28.4.17

ΟΙ ΕΥΖΩΝΟΙ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

«ΑΝΖΑC», ἴσως σέ πολλούς ἀπό ἐμᾶς νά μήν λέει καί πολλά πράγματα. Ἄν ἀνατρέξουμε στό διαδίκτυο θά δοῦμε πώς εἶναι τό ἀκρωνύμιο τοῦ Στρατιωτικοῦ Ἐκστρατευτικοῦ Σώματος Αὐστραλῶν καί Νεοζηλανδῶν, τό ὁποῖο συμμετεῖχε στόν Α΄ Παγκόσμιο στήν ἐκστρατεία τῆς Καλλίπολης τό 1915, ἐναντίον τοῦ Μουσταφᾶ Κεμάλ. (el.wikipedia.org) Οἱ τραυματίες αὐτῆς τῆς ἐκστρατείας νοσηλεύονταν στήν Λήμνο καί πολλοί πέθαναν καί ἔχουν ταφεῖ σέ δύο συμμαχικά νεκροταφεῖα τοῦ Πορτιανοῦ καί τοῦ Μούδρου.
«ΑΝΖΑC Day» εἶναι ἡ ἡμέρα μνήμης τῆς προαναφερθείσης ἐκστρατείας καί τιμᾶται στήν Αὐστραλία καί τήν Νέα Ζηλανδία στίς 25 Ἀπριλίου κάθε χρόνο. Στούς ἑορτασμούς αὐτούς συμμετέχει τιμητικά καί ἕνα τμῆμα ἀπό τούς ἔνδοξους Εὐζώνους τῆς Πατρίδος μας, τό ὁποῖο φέτος παρέλασε μέ τόν ἐπιβλητικό βηματισμό τους καί συμμετεῖχε σέ διάφορες ἐκδηλώσεις, καθώς καί στόν ἑορτασμό τοῦ Ὀρθόδοξου Πάσχα, ὅπου καταχειροκροτήθηκαν τόσο ἀπό τούς Ὁμογενεῖς μας ὅσο καί ἀπό τούς Αὐστραλούς. Ἡ λεβεντιά καί ἡ ἑλληνική ὑπερηφάνεια τῶν εὐθυτενῶν παλικαριῶν τῆς Προεδρικῆς Φρουρᾶς συγκίνησε γιά μιά ἀκόμη φορά τούς Ἕλληνες τῆς διασπορᾶς καί ἀπέσπασε ἐπευφημίες ἀπό ὅλον τόν κόσμο.
Στήν φωτογραφία πού ἀκολουθεῖ ἕνας Εὔζωνας δέν μπόρεσε νά κρύψει τήν συγκίνησή του ὅταν ὁ ἱερέας τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγίου Γεωργίου Ἀδελαΐδας ἄρχισε νά μιλάει γιά τούς Εὐζώνους καί τήν Πατρίδα:
«Νά θυμᾶστε πάντα νά κάνετε τήν Ἑλλάδα ὑπερήφανη, γιατί πέρασε δύσκολα καί περνάει ἀκόμα, μέ πολλούς Ἕλληνες στήν ξενιτιά, πού τήν ἀγαπᾶνε καί τήν νοσταλγοῦν πάρα πολύ!», (pronews.gr) ἀνέφερε ὁ σεβαστός ἱερεύς...

Καί ἡ καρδιά τοῦ περήφανου, ἁγνοῦ καί εὐαίσθητου λεβέντη, μά τόσο προδομένου ἀπό τούς ἡγέτες του, ὅπως καί ὅλος ὁ Ἑλληνικός λαός, δέν ἄντεξε... Πόνεσε, δάκρυσε...
Ἡ φωτογραφία εἶναι τόσο εὔγλωττη!...
Προσευχή διάπυρη πρός τόν Ἀναστάντα Κύριό μας, νά μήν παραβλέψει αὐτά τά δάκρυα καί νά χαρίσει στήν φίλτατη Πατρίδα μας καί τήν δική της ἀνάσταση, ἀφοῦ καί ὁ λαός της προηγουμένως ὁμολογήσει ταπεινά τό «ὁ Κύριός μου καί ὁ Θεός μου». Ἀμήν.

 Blogger

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου