29.1.20

ZEI!

Ἑπτά χρόνια πέρασαν ἀπό τότε πού ὁ πνευματοφόρος ἱεροκήρυκας τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ καί πολυφίλητος π. Θεόφιλος ἀνεχώρησε γιά τούς Οὐρανούς.
Ἑπτά πέτρινα χρόνια γιά ὅσους κόντρα στούς παραχαράκτες τοῦ ἔργου του, θέλησαν νά μείνουν πιστοί στό ὅραμά του.
Ἑπτά ὅμως συνάμα ὑπέροχα χρόνια γεμάτα ἀπό τίς δικές του εὐλογίες, σέ ὅσους ταπεινά προσπάθησαν νά μήν παρεκκλίνουν τῆς ὁδοῦ πού ἐκεῖνος χάραξε.
Ἑπτά παράδοξα χρόνια, ἔμπλεα χαρμολύπης... Λύπης γιά τόν πρόσκαιρο χωρισμό, χαρᾶς γιά τίς ἀνεκλάλητες πνευματικές δωρεές του σέ ὅσους τόν πίστεψαν.
Ἑπτά χρόνια διωγμοῦ γιά ὅσους δέν θέλησαν νά σβήσει από τήν μνήμη καί τήν καρδιά τους ὁ Μωϋσής τῆς ψυχῆς τους, ὁ ἀλύπτης καί καθοδηγητής τους.
Ὅλα εἶναι μέσα στό σχέδιο καί στήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ μας. Δόξα τῷ Θεῷ πάντων ἕνεκεν!
Νά ἔχουμε τήν εὐχή του!
Blogger

28.1.20

26.1.20

ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ...ΕΞΟΥΣΙΑΣ

ΑΦΙΕΡΩΝΕΤΑΙ ΣΕ ΡΑΣΟΦΟΡΟΥΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ...
Στήν χώρα τῆς «φαιδρᾶς πορτοκαλέας», στήν χώρα τῶν ἐθνομαρτύρων καί μαρτύρων τῆς πίστεώς μας, ἡ ὁποία «παντοῦ μέ αἵματα ἐβάφη», κατά τόν Ἄγγελο Βλάχο, ἡ «γῆ ἡ Ἑλληνίς», δυστυχῶς σ’ αὐτήν τήν χώρα συμβαίνουν πολλά πού ἀπάδουν μέ τόν δημοκρατικό, σύμφωνα μέ τό πολίτευμα, χαρακτῆρα της.
Δυστυχῶς ὅμως, παρόμοια κατάσταση παρατηρεῖται καί στόν χῶρο τῆς Ἐκκλησίας.
Καί ἐνῶ ὁ ἱδρυτής της, ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, κηρύσσει ἀγάπη, εἰρήνη, δικαιοσύνη, καλοσύνη, ἐλευθερία, ἐν τούτοις πολλοί «ἀντιπρόσωποί» Του στήν γῆ μισοῦν, πολεμοῦν, ἀδικοῦν, κακίζουν, καταπιέζουν...
Ἐνῶ ὁ Θεός μᾶς ἔπλασε ἐλεύθερους, μᾶς χάρισε τό αὐτεξούσιο, ἐν τούτοις πολλοί «ἐκκλησιαστικοί» καταδυναστεύουν τούς ἀνθρώπους πού τούς πλησιάζουν...
Ἐνῶ ὁ παντοδύναμος Θεός δέν ἀκυρώνει μέ τήν δύναμή Του τίς δικές μας λανθασμένες προσπάθειες, οὔτε περιορίζει τήν ἐλευθερία μας, ἐν τούτοις πολλοί «χριστιανοί», ἀκόμη καί ρασοφόροι, ἐπιλήσμονες τῆς ἱερᾶς ἀποστολῆς τους, ἐν ὀνόματι δῆθεν τῆς «ὑπακοῆς» στό θέλημα τοῦ Θεοῦ, δέν διστάζουν νά ἐπιβάλουν τούς δικούς τους κανόνες, ταλανίζοντας καί κακοποιῶντας τίς εἰκόνες τοῦ Θεοῦ, τούς ἀνθρώπους...Ἐνῶ ὁ Θεός σέβεται ἀκόμη καί τίς ἄφρονες ἐνέργειές μας καί διακριτικά «κρούει τήν θύρα» περιμένοντας νά Τοῦ ἀνοίξουμε, ἐν τούτοις ἐμεῖς οἱ λεγόμενοι «τῆς ἐκκλησίας» ἄνθρωποι ἀσελγοῦμε βάναυσα στίς ψυχές τῶν ἐλαχίστων ἀδελφῶν τοῦ Χριστοῦ μας.
Νά μᾶς ἐλεήσει ὁ Θεός! Καί νά ἀναδείξει ἄξιους ἐργάτες τοῦ Εὐαγγελίου, πού θά ἐπανευαγγελίσουν ὅλους μας. Ἀμήν!
Blogger

24.1.20

ΩΣ ΠΟΤΕ;

Ἡ εἴδηση ἀλιευμένη ἀπό τό διαδίκτυο ἀναφέρει: «Μ. Τσαβούσογλου: Ἡ Ἑλλάδα δέν εἶχε θέση στήν διάσκεψη τοῦ Βερολίνου-Νά δεχτεῖ διαμοιρασμό τῶν κοιτασμάτων της»!
Διαβάζοντας τήν πρόταση τό μάτι μας ἔμεινε στήν τελευταία λεξούλα: «της». Ἄν δέν μᾶς ἀπατᾶ ἡ μνήμη μας, στό Δημοτικό Σχολεῖο μάθαμε ὅτι αὐτή ἡ λεξούλα λέγεται «κτητική ἀντωνυμία».
Ἑπομένως τό εὔλογο ἐρώτημα πού δημιουργεῖται εἶναι ἁπλό καί σαφές: Γιατί κάποιος, ἐν προκειμένῳ ἡ Πατρίδα μας, νά δεχθεῖ «διαμοιρασμό» σέ κάτι πού τῆς ἀνήκει ἐξ ὁλοκλήρου, ἀφοῦ εἶναι ΔΙΚΟ ΤΗΣ;
Ποιός βάζει κεχαγιᾶ στήν ἰδιωτική του περιουσία;
Ὡς πότε θά ἀνεχόμαστε τήν ληστρική μανία τοῦ ἀσιάτη γείτονα;
Blogger

21.1.20

ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΤΗΣ...ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Σέ μιά ἐποχή πού τό κάθε ἀναρχικό καί ταραχοποιό στοιχεῖο τῆς κοινωνίας μας, ἔχει τό δικαίωμα νά μουτζουρώνει τοίχους, γέφυρες, τρένα, καταστήματα καί νά καταστρέφει περιουσίες, σέ κάποιους ψευδοπροοδευτικούς συμπολίτες μας ἐνόχλησε μία ἀφίσα. Καί ἔσπευσαν νά ζητήσουν ἀπό τούς ἰθύνοντες (;) νά τήν ἀφαιρέσουν ἀπό τήν κοινή θέα. Καί οἱ ψηφοθῆρες πολιτικοί ὑπήκουσαν καί ἔδωσαν τήν σχετική ἐντολή. Καί ἡ ἀφίσα κατέβηκε.
Ἀκούστηκαν πολλά. Μοῦ ἔκανε ἐντύπωση τό ἑξῆς «ἀπόφθεγμα»: τό «σῶμα εἶναι δικό μου καί τό κάνω ὅ,τι θέλω»!
Τό φτωχό μου μυαλουδάκι λέει ὅτι «εἶναι δικό μου» κάτι πού μέ προσωπικό κόπο καί μόχθο ἀπέκτησα.
Εἶναι δικό μου, κάτι πού ἀγόρασα.
Εἶναι δικό μου, κάτι πού δημιούργησα.
Τό σῶμα μας εἶναι ναός τοῦ Ἁγίου Πνεύματος! Διά μέσου τῶν αἰώνων ἀκούγεται ἡ φωνή τοῦ Ἀπόστόλου Παύλου: «Εἰ τίς τόν ναόν τοῦ Θεοῦ φθείρει, φθερεῖ τοῦτον ὁ Θεός».
 Εὔγε στούς ἐμπνευστές αὐτῆς τῆς προσπάθειας! Διατρανώνουμε μαζί τους ὅτι ἡ ἄμβλωση εἶναι ΦΟΝΟΣ, κι ἄς ἔχει ἀποποινικοποιηθεῖ ἀπό τίς ἀντίχριστες καί ἀνθελληνικές κατά βάθος κυβερνήσεις μας.
Blogger

15.1.20

ΕΛΛΗΝΑΣ


Ναί λοιπόν, ζώ σ’ αυτήν την χώρα.
Μ’ αυτούς τούς τόσο διαφορετικούς, απο εμένα τουλάχιστον, ανθρώπους, πολιτικούς, παράγοντες και τηλεπερσόνες.
Ποτέ στην ζωή μου, δέν είχα σε υπόληψη, τούς έξυπνους, τούς σπουδασμένους, τούς λαοφιλείς, η τού επώνυμους.
Άλλωστε αυτοί είναι που καθημερινά, καταστρέφουν ότι αγγίζω κι’ ότι αγαπώ.
Την ιστορία μας, την γλυκειά Πόλη, την αγαπημένη Σμύρνη, το χιλιόχρονο Βυζάντιο, την πίστη, την ψυχή την παλληκαριά τελικά, του να είσαι Έλληνας.
Σέβομαι και αποζητώ, τούς απλούς, τούς αμόρφωτους, τους ταπεινούς και τίς καθαρές καρδιές.
Αυτοί μας λείπουν, αυτοί μας βαστάνε.
Λόγω αυτών, υπάρχουμε ακόμα.
Είναι τόσο εύκολο να καταλάβετε τούς σκάρτους, τούς δήθεν.
Θα τούς βλέπετε παντού, θα έχουν γνώμη για όλα, θα έχουν εξουσία, θα παίζεται παντού η μουσική τους, ή η όποια τέχνη τους, αλλά αυτά που θα λένε η θα κάνουν, δεν θα σας χαρίζουν ούτε μια στιγμή χαράς, κατάνυξης η ευλογίας.
Δεν θα σας ξεκολήσουν στιγμή, απο το χώμα.
Εκεί σας θέλουν, για να άρχουν στον «λαό», στο «κοινό» τους.
«Δείχνουν νικητές κι’ είναι νικημένοι, δείχνουν ζωντανοί κι’ είναι πεθαμένοι».
Οί άλλοι τώρα, αυτοί που απέχουν η τούς απέχουν σκοπίμως, είναι αυτοί που πρέπει να ψάξετε, για να αναπαυθείτε κοντά τους.
Για να τούς μιμηθείτε, να τούς καταλάβετε και να τους αγαπήσετε.
Αυτοί κρατάνε την Ελλάδα, αυτοί θα την σηκώσουν πάλι ψηλά, στην θέση που της αξίζει.
Να δώσει ο Θεός να το ζήσω κι’ εγώ κοντά τους.
Κοντά στήν κρυφή τους μεγαλοσύνη, την υγειή αβεβαιότητα τους και την ύστατη ταπείνωση μπροστά, στην μητέρα πατρίδα.
Ζεί η Ελλάδα και θα ζεί, κόντρα στούς άφρονες ηγέτες και εφιάλτες, γιατί έχει απο γεννησημιού της, αγκαλιάσει το αληθινό όνειρο.
Έχει ανδρωθεί, με το Θείο γάλα.
Έχει προδοθει, έχει πονέσει και πονάει ακόμη. «Δέν υπάρχει αγάπη, δίχως πόνο»
Ο Θεός μαζί μας λοιπόν,κι’ εμείς μικρά παιδιά, στήν απλωμένη ζεστή αγκαλιά Του.
Και οι στρατιές τών αγγέλων Του, ας δείξουν για λίγο και σ’ εμάς τούς ολιγόπιστους, τα γλυκά, νικητήρια και αποφασισμένα,πρόσωπά τους.
Αμήν, Αμήν, Αμήν!
Σταμάτης Σπανουδάκης
https://oikohouse.wordpress.com

10.1.20

ΑΜΑΡΤΩΛΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΣ...


Ἀδελφοί μου,
Ἁμαρτωλοί εἴμαστε ὅλοι οἱ ἄνθρωποι. Ἁμαρτία εἶναι ἡ παράβασις τοῦ νόμου τοῦ Θεοῦ. Ὅποιος παραβαίνει τόν νόμο τοῦ Θεοῦ ἁμαρτάνει. Ὅποιος βλασφημάει, ἁμαρτάνει. Ὅποιος κλέβει, ἁμαρτάνει. Ὅποιος ψεύδεται, ἁμαρτάνει. Ὅποιος συκοφαντεῖ, ἁμαρτάνει. Ὅποιος κατακρίνει, ἁμαρτάνει. Ὅποιος φθονεῖ, ἁμαρτάνει.Ὅποιος μοιχεύει, ἁμαρτάνει. Ὅποιος πορνεύει, ἁμαρτάνει. Ὅποιος, ναί, ἀδελφοί μου, ὅποιος ἔρχεται σέ σύγκρουσι μέ τόν νόμο τοῦ Θεοῦ καί μέ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, εἶναι ἁμαρτωλός. Καί ὅλοι μας εἴμαστε ἁμαρτωλοί. Ἐσύ πού πιστεύεις πώς εἶσαι ἀθῶος, κάνεις λάθος. Ὅλοι μας εἴμαστε ἁμαρτωλοί καί ὅλοι μας ἔχουμε ἀνάγκη ἀπό τό ἔλεος καί τήν εὐσπλαγχνία τοῦ Θεοῦ.
π. ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ

6.1.20

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ, ΦΩΤΙΣΜΕΝΑ, ΑΓΙΑΣΜΕΝΑ!

Σήμερον ἡ κτίσις φωτίζεται, σήμερον τὰ πάντα εὐφραίνονται, τὰ οὐράνια ἅμα καὶ τὰ ἐπίγεια. Ἄγγελοι καὶ ἄνθρωποι συμμίγνυνται· ὅπου γὰρ Βασιλέως παρουσία, καὶ ἡ τάξις παραγίνεται. Δράμωμεν τοίνυν ἐπὶ τὸν Ἰορδάνην, ἴδωμεν πάντες τόν Ἰωάννην, πῶς βαπτίζει Κορυφήν, ἀχειροποίητον καὶ ἀναμάρτητον. Διὸ Ἀποστολικὴν φωνὴν προσᾴδοντες, συμφώνως βοήσωμεν· Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ, ἡ σωτήριος πᾶσιν ἀνθρώποις, καταυγάζουσα καὶ παρέχουσα πιστοῖς τὸ μέγα ἔλεος.
ΤΡΟΠΑΡΙΟΝ ΤΗΣ ΛΙΤΗΣ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ

4.1.20

ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗ


Εὐχαριστῶ τήν μανούλα μου πού μέ ἔκανε ἄνθρωπο καί ὄχι ἀνθρωπάκι...
Εὐχαριστῶ τήν ζωή, πού μοῦ ἔμαθε νά σιωπῶ ὅταν πρέπει, ὄχι ἀπό φόβο καί ντροπή, μά ἀπό σοφία καί περηφάνεια...
Εὐχαριστῶ τούς φίλους μου, πού γεμίζουν τήν ψυχή μου μέ ἀγάπη καί τούς ἐχθρούς μου μέ πείσμα καί θέληση...
Η ΣΙΩΠΗ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ

1.1.20

ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΙΚΟ ΤΟ 2020!


Ἄς ἀφιερώσουμε φέτος περισσότερο χρόνο γιά τον Θεό μας, ὥστε νά εἶναι ἡ ζωή μας γαλήνια, εἰρηνική, χαρούμενη, πραγματικά εὐτυχισμένη.
ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ!