12.12.16

ΑΜΑΡΤΙΑ

Μέσα στήν Ἁγία Γραφή γίνεται πολύς λόγος γιά τήν ἁμαρτία καί γιά τήν σωτηρία. Τί εἶναι ἁμαρτία; Ἁμαρτία εἶναι ἡ παράβασις τοῦ νόμου τοῦ Θεοῦ. Ὅποιος παραβαίνει τόν νόμο τοῦ Θεοῦ, ἁμαρτάνει. Ὅποιος δέν κάνει τό καλό πού μπορεῖ νά κάνη, ἁμαρτάνει. Καί εἶναι ἀλήθεια, ἀδελφοί μου, πώς Ὅλοι μας στά μάτια τοῦ Θεοῦ εἴμαστε ἁμαρτωλοί. Καί ἁμαρτάνουμε μέ τήν σκέψι μας, ἁμαρτάνουμε μέ τά μάτια μας, ἁμαρτάνουμε μέ τήν ἀκοή μας, ἁμαρτάνουμε μέ τήν γλῶσσα μας, ἁμαρτάνουμε μέ τά χέρια μας, ἁμαρτάνουμε μέ τά πόδια μας, ἁμαρτάνουμε μέ τήν καρδιά μας.

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου