31.7.18

ΑΔΙΚΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΙΣ

Ἄν ἦταν δυνατόν νά γίνει ἕνα γκάλοπ στούς γύρω μας ἀνθρώπους, «Ποιός νιώθει ὅτι ἔχει ἀδικηθεῖ καί ἀπό ποιόν;», φαντάζεστε τίς ἀπαντήσεις; Ὑπάρχει ἆραγε ἄνθρωπος πού δέν ἔχει ἀδικηθεῖ; Ἀπό τούς κοντινούς του, ἀλλά καί ἀπό τούς μακρινούς του ἀκόμα ἀνθρώπους. Ἀπό μέλη τῆς ἴδιας του τῆς οἰκογενείας, τόν σύζυγο ἤ τήν σύζυγο, τά ἴδια του τά παιδιά, τούς γονεῖς του, τούς συγγενεῖς του. Ἀλλά καί στό εὐρύτερο περιβάλλον, ἀπό ἕνα συνάδελφο ἤ ἀπό περισσοτέρους, ἤ ἀκόμα ἀπό τόν προϊστάμενό του.
Βέβαια, δέν ἀντιμετωπίζουμε τήν ἀδικία μόνο τώρα. Ὅπου ὑπάρχουν ἄνθρωποι, ἡ ἀδικία συμπορεύεται...
...Σίγουρα εἶναι ἕνας πειρασμός στήν ζωή μας. Σίγουρα εἶναι κάτι παράλογο. Παρ’ ὅλα αὐτά, πρέπει νά φανοῦμε ψύχραιμοι καί δυνατοί... Ἡ Καινή Διαθήκη μᾶς τονίζει ὅτι πρέπει νά ζοῦμε ὄχι μόνο «εὐσεβῶς», ἀλλά καί «δικαίως». Αὐτό εἶναι πολύ σημαντικό...
Πρέπει νά σημειώσουμε ἐδῶ ὅτι τό βάρος τῆς ἀδικίας δέν τό ἔχει μόνο αὐτός πού τήν διαπράττει, ἀλλά καί οἱ γύρω του, πού δέν ἀντιδροῦν ἀπέναντί του, ὑπερασπιζόμενοι τόν ἀδικούμενο. Βέβαια, ἡ ἀντίδραση στοιχίζει. Βολεμένοι στόν τρόπο ζωῆς τους μέ τά προνόμιά του, οἱ ἄνθρωποι δέν θυσιάζουν κάτι γιά τόν συνάνθρωπό τους πού ἀδικεῖται.
Ναί, ἡ ἀδικία εἶναι πικρή, πολλές φορές σκληρή. Εἶναι ἕνας δυνατός πειρασμός στήν ζωή μας. Βοηθάει ὅμως πολύ, νομίζω, νά ἔχουμε στό μυαλό μας Ἐκείνη πού εἶναι ἡ προστάτις τῶν ἀδικουμένων. Τούς συντρέχει, τούς ἀπαλύνει τόν πόνο, τούς βοηθάει.
Ἄς τήν παρακαλοῦμε. Γνώρισε κι αὐτή στήν ἐπίγεια ζωή Της τήν ἀδικία, τόν πόνο, τήν ἀνθρώπινη σκληρότητα. Ἡ Παναγία μας εἶναι κοντά μας, καί ὅ,τι Τῆς ζητήσουμε εἰλικρινά θά τό ἀκούσει.
ΑΝΝΑ ΨΩΜΑ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΔΟΣ»

28.7.18

ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ

...Ὅλοι μας ταξιδεύουμε στόν ὠκεανό, εἴτε ὡς ἄτομα, εἴτε ὡς οἰκογένεια, εἴτε ὡς κοινωνία, εἴτε ὡς Ἐκκλησία, εἴτε ὡς Ἔθνος. Στό ταξίδι αὐτό πού ὅλοι μας κάνουμε, νά μήν λησμονήσουμε νά πάρουμε μαζί μας τόν Χριστό. Ἐάν ἔχουμε μαζί μας τόν Χριστό, ἡ θάλασσα θά εἶναι γαλήνια. Καί ἄν τά κύματα σηκώνονται βουνά ὁλόκληρα μπροστά μας, τό καράβι μας δέν καταποντίζεται, γιατί εἶναι μέσα ὁ Χριστός, εἶναι κυβερνήτης ὁ Χριστός.
Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

25.7.18

ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗ

Ασήμαντοι νιώθουμε και μικροί στο να εξηγήσουμε τα "γιατί;" της ζωής, ιδίως όταν εξελίσσεται ενώπιόν μας μία τραγωδία απερίγραπτη. Τα όριά μας νιώθουμε ότι μίκρυναν και πάλι, όπως μπροστά σε κάθε θάνατο. Ο καθένας μπορεί να έχει όποια άποψη για το ποιος και τι φταίει. Το αποτέλεσμα όμως δεν αλλάζει. Οι φίλοι ημών κεκοίμηνται. Και είναι φίλοι, γιατί είναι συνάνθρωποι.
Μία προσευχή, εκ βαθέων. Ανάπαυσον. 
Μην μας αφήσεις να ξεχάσουμε την Ανάσταση
                      Γωνιά Άγιοι Πάντες
24.7.18

...Θάλασσα, ἀδελφοί μου, εἶναι καί ἡ ζωή τοῦ κάθε ἀνθρώπου. Καί ὅλοι μας μέ τό καραβάκι τῆς ψυχῆς μας ταξιδεύουμε μέσα στήν θάλασσα τῆς ζωῆς. Καί ἔχουμε καί ἐμεῖς νά ἀντιμετωπίσουμε κινδύνους. Ἔχουμε νά ἀντιμετωπίσουμε δυσκολίες καί προβλήματα, τά κύματα τῆς ζωῆς. Ἡ βαρκούλα τῆς ψυχῆς μας, πολλές φορές, κινδυνεύει νά ταφῆ μέσα στά κύματα καί νά γίνη γιά τόν καθένα μας ὁ ὑδάτινος τάφος.
Τί κι ἄν συναντᾶς προβλήματα, ἀδελφέ μου; Τί κι ἄν ἔχης δυσκολίες;...
Ἀδελφέ μου, κοντά σου εἶναι ὁ Χριστός. Ἀναζήτησέ Τον καί θά σπεύση νά σέ γλυτώση... «Εἰ ὁ Θεός ὑπέρ ἡμῶν, τίς καθ’ ἡμῶν;». «Μή ταρασσέσθω ὑμῶν ἡ καρδία». Κι ἄν τά κύματα, κι ἄν οἱ καταιγίδες, κι ἄν οἱ βροντές, κι ἄν οἱ ἀστραπές, κι ἄν οἱ σεισμοί, κι ἄν οἱ καταποντισμοί ξεσπάσουν στήν ζωή μας, ψηλά τό κεφάλι. Στό τιμόνι τοῦ καραβιοῦ μας στέκεται Ὁδηγός, Καπετάνιος ὁ Χριστός.
Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

21.7.18

ΣΥΓΧΩΡΕΣΗ

Ἕνα μόνο ἐχθρὸ διαταχθήκαμε νὰ ἔχουμε, τὸν διάβολο. Μὲ αὐτὸν νὰ μὴν συμφιλιωθεῖς ποτέ· πρὸς τὸν ἀδελφό σου ὅμως ποτὲ νὰ μὴν ἔχεις βαριὰ καρδιά.
Κι ἂν ἀκόμη συμβεῖ κάποια μικροψυχία, ἂς εἶναι παροδική, ἂς μὴν ὑπερβαίνει τὸ διάστημα τῆς ἡμέρας. «Ἡ δύση τοῦ ἡλίου νὰ μὴ σὰς προφθάνει ὀργισμένους», λέει ὁ Ἀπόστολος (Ἐφεσ. δ´ 26).
«…Ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν…» (Ματθ. στ´ 12).
Βλέπεις; Ὁ Θεὸς ἐσένα τὸν ἴδιο ἔκανε κριτὴ τῆς συγχωρήσεως τῶν ἁμαρτημάτων σου. Ἂν συγχωρήσεις λίγα, λίγα θὰ σοῦ συγχωρεθοῦν. Ἂν συγχωρήσεις πολλά, θὰ σοῦ συγχωρηθοῦν πολλά. Ἂν τὰ συγχωρήσεις μὲ εἰλικρίνεια καὶ μὲ ὅλη σου τὴν καρδιά, μὲ τὸν ἴδιο τρόπο θὰ συγχωρήσει καὶ τὰ δικά σου ὁ Θεός.
Ἂν μετὰ τὴν συγχώρηση, κάνεις φίλο σου τὸν ἐχθρό σου, ἔτσι θὰ διάκειται καὶ ὁ Θεὸς ἀπέναντί σου.
Ποιᾶς, λοιπόν, τιμωρίας δὲν εἶναι ἄξιος ἐκεῖνος, ποὺ ἐνῷ πρόκειται νὰ κερδίσει δέκα χιλιάδες τάλαντα, ἐὰν χάσει ἑκατὸ μόνο δηνάρια, οὔτε καὶ τὰ λίγα δὲν συγχωρεῖ, ἀλλὰ στρέφει ἐναντίον τοῦ τὰ ἴδια τὰ λόγια τῆς προσευχῆς;
Γιατί ὅταν λὲς στὸ Θεὸ «συγχώρεσέ μας, ὅπως καὶ ἐμεῖς συγχωροῦμε τοὺς ἐχθρούς μας» καὶ κατόπιν ἐσὺ δὲν συγχωρεῖς, γιὰ τίποτε ἄλλο δὲν παρακαλεῖς τὸ Θεό, παρὰ νὰ σὲ στερήσει ἀπὸ κάθε ἀπολογία καὶ συγγνώμη…
(Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὴν ὁμιλία κ´ τῆς σειρᾶς «Εἰς τοὺς Ἀνδριάντας»)
ΙΕΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

18.7.18

ΑΛΛΑΓΗ


...Λαοί τῆς γῆς, θέλετε ἀλλαγή; Πλησιάστε Ἐκεῖνον πού κάνει τίς μεταμοσχεύσεις τῶν καρδιῶν. Αὐτός παίρνει τίς πέτρινες καρδιές καί τίς κάνει σάρκινες. Παίρνει τίς σκεβρωμένες ἀπό τήν φιλαργυρία καρδιές καί τίς κάνει ἐλεήμονες καί σπλαγχνικές. Παίρνει καρδιές γεμᾶτες μῖσος καί κακία καί τίς κάνει νά πλημμυρίζουν ἀπό ἀληθινή ἀγάπη. Παίρνει καρδιές διάτρητες ἀπό τήν ἀδικία, τήν ἀτιμία καί τήν ἀνομία καί τίς κάνει δίκαιες καί ἔντιμες. Ὁ κόσμος θά ἀλλάξη. Ἡ ἀλλαγή θά γίνη, ὅταν ὅλοι ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι παραδώσουμε τίς καρδιές μας στόν Χριστό πού ἔχει τήν δύμαη ν’ ἀλλάξη τίς σκέψεις, τά φρονήματα καί ὁλόκληρο τόν ἐσωτερικό μας κόσμο.
Ἀδελφέ μου!
Νοσταλγός καί σύ μιᾶς ἀλλαγῆς, δέν ἔχεις νά κάνης τίποτε ἄλλο, παρά ν’ ἀρχίσης ἀπό τόν ἑαυτό σου. Νά γίνης σωστός ἄνθρωπος. Πιστός καί δίκαιος. Ὅταν ἐπιτύχης ἐσύ τήν ἀλλαγή μέσα σου, καί ὁ καθένας μας στόν ἑαυτό μου, τότε μόνον θά ἐπέλθη ἀλλαγή στόν κόσμο. Διαφορετικά, ματαιοπονοῦμε.
Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

14.7.18

ΕΛΕΟΣ!

...«Τραμπούκοι καί φασίστες ὅσοι συμμετέχουν στά συλλαλητήρια γιά τήν Μακεδονία, τά ὁποῖα ὑποκινοῦνται ἀπό ξένη ὑπερδύναμη»!!!!

Τί ἄλλο θά ἀκούσουμε ἀπό αὐτά τά ἀνθρωπάρια πού –κρίμασι οἴς οἶδεν ὁ Κύριος- μᾶς κυβερνοῦν; (Ὁ ἕνας συναγωνίζεται τόν ἄλλον στήν ἀνοησία!)
Ἔχουμε ὅμως κάποιες ἀπορίες:
-Ὅταν νεολαίοι τῶν δικῶν τους φρονημάτων διαδηλώνουν στά μεγάλα ἀστικά κέντρα καί δέν ἀφήνουν τίποτε ὄρθιο,  
-ὅταν ἀναρχικοί καῖνε, ρημάζουν καί μετατρέπουν τήν Ἀθήνα σέ βομβαρδισμένο τοπίο,  
-ὅταν οἱ «γνωστοί-ἄγνωστοι» καταστρέφουν περιουσίες, δημόσιες καί ἰδιωτικές, «τιμῶντας» μία ἐπέτειο,
-ὅταν «παιδιά» ἐκσφενδονίζουν μολότωφ, γκαζάκια καί ὅ,τι ἄλλο «δημιουργικό ἀντικείμενο» ἔχουν «φιλοτεχνίσει», ἐναντίον ἀστυνομικῶν καί ὄχι μόνο,
-ὅταν «ἀντιεξουσιαστές» καί λοιπές «φιλειρηνικές παρέες» παρεισφρέουν σέ εἰρηνικές διαμαρτυρίες διαφόρων κοινωνικῶν ὁμάδων καί δημιουργοῦν «ἀντι-διαμαρτυρίες»,
τότε κύριοι «ἀριστερόστροφοι» (κατά τόν Μίκη Θεοδωράκη) τῆς κυβερνήσεως αὐτοί πῶς ὀνομάζονται;
Βεβαίως, ἀντιλαμβανόμαστε πώς εἶναι ἀδιανόητο γιά σᾶς νά ἀφήσετε τόν καναπέ γιά νά διαμαρτυρηθεῖτε γιά τά ἰδεώδη τοῦ Ἔθνους, διότι εἶστε ἐθνομηδενιστές, ἀλλά μειῶστε λιγάκι τήν ἀήθεια διότι ἐκτίθεστε! Ὁ λαός ξύπνησε, ἀντιλήφθηκε τό ξεπούλημα στό ὁποῖο ἔχετε ἐπιδοθεῖ καί δέν ἔχει ἀνάγκη κανέναν ὑποβολέα γιά νά τό κάνει. Κινεῖται αὐτοβούλως, γιατί πολύ ἁπλά τοῦ θίξατε τόν πατριωτισμό του, ἀλλά μήν ὑποτιμᾶτε καί τήν νοημοσύνη του. Ἔλεος πιά!
 Blogger

11.7.18

ΠΑΡΑΛΟΓΙΣΜΟΣ...


της Ντόρης Βιτωράτου
Είσαι ομοφυλόφιλος;; Σεβαστό... Δεν είσαι όμως ομοφυλόφιλος, όταν παίρνεις μέρος σε prides, χωρίς ρούχα, με γελοία βαψίματα σε όλο σου το σώμα, με αναπαράσταση του τι κάνεις στο κρεβάτι σου κ βγάζοντας φωτογραφίες με τέτοια περιβολή δίπλα στον Εύζωνα για να τον γελοιοποιήσεις, επειδή ξέρεις πως δεν είναι σε θέση να αντιδράσει... Τότε είσαι ένας διεστραμμένος πόρνος, που προσβάλλει τους απανταχού ομοφυλόφιλους αλλά κ κάθε ανθρώπινη ύπαρξη..
Είσαι άθεος;; Επιλογή σου... Δεν είσαι άθεος όμως με το να προσβάλλεις σε κάθε ευκαιρία τα ιερά σύμβολα της δικής μου θρησκείας.. Με το να διοργανώνεις προκλητικά φανερά δείπνα κρεατοφαγίας τη Μ. Παρασκευή κ να γελοιοποιείς αγίους κ μάρτυρες.. Τότε είσαι ένας μισαλλόδοξος άνθρωπος που το μίσος σου για τη θρησκεία σού δίνει νόημα στην άχαρη ζωή σου..
Είσαι φαν του (αποτυχημένου) μοντέλου της παγκοσμιοποίησης;; Δεκτό.. Δεν είσαι όμως πολίτης του κόσμου με το να καις τη σημαία της χώρας σου, να αμφισβητείς την ιστορία της, να την αλλοιώνεις προς όφελος των εχθρών στα πλαίσια τάχα της ειρηνικής γειτνίασης.. Τότε είσαι εθνικός προδότης κ στη δύσκολη στιγμή θα είσαι ο πρώτος που θα ξεπουλήσει τη μάνα, τον πατέρα ακόμα κ το ίδιο το παιδί σου για να σώσεις το τομάρι σου..
Είσαι πρόσφυγας ή μετανάστης; Σε συμπαθώ για όσα πέρασες.. Όμως δεν είσαι τίποτα από αυτά, όταν στη χώρα μου απαιτείς να μην είμαι ελεύθερη στο να πιστέψω, να ντυθώ όπως προστάζει η κουλτούρα μου, να φάω ό,τι έχω συνηθίσει για να μην προσβληθείς εσύ... Και να φοβάμαι για τα παιδιά μου γιατί στη δική σου κουλτούρα είναι αναλώσιμα... Τότε είσαι επικίνδυνος άνθρωπος κ δεν έχεις καμία θέση στη χώρα που σου προσφέρει ασφάλεια κ φιλοξενία..
Κάποια στιγμή πρέπει να μπει τέλος στη δικτατορία της αμάθειας, της απαιδευσιας, της αλαζονείας.. Κάποια στιγμή πρέπει να αρχίσει η εκκαθάριση στις ιδέες, στα πιστεύω, στις αξίες.. Γιατί πλέον κυριαρχεί η παρανόηση κ ο παραλογισμός.
www.Press-Gr.com 

8.7.18

ΜΗΝ ΑΠΕΛΠΙΖΕΣΘΕ!


...Ἡ εὐσπλαγχνία τοῦ Θεοῦ, ἀδέλφια μου, εἶναι μεγάλη. Ἡ ἁμαρτία ὑπερεπερίσσευσε. Μήν ἀπογοητεύεσθε. Μήν ἀπελπίζεσθε. Μήν τά χάνετε. Ὁ Θεός τρέφει τά πετεινά τοῦ οὐρανοῦ. Ὁ Θεός προφυλάσσει τά ἄνθη τοῦ ἀγροῦ. Ἀλλά πολύ περισσότερο ἐμεῖς νά ἔχουμε ἐμπιστοσύνη στήν πρόνοια τοῦ Θεοῦ καί θά μᾶς προστατεύη. Καί κάθε φορά, πού θά περνᾶμε κρίσι, ὁ Θεός δέν θά μᾶς ἐγκαταλείψη, ἀλλά καί αὐτό τό λίγο πού θά ἔχουμε θά τό εὐλογῆ καί θά μᾶς τρέφη. Ὁ Θεός νά εἶναι μαζί μας προστάτης καί βοηθός! Ἀμήν.
Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

5.7.18

ΠΡΟΝΟΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ


...Ἄν σήμερα ἔχουμε ἕνα πλῆθος ψυχολογικῶν προβλημάτων, νά ξέρετε ὅτι αὐτό ὀφείλεται στό ὅτι δέν πιστεύουμε στήν πρόνοια τοῦ Θεοῦ. Δέν ἀκοῦτε τί ψάλλουμε κάθε Κυριακή στήν Θεία Λειτουργία; «Πᾶσαν τήν βιοτικήν ἀποθώμεθα μέριμναν». Νά ἐναποθέσουμε τίς μέριμνες, τίς φροντίδες, τό παρόν, τό μέλλον μας, τά πάντα, νά τά ἐναποθέσουμε στά χέρια τοῦ Θεοῦ. Μήν σᾶς πνίγουν οἱ φροντίδες. Ὁ Θεός δέν μᾶς ἐγκαταλείπει, ὁ Θεός μᾶς φροντίζει, ὁ Θεός μᾶς προφυλάσσει, ὁ Θεός μᾶς καθοδηγεῖ, ὁ Θεός μᾶς κατευθύνει, ὁ Θεός μᾶς προστατεύει. Νά Τοῦ ἔχουμε ἐμπιστοσύνη...
Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

2.7.18

ΕΚΚΛΗΣΙΑ

...Τό καράβι τῆς Ἐκκλησίας δέν καταποντίζεται, οἱ ἐχθροί ἐξαφανίζονται...
Οἱ πολέμιοι τῆς Ἐκκλησίας πρός κέντρα λακτίζουν. Ἑκατομμύρια οἱ μάρτυρες, καί ὅμως, ἡ Ἐκκλησία ἐπέζησε, διότι ἡ Ἐκκλησία εἶναι ὁ Χριστός παρατεινόμενος εἰς τούς αἰῶνας. Καί ὅπου εἶναι ὁ Χριστός ἐκεῖ ὑπάρχει ἡ παντοδυναμία. Ὁ Χριστός εἶναι ἡ Ἐκκλησία, καί ὁ Χριστός εἶναι ἄτρωτος, εἶναι ἀνίκητος, εἶναι ἀήττητος. Ὅλοι οἱ βασιλεῖς καί ὅλες οἱ αὐτοκρατορίες θά σβήσουν καί θά ἐξαφανισθοῦν ἀπό προσώπου τῆς γῆς. Κι αὐτοί σήμερα πού θέλουν νά μᾶς κάνουν τόν πλανητάρχη, νά κυριαρχήσουν σ’ ὁλόκληρο τόν κόσμο, ν’ ἀπομυζήσουν τήν ἰκμάδα τῶν λαῶν, τόν ἱδρῶτα τῶν λαῶν, τό αἷμα τῶν λαῶν, αὐτοί θά φύγουν καί θά ξεχασθοῦν. Ἕνας θά μείνη διά μέσου τῶν αἰώνων, κι Αὐτός εἶναι ὁ μόνος Πλανητάρχης, ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, ἡ Βασιλεία τοῦ ὁποίου δέν ἔχει τέλος. Γι’ αὐτό λέμε «...καί τῆς βασιλείας αὐτοῦ οὐκ ἔσται τέλος». Βασίλευσε, βασιλεύει καί θά κυβερνᾶ, ἕως συντελείας τοῦ αἰῶνος, ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός.
Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος