23.12.16

ΗΛΘΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ!

Ἦλθε ὁ Χριστός στήν γῆ, γιά νά καταργήση τό κράτος τῆς ἁμαρτίας, τήν ἁμαρτία, πού ἔγινε ἀφορμή νά χάση ὁ ἄνθρωπος τόν Παράδεισό του, νά χάση τόν προσανατολισμό του, νά χάση τήν ἐπικοινωνία μέ τόν Θεό του. Ἦλθε ὁ Χριστός νά ἐπεναφέρη τόν ἄνθρωπο στήν προτέρα του κατάστασι, τήν προπτωτική κατάστασι. Νά τοῦ παράσχη τήν δυνατότητα νά περνάη τίς πύλες τοῦ Παραδείσου καί νά εἰσέρχεται στήν Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν, νά σώζεται.

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου