκειά, νά εἶναι εἰρηνική, νά εἶναι μαζί μέ τόν Χριστό. Ἴσως σήμερα περνοῦμε μία δύσκολη φάσι. Ἴσως σήμερα οἱ συγκρούσεις, τά αἱματοκυλίσματα καί οἱ μικροπόλεμοι πού ὑπάρχουν νά μᾶς ἀπογοητεύουν. Ἀλλά ἐμεῖς δέν ἀπελπιζόμαστε. Πιστεύουμε πώς, μέσα ἀπό τήν μάχη αὐτή καί τόν ὀρυμαγδό τῶν ὅπλων, θά περάση τό μήνυμα τοῦ Χριστοῦ, τό μήνυμα τῆς ἀγάπης, τό μήνυμα τῆς ἑνότητος, «ἵνα πάντες ἕν ὦσιν», ὅπως θέλει ὁ Χριστός. Θά εἴμαστε ἕνα, γιατί θά πιστεύουμε στόν Ἕνα καί θά εἶναι Μία ἡ Ἐκκλησία. Μία ἡ Ποίμνη. Μία ἡ ἀνθρωπότητα. Καί ὅλοι ἐμεῖς θά εἴμαστε ἀδελφωμένοι καί ἀγαπημένοι. Ἀμήν.

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

9.8.16

ΖΗΛΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

Ο Χριστόφορος Κολόμβος, σε ηλικία 58 ετών, ζωηρά επιθυμούσε να ανακαλύψει το νέο κόσμο που μέχρι την εποχή του ήταν άγνωστος. Χτύπησε πολλές πόρτες. Πόσες νομίζετε; Δεκαοχτώ ολόκληρα χρόνια χτυπούσε τις πόρτες των ηγεμόνων της Ευρώπης να τον βοηθήσουν να κάνει το μεγάλο του ταξίδι. Όμως οι ραδιουργίες δεν το επέτρεπαν. Επέμενε όμως και τελικά πέτυχε. Με τον ίδιο ενθουσιασμό και την ίδια επιμονή πρέπει και εμείς να εργαζόμαστε για νέο κόσμο, για την ουράνια πατρίδα. Όταν υπάρχει ο ζήλος και ο ενθουσιασμός, και η ανακάλυψη και η κατάκτηση επιτυγχάνονται.
ΑΡΧΙΜ. ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ 

5.8.16

Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

...Τί νά σᾶς πῶ, ἀδέλφια μου; Νά σᾶς στενοχωρήσω δέν θέλω. Εἶστε βασανισμένοι, προδομένοι, ἀπελπισμένοι, ἀπογοητευμένοι. Θέλω νά σᾶς δίνω πάντοτε ἕνα μήνυμα ἐλπίδος. Ἀλλά ἐδῶ θά σᾶς λυπήσω. Κλείσαμε τό Εὐαγγέλιο. Κλείσαμε τόν Λόγο τοῦ Θεοῦ, τόν ἀμπαρώσαμε. Δέν διαβάζουμε σήμερα Εὐαγγέλιο. Γιατί; Γιατί δέν ἀγαποῦμε τόν Χριστό. Ἄν ἀγαπούσαμε τόν Χριστό, θ’ ἀκούγαμε τήν φωνή τοῦ Χριστοῦ μέσα ἀπό τό Εὐαγγέλιο. Οἱ σελίδες τῆς Καινῆς Διαθήκης, δέν εἶναι τίποτ’ ἄλλο, εἶναι ἡ λαλιά τοῦ Χριστοῦ. Εἶναι ὁ γραπτός λόγος τοῦ Χριστοῦ. Τόν ἔχουμε στά χέρια μας...
Τό Εὐαγγέλιο εἶναι γραμμένο γιά μᾶς. Τό ἔγραψε ὁ Χριστός μέ τό αἷμα Του ἐπάνω στόν Γολγοθᾶ...
Ἄς πάρουμε ὅλοι μας, ἀδέλφια μου, τόν λόγο τοῦ Θεοῦ, νά τόν διαβάσουμε, νά τόν μελετήσουμε, νά θρέψουμε τήν καρδιά μας, νά φωτίσουμε τήν σκέψι μας, νά ἐνισχύσουμε τήν θέλησί μας, νά καθαρίσουμε τήν ψυχή μας καί νά περπατήσουμε ὅλοι μας τήν στράτα τοῦ Θεοῦ, μέ τό φῶς τοῦ Εὐαγγελίου, μέ τήν ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελίου, πού εἶναι γραμμένη ἀπό τόν Χριστό γιά τόν καθένα ἀπό μᾶς. Ἀμήν.

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

2.8.16

ΚΑΛΟ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟ!

Ἀλήθεια! Πόσα μάτια δέν δάκρυσαν μπροστά στήν εἰκόνα τῆς Παναγίας; Πόσα γόνατα δέν λύγισαν μπροστά στό μεγαλεῖο της; Πόσα χείλη πικραμένα δέν εἶπαν θερμά λόγια προσευχῆς στήν γλυκειά μας Παναγία; Πόσες καρδιές δέν σκίρτησαν ἀπό χαρά μπροστά στήν θέα τῆς μεγαλόπρεπης μορφῆς της; Πόσες κουρασμένες ψυχές δέν βρῆκαν κοντά της τήν ἀνάπαυσι; Πόσες λαμπάδες, πόσα τάματα καί ἀφιερώματα δέν προσεφέρθησαν ἀπό ὅλους ἐκείνους πού ἤθελαν νά τήν εὐχαριστήσουν γιά μιά ἰδιαίτερη εὐλογία πού τούς χάρισε καί γιά ἕνα θαῦμα πού σημειώθηκε στήν ζωή τους;

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος