9.11.19

ΣΚΕΨΕΙΣ...ΓΡΗΓΟΡΕΣ!

Κυρίαρχος τῆς ἐποχῆς μας εἶναι ὁ ... Γρηγόρης!
Γρήγορο φαγητό.
Γρήγορες ὑπηρεσίες, βλ. ἑταιρίες μιᾶς στάσης.
Γρήγορη εἴδηση καί μάλιστα ἀπό τούς πρωταγωνιστές της, χάρη στά κοινωνικά δίκτυα (social media).
Γρήγορη δημοσιότητα, λόγω τῶν ὁλιγόλεπτων video πού ἔγιναν, σέ χρόνο μηδέν, δημοφιλή (viral)...
Τό ἐρώτημα εἶναι κατά πόσο ἡ ταχύτητα ἐπιδρᾶ ἀρνητικά στήν ποιότητα...
Blogger

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου