31.8.18

ΠΟΙΟΣ;

Ποιός εἶναι ἐκεῖνος ὁ κατηφής, μέ τό σκοτεινό πρόσωπο, πού κοιτάζει μέ ἀγωνία δεξιά καί ἀριστερά;
Δέν τόν βλέπετε; Περπατάει ἀθόρυβα, σάν σκιά καί ἐμφανίζεται ξαφνικά. Συνήθως κρυφακούει. Εἶναι καχύποπτος. Νομίζει ὅτι ὅλοι τόν κατηγοροῦν, τόν κακολογοῦν, τόν διαβάλλουν. Τίς νύχτες δέν ἡσυχάζει. Δέν μπορεῖ νά κοιμηθεῖ. Μηχανεύεται σχέδια ἐξόντωσης τῶν ὑποτιθέμενων ἀντιπάλων του καί ἐπινοεῖ τρόπους διασυρμοῦ τους. Καί τότε μόνον ἡσυχάζει ὅταν πετύχει τόν δόλιο σκοπό του.
Ὡστόσο μερικές φορές τό πάθος δέν ἔχει κορεσμό. (Ὁ σατανᾶς δέν ἡσυχάζει ποτέ!). Ἀκόμη κι ἄν ἔχει φθάσει στό ἐπιθυμητό ἀποτέλεσμα ὁ φθονερός συκοφάντης, πάλι δέν γαληνεύει. Ὅσο μακρυά κι ἄν ἔχει ἐκδιώξει τό θύμα του πάλι ἐνοχλεῖται! Εἶναι φορές πού καί μέ... λείψανα τά ἔχει βάλει!
Βεβαίως, διά μέσου τῶν αἰώνων ἡ φωνή τοῦ Δαυίδ μᾶς καλεῖ σέ προσευχή: «Λύτρωσαί με ἀπό συκοφαντίας ἀνθρώπων...». Ὅμως σέ κάθε περίπτωση ἄν κάποιος ἔχει ἀναγκη τῶν προσευχῶν μας αὐτός εἶναι ὁ θύτης, ὁ συκοφάντης καί ὄχι τό θύμα του.
Ἀνάγκη τῶν προσευχῶν μας ἔχει,
-αὐτός πού βασανίζεται ἀπό τό πάθος του,
-αὐτός πού φαρμακώνεται ἀπό τό ἴδιο του τό δηλητήριο,
-αὐτός πού παγιδεύεται ἀπό τήν κακή του προαίρεση,
-αὐτός πού, ὅπως ὅλοι μέ τά δικά μας πάθη, δέν μπορεῖ νά ὑπερβεῖ τόν ἑαυτό του,
-αὐτός πού νάρκωσε τήν φωνή τῆς συνειδήσεώς του,
-αὐτός πού μεθυσμένος ἀπό ἐμπάθεια παραφρόνησε,
-αὐτός ὁ δυστυχής, πού ἀρνήθηκε τόν Θεό του (Μ. Βασίλειος) καί δημιούργησε γιά τόν ἑαυτό του τήν κόλασή του (Γέρων Σωφρόνιος).
«Ὅσο προσεύχεσαι θερμά γιά χάρη ἐκείνου πού σέ συκοφάντησε, τόσο καί ὁ Θεός πείθει γιά τήν ἀθωότητά σου ὅσους σκανδαλίστηκαν, λόγω τῆς συκοφαντίας» (Ἅγ. Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής). Χρέος ὅλων μας καί ἰδιαίτερα ἑνός συκοφαντημένου εἶναι ἡ προσευχή καί ἡ συγχωρητικότητα. Ἄς μήν τοῦ τά στερήσουμε!
Blogger 

28.8.18

ΛΟΓΙΑ ΠΑΤΕΡΩΝ

...Οὔτε ἡ σωματική ὑγεία, οὔτε τά νειᾶτα, οὔτε ἡ εὐπορία, οὔτε ἡ εὐτυχία τῆς ζωῆς παραμένουν γιά πολύ. Ὅσο βρίσκεσαι στήν καλοκαιρία αὐτῆς τῆς ζωῆς, νά περιμένεις κάποτε καί τόν χειμῶνα τῶν πραγμάτων. Διότι θά ἔρθει ἀρρώστια, θά ἔρθει φτώχεια. Ὁ ἀέρας δέν φυσᾶ πάντοτε οὔριος...
...Πρέπει ὁ νοῦς, σάν κάποιος κυβερνήτης... πού κυβερνᾶ τό πλοίο... μέ γενναιότητα νά ὑπερπηδᾶ τά κύματα... πάντοτε προσευχόμενος...
 Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: Λόγος εἰς τήν ἀρχήν τῶν Παροιμιῶν

25.8.18

ΠΟΙΟΙ ΗΓΟΥΝΤΑΙ;

Αποτέλεσμα εικόνας για μεγας βασιλειος τοιχογραφια
«Ὁ δέ νοήμων κυβέρνησιν κτήσεται». Πρέπει αὐτός ὁ ὁποῖος μέλλει νά ἐκμάθει κάποια τέχνη, νά ἔχει ἑτοιμάσει τίς φυσικές δεξιότητες˙ ὁ παλαιστής τήν σωματική διάπλαση καί τήν δύναμη, ὁ δρομέας τήν καλή προσαρμογή τῶν μελῶν καί τήν ἐλαφρότητα˙ ὁμοίως καί ὁ κυβερνήτης τήν ὀξύνοια καί τήν παρατηρητικότητα. Γι’ αὐτό ἡ Γραφή δέν προσκαλεῖ τόν τυχόντα στήν διακυβέρνηση, ἀλλά τόν συνετό.
Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: Λόγος εἰς τήν ἀρχήν τῶν Παροιμιῶν
(ΕΠΕ τ.7, σελ. 409)

σ.σ.: Ἄν ἀκούγαμε τήν φωνή τοῦ Μεγάλου Βασιλείου σίγουρα θά εἴχαμε καλύτερη ἐξέλιξη, ὡς κοινωνία, ὡς Ἐκκλησία (διοικοῦσα) καί ὡς ἔθνος.

22.8.18

ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

Σήμερα, στίς τόσο δύσκολες ἡμέρες, ἀδελφοί μου, ὅλοι μας ἔχουμε ἀνάγκη τῆς προστασίας τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. Ἄς γονατίσουμε καί ἄς παρακαλέσουμε τήν γλυκειά μας Παναγία, τήν Βασίλισσα τῶν Ἀγγέλων, τήν ἄχραντο καί ἀμόλυντο κόρη, τήν θεόπαιδα Μαριάμ, ἄς τήν παρακαλέσουμε ὅλοι μας νά προστατεύη ἐμᾶς προσωπικῶς, τήν οἰκογένειά μας, τά παιδιά μας, τόν λαό μας καί τό Ἔθνος μας, γιά νά ἔχουμε μία πορεία φωτεινή, μία πορεία σταθερή, μία πορεία προόδου, μία πορεία μαζί μέ τόν Θεό... Ἀμήν.
Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

19.8.18

ΚΑΤΑΦΥΓΗ!

...Ἀλήθεια, ποῦ ἀλλοῦ νά καταφύγουν οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί; Ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος εἶναι βάλσαμο παρηγοριᾶς καί ἐλπίδος γιά ὅλους. Τήν τιμοῦμε τήν Παναγία μας. Τήν ἀγαποῦμε τήν Παναγία μας. Τῆς προσφέρουμε ὅλο τό εἶναι μας καί ὅλα τά συναισθήματά μας, γιατί αὐτή εἶναι ἡ Πρέσβειρα τῶν Οὐρανῶν, αὐτή μεταφέρει τά αἰτήματά μας στόν θρόνο τοῦ Θεοῦ. Ὅσο κι ἄν προσπάθησαν οἱ σκοτεινές δυνάμεις, ἐδῶ καί χρόνια τώρα, νά ἀπομακρύνουν τόν ἑλληνικό λαό ἀπό τήν Ἐκκλησία, νά ἀποχριστιανοποιήσουν τό Ἔθνος μας καί νά μᾶς ὁδηγ΄σουν στήν ἀθεΐα καί τήν ἀπιστία, δέν τά κατάφεραν. Ὁ λαός μας πιστεύει στόν Θεό, ἀγαπάει τήν Ἐκκλησία, προσφέρεται στήν πίστι του καί θυσιάζει τά πάντα χάριν αὐτῆς τῆς πίστεως.
...Ὅλοι μας ἔχουμε εὐαισθησία στό πρόσωπο τῆς Παναγίας, καί αὐτοί ἀκόμα πού καυχῶνται ὅτι δέν πιστεύουν. Καί, βεβαίως, στήν ἀρρώστια καί στόν πόνο τους ἀποκαλύπτεται ὁ πραγματικός ἄνθρωπος: «Φθάσε, Παναγιά! Βοήθα, Παναγιά μου!», λένε.
Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

15.8.18

ΠΡΕΣΒΕΙΡΑ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ

...Ἀλήθεια, ποῦ ἀλλοῦ νά καταφύγουν οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί; Ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος εἶναι βάλσαμο παρηγοριᾶς καί ἐλπίδος γιά ὅλους. Τήν τιμοῦμε τήν Παναγία μας. Τήν ἀγαποῦμε τήν Παναγία μας. Τῆς προσφέρουμε ὅλο τό εἶναι μας καί ὅλα τά συναισθήματά μας, γιατί αὐτή εἶναι ἡ Πρέσβειρα τῶν Οὐρανῶν, αὐτή μεταφέρει τά αἰτήματά μας στόν θρόνο τοῦ Θεοῦ... Ὁ λαός μας πιστεύει στόν Θεό, ἀγαπάει τήν Ἐκκλησία... Καί ἰδού, τό βλέπουμε σήμερα. Ὅλοι οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί κατακλύζουν τούς ναούς, ὄχι μόνο στά βουνά, ὄχι μόνο στά νησιά, ἀλλά καί ὅπου ὑπάρχει Ναός πρός τιμήν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.
...Ἄς ζητήσουμε τήν βοήθειά της, στίς δύσκολες αὐτές ἡμέρες πού περνάει ὁ τόπος μας. Καί ἄν ἐναποθέσουμε τήν προστασία μας, τήν ἐλπίδα μας στίς πρεσβεῖες τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, τότε, ναί, τότε θά εἴμαστε σίγουροι καί ἀσφαλεῖς, μέ τήν βεβαιότητα ὅτι ἔχουμε μία Πρέσβειρα στόν οὐρανό καί μία προστάτιδα ἐδῶ κάτω στήν γῆ. Ἀμήν.
Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

12.8.18

ΚΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΑ!

...Ὦ Παρθένε θεία καὶ τώρα οὐρανία, πῶς νὰ περιγράψω ὅλα σου τὰ προσόντα; Πῶς νὰ σὲ δοξάσω, τὸ θησαυρὸ τῆς δόξας; Ἐσένα καὶ ἡ μνήμη μόνο ἁγιάζει αὐτὸν ποὺ τὴν χρησιμοποιεῖ.
Μετάδωσε πλούσια λοιπὸν τὰ χαρίσματά σου στὸ λαό σου, Δέσποινα, δῶσε τὴ λύση τῶν δεινῶν μας, μετάτρεψε ὅλα πρὸς τὸ καλύτερο μὲ τὴ δύναμή σου, δίδοντας τὴ χάρη σου γιὰ νὰ δοξάζουμε τὸ προαιώνιο Λόγο ποὺ σαρκώθηκε ἀπὸ σένα γιὰ μᾶς μαζὶ με τὸν ἄναρχο Πατέρα καὶ τὸ ζωοποιὸ Πνεῦμα, τώρα καὶ πάντοτε καὶ στοὺς ἀτελευτήτους αἰῶνες. Γένοιτο....

«Λόγος εἰς τὴν Κοίμησιν τῆς Θεοτόκου»
Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ

(νεοελληνικὴ ἀπόδοση)
ἀπόσπασμα ἀπὸ τὶς Πατερικὲς ἐκδόσεις 
«Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς», τόμος 10ος.
www.nektarios.gr

9.8.18

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

...Αὐτός, ὁ ὁποῖος δέν διαθέτει ἀληθινή δικαιοσύνη ὡς προϋπόθεση ἐντός του, ἀλλ’ ἤ δωροδοκεῖται μέ χρήματα, ἤ χαρίζεται στήν φιλία, ἤ ἐκδικεῖται τήν ἔχθρα, ἤ φοβεῖται τήν ἐξουσία, δέν μπορεῖ νά εἶναι εὐθύς στήν κρίση του. Πρός αὐτόν ὁ ψαλμωδός θά πεῖ: «Ἐάν ἀληθῶς, λοιπόν, ὁμιλῆτε δικαιοσύνην, κρίνατε ἀμερολήπτως, ὤ υἱοί τῶν ἀνθρώπων». (Ψαλμ. 57,2). Διότι ἀπόδειξη τῆς διαθέσεως τοῦ δικαίου εἶναι ἡ ὀρθή κρίση. Διά τοῦτο λοιπόν καί ὁ ἴδιος παρακάτω ἀπαγορεύει μέ τό νά λέγει: «διαφορετικά σταθμά, διαφορετικά μέτρα εἶναι μισητά εἰς τόν Κύριον». (Παροιμ. 20, 10). Μέ τήν διαφορετική ὀνομασία τῶν σταθμῶν ὑπαινίσσεται παραβολικῶς τήν ἀνισότητα κατά τήν ἀπονομή τῆς δικαιοσύνης.
Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: Λόγος εἰς τήν ἀρχήν τῶν Παροιμιῶν
(ΕΠΕ τ.7, σελ. 391)

6.8.18

Απολυτίκιο Μεταμορφώσεως του Σωτήρος - 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

...Ἀδελφοί μου, ὁ Χριστός μεταμορφώνει, ἡ ἁμαρτία παραμορφώνει. Ἡ Μεταμόρφωσις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ πρέπει νά σημάνη καί τήν δική μας μεταμόρφωσι, καί τήν δική μας ἀλλαγή. Ἀλλαγή ὄχι ἐξωτερικά, ἀλλά ἐσωτερικά.
Ν’ ἀλλάξουμε τήν καρδιά μας. Ἀπό μιά καρδιά πέτρινη, νά τήν κάνουμε σάρκινη. Ἀπό μιά καρδιά βρώμικη, νά τήν κάνουμε καθαρή καί ἁγιασμένη. Ἀπό μιά καρδιά σκληρή ἀπό τήν μαρτία, νά τήν κάνουμε ἁπαλή, λουσμένη μέσα στήν Χάρι καί στήν ἁγιότητα τοῦ Θεοῦ. Ἀμήν.
Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

3.8.18

Η ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟΣ

...Χωρίς καμμία ἀμφιβολία, ἡ Θεοτόκος κατέχει ξεχωριστή θέσι στίς καρδιές τῶν πιστῶν. Σέ κάθε δύσκολη στιγμή ὁ πιστός ρίχνει τά μάτια του στήν εἰκόνα τῆς Παναγίας. Σ’ αὐτήν ζητᾶ προστασία, σκέπη καί παρηγοριά..
Οἱ χριστιανοί γνωρίζουν τήν δύναμι καί τήν παρησία πού ἔχει ἡ Θεοτόκος πλησίον τοῦ Υἱοῦ της καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Γιά τούς πιστούς «πολλά ἰσχύει δέησις μητρός πρός εὐμένειαν δεσπότου». Γιά τούς χριστιανούς ἡ Θεοτόκος εἶναι ἡ πρέσβειρα τῶν οὐρανῶν, πού δέεται ἀκαταπαύστως γιά τούς χειμαζομένους καί πονεμένους ἀνθρώπους.
Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος